Advanced

En studie av samband mellan mentaliseringsförmåga och affektregleringsstrategier

Määttä, Jimmy LU and Danielsson, Gisela LU (2011) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Inom mentaliseringsteorin antar man att det finns ett samband mellan mentaliseringsförmåga och affektreglering, men detta samband har i väldigt liten utsträckning undersökts empiriskt. Syftet med denna uppsats var därför att genom en korrelationsdesign utforska sambandet mellan mentalisering och affektreglering i form av affektregleringsstrategier hos vuxna. Hypotesen var att hög mentaliseringsförmåga korrelerar positivt med användning av adaptiva strategier och negativt med icke-adaptiva. 25 deltagare genomgick the Adult Attachment Interview och intervjuutskrifterna kodades sedan utifrån Reflective Functioning-skalan för att därigenom ge ett mått på mentaliseringsförmåga. Deltagarna fyllde även i Cognitive Emotion Regulation Questionnaire... (More)
Inom mentaliseringsteorin antar man att det finns ett samband mellan mentaliseringsförmåga och affektreglering, men detta samband har i väldigt liten utsträckning undersökts empiriskt. Syftet med denna uppsats var därför att genom en korrelationsdesign utforska sambandet mellan mentalisering och affektreglering i form av affektregleringsstrategier hos vuxna. Hypotesen var att hög mentaliseringsförmåga korrelerar positivt med användning av adaptiva strategier och negativt med icke-adaptiva. 25 deltagare genomgick the Adult Attachment Interview och intervjuutskrifterna kodades sedan utifrån Reflective Functioning-skalan för att därigenom ge ett mått på mentaliseringsförmåga. Deltagarna fyllde även i Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) som mäter nio kognitiva affektregleringsstrategier och Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) som mäter en kognitiv och en beteendeinriktad strategi. Endast mellan den förmodat adaptiva strategin positive refocusing och mentalisering fanns en signifikant korrelation och denna var mot förväntan negativ. Svaga positiva men icke-signifikanta samband fanns även mellan mentalisering och de teoretiskt sett icke-adaptiva strategierna rumination och acceptance. Dessa tendenser stödjer inte studiens hypotes om ett samband mellan mentalisering och affektreglering i termer av adaptivt eller icke-adaptivt. Däremot tyder de på ett annat möjligt samband, nämligen mellan god mentaliseringsförmåga och affektregleringsstrategier där man stannar kvar i och reflekterar över det affektiva tillståndet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Määttä, Jimmy LU and Danielsson, Gisela LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mentalisering, mentaliserad affektivitet, affektreglering, affektregleringsstrategier
language
Swedish
id
1983441
date added to LUP
2011-07-05 15:41:27
date last changed
2011-07-05 15:41:27
@misc{1983441,
 abstract   = {Inom mentaliseringsteorin antar man att det finns ett samband mellan mentaliseringsförmåga och affektreglering, men detta samband har i väldigt liten utsträckning undersökts empiriskt. Syftet med denna uppsats var därför att genom en korrelationsdesign utforska sambandet mellan mentalisering och affektreglering i form av affektregleringsstrategier hos vuxna. Hypotesen var att hög mentaliseringsförmåga korrelerar positivt med användning av adaptiva strategier och negativt med icke-adaptiva. 25 deltagare genomgick the Adult Attachment Interview och intervjuutskrifterna kodades sedan utifrån Reflective Functioning-skalan för att därigenom ge ett mått på mentaliseringsförmåga. Deltagarna fyllde även i Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) som mäter nio kognitiva affektregleringsstrategier och Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) som mäter en kognitiv och en beteendeinriktad strategi. Endast mellan den förmodat adaptiva strategin positive refocusing och mentalisering fanns en signifikant korrelation och denna var mot förväntan negativ. Svaga positiva men icke-signifikanta samband fanns även mellan mentalisering och de teoretiskt sett icke-adaptiva strategierna rumination och acceptance. Dessa tendenser stödjer inte studiens hypotes om ett samband mellan mentalisering och affektreglering i termer av adaptivt eller icke-adaptivt. Däremot tyder de på ett annat möjligt samband, nämligen mellan god mentaliseringsförmåga och affektregleringsstrategier där man stannar kvar i och reflekterar över det affektiva tillståndet.},
 author    = {Määttä, Jimmy and Danielsson, Gisela},
 keyword   = {Mentalisering,mentaliserad affektivitet,affektreglering,affektregleringsstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av samband mellan mentaliseringsförmåga och affektregleringsstrategier},
 year     = {2011},
}