Advanced

MTFC-behandling av normbrytande beteende

Safdarzadeh Haghighi, Maryam LU and Yantes, Maria LU (2011) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var ökad kunskap om MTFC-behandlingens (Multidimensional Treatment Foster Care) effekter och om olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat behandlingen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att utforska sex ungdomars upplevelser av behandlingstiden i MTFC- programmet och deras livssituation efter avslutad behandling. MTFC- programmet är ett behandlingsprogram riktat till barn och ungdomar med normbrytande beteende. Tematisk metod har använts för att analysera datan i studien. Samtliga deltagare har idag ett minskat normbrytande beteende och vissa av deltagarna har helt lagt det bakom sig. Dock fortsatte flera av deltagarna att använda narkotika i olika omfattning. Resultatet visar positiva... (More)
Studiens syfte var ökad kunskap om MTFC-behandlingens (Multidimensional Treatment Foster Care) effekter och om olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat behandlingen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att utforska sex ungdomars upplevelser av behandlingstiden i MTFC- programmet och deras livssituation efter avslutad behandling. MTFC- programmet är ett behandlingsprogram riktat till barn och ungdomar med normbrytande beteende. Tematisk metod har använts för att analysera datan i studien. Samtliga deltagare har idag ett minskat normbrytande beteende och vissa av deltagarna har helt lagt det bakom sig. Dock fortsatte flera av deltagarna att använda narkotika i olika omfattning. Resultatet visar positiva förändringar som förbättrad skolgång, ökat umgänge med prosociala kamrater och avbruten kriminalitet. En slutsats från studien är att det är av vikt att redan under behandlingen få till stånd en förändring i familjesituationen om framstegen som uppnåtts under MTFC- programmet skall kunna upprätthållas. Studien pekar på att det multidimensionella upplägget av programmet, där interventioner sker på flera olika nivåer och på flera olika sätt i ungdomarnas liv har varit verksamt. Vilka komponenter i programmet som påverkat behandlingen i en positiv riktning är olika även om vissa faktorer, så som stödjande relation till minst en vuxen och fosterfamiljen delades av flera deltagare. (Less)
Abstract
The aim of this study was to expand knowledge about the effects of the MTFC-treatment (Multidimensional Treatment Foster Care) and to identify different factors inside or outside of the MTFC-program that might have influenced treatment. Semi- structured interviews were used to explore six youths´ experiences during MTCF-treatment and their life conditions after completion of treatment. The MTFC-program is a treatment program for children and adolescents with antisocial behaviour. The studies data was analyzed using the thematic method. All of the participants show reduced antisocial behavior and some of the participants have completely put that behind them. However, several participants continued using substances to different extents. The... (More)
The aim of this study was to expand knowledge about the effects of the MTFC-treatment (Multidimensional Treatment Foster Care) and to identify different factors inside or outside of the MTFC-program that might have influenced treatment. Semi- structured interviews were used to explore six youths´ experiences during MTCF-treatment and their life conditions after completion of treatment. The MTFC-program is a treatment program for children and adolescents with antisocial behaviour. The studies data was analyzed using the thematic method. All of the participants show reduced antisocial behavior and some of the participants have completely put that behind them. However, several participants continued using substances to different extents. The results show positive changes regarding improved schooling, increased association with prosocial friends, and discontinued criminal activities. One conclusion from this study is that it is of importance to bring about changes in the family situation during treatment if the progress made during the MTFC-program is to be upheld. The study indicates that the program´s multidimensional approach, where interventions were made on several different levels and in several different ways in the youths´ lives were effective. Components in the program that influenced the treatment in a positive direction differ even though some factors, such as supportive relationships with at least one adult and the foster family, were shared by several participants. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Safdarzadeh Haghighi, Maryam LU and Yantes, Maria LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Normbrytande beteende, Antisocialt beteende, Ungdomar, MTFC- behandling, Multidimensional Treatment Foster Care, Fostervård, Socialtjänst, Kvalitativ metod, Tematisk analys, Conduct disorder, Antisocial behaviour, Youth, MTFC-treatment, Foster care, Social service, Qualitative method, Thematic method
language
Swedish
id
1983717
date added to LUP
2011-07-05 11:21:42
date last changed
2011-07-05 11:21:42
@misc{1983717,
 abstract   = {The aim of this study was to expand knowledge about the effects of the MTFC-treatment (Multidimensional Treatment Foster Care) and to identify different factors inside or outside of the MTFC-program that might have influenced treatment. Semi- structured interviews were used to explore six youths´ experiences during MTCF-treatment and their life conditions after completion of treatment. The MTFC-program is a treatment program for children and adolescents with antisocial behaviour. The studies data was analyzed using the thematic method. All of the participants show reduced antisocial behavior and some of the participants have completely put that behind them. However, several participants continued using substances to different extents. The results show positive changes regarding improved schooling, increased association with prosocial friends, and discontinued criminal activities. One conclusion from this study is that it is of importance to bring about changes in the family situation during treatment if the progress made during the MTFC-program is to be upheld. The study indicates that the program´s multidimensional approach, where interventions were made on several different levels and in several different ways in the youths´ lives were effective. Components in the program that influenced the treatment in a positive direction differ even though some factors, such as supportive relationships with at least one adult and the foster family, were shared by several participants.},
 author    = {Safdarzadeh Haghighi, Maryam and Yantes, Maria},
 keyword   = {Normbrytande beteende,Antisocialt beteende,Ungdomar,MTFC- behandling,Multidimensional Treatment Foster Care,Fostervård,Socialtjänst,Kvalitativ metod,Tematisk analys,Conduct disorder,Antisocial behaviour,Youth,MTFC-treatment,Foster care,Social service,Qualitative method,Thematic method},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MTFC-behandling av normbrytande beteende},
 year     = {2011},
}