Advanced

Arbetsplatsträffar - en kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital

Lantz, Kristina LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstract
Författare: Kristina Lantz, 870526-3526
Titel: Arbetsplatsträffar - En kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet,
medinflytande och socialt kapital
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, vårterminen 2011

Bakgrund: Jag har alltid intresserat mig för strategiska investeringar i effektivisering, trivsel
och arbetsprestationer vad gäller personalfrågor. Uppsatsen behandlar hur avdelningschefer,
inom organisationen, upplever momentet arbetsplatsträffar med utgångspunkt i begreppen
delaktighet, medinflytande och socialt kapital.

Syfte: avsikten med studien är att försöka förstå hur avdelningscheferna ser på momentet
arbetsplatsträffar och huruvida... (More)
Abstract
Författare: Kristina Lantz, 870526-3526
Titel: Arbetsplatsträffar - En kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet,
medinflytande och socialt kapital
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, vårterminen 2011

Bakgrund: Jag har alltid intresserat mig för strategiska investeringar i effektivisering, trivsel
och arbetsprestationer vad gäller personalfrågor. Uppsatsen behandlar hur avdelningschefer,
inom organisationen, upplever momentet arbetsplatsträffar med utgångspunkt i begreppen
delaktighet, medinflytande och socialt kapital.

Syfte: avsikten med studien är att försöka förstå hur avdelningscheferna ser på momentet
arbetsplatsträffar och huruvida begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital kan
få ekonomiska konsekvenser. Jag kommer att analysera mina kvalitativa intervjuer i relation
till det samverkansavtal som reglerar arbetsplatsträffar för att sedan koppla min analys till
teori. Mina teoretiska utgångspunkter är bakgrunden inom Human Resource Management, där
jag lokaliserar mina begrepp, litteratur om delaktighet och medinflytande författat av
Aronsson och Von Otter samt Westlunds och Putnamns teorier om socialt kapital.

Resultat: mitt empiriska material visar, om än det finns strukturella hinder, att delaktighet går
att skapa genom arbetsplatsträffar och att det är en möjlighet för personalen att påverka sin
arbetsplats och arbetssituation. Studien visar även att begreppen skapar förutsättningar för att
bedriva en framgångsrik verksamhet och detta då delaktighet skapar ett positivt arbetsklimat
där personalens kompetens tas tillvara på genom att både personalen och avdelningschefen
aktivt jobbar med kvalitet och effektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lantz, Kristina LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medinflytande, Arbetsplatsträffar, delaktighet, socialt kapital, ekonomiska konsekvenser
language
Swedish
id
2004216
date added to LUP
2011-08-09 11:48:26
date last changed
2012-02-17 14:02:26
@misc{2004216,
 abstract   = {Abstract
Författare: Kristina Lantz, 870526-3526
Titel: Arbetsplatsträffar - En kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet,
medinflytande och socialt kapital
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, vårterminen 2011

Bakgrund: Jag har alltid intresserat mig för strategiska investeringar i effektivisering, trivsel
och arbetsprestationer vad gäller personalfrågor. Uppsatsen behandlar hur avdelningschefer,
inom organisationen, upplever momentet arbetsplatsträffar med utgångspunkt i begreppen
delaktighet, medinflytande och socialt kapital.

Syfte: avsikten med studien är att försöka förstå hur avdelningscheferna ser på momentet
arbetsplatsträffar och huruvida begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital kan
få ekonomiska konsekvenser. Jag kommer att analysera mina kvalitativa intervjuer i relation
till det samverkansavtal som reglerar arbetsplatsträffar för att sedan koppla min analys till
teori. Mina teoretiska utgångspunkter är bakgrunden inom Human Resource Management, där
jag lokaliserar mina begrepp, litteratur om delaktighet och medinflytande författat av
Aronsson och Von Otter samt Westlunds och Putnamns teorier om socialt kapital.

Resultat: mitt empiriska material visar, om än det finns strukturella hinder, att delaktighet går
att skapa genom arbetsplatsträffar och att det är en möjlighet för personalen att påverka sin
arbetsplats och arbetssituation. Studien visar även att begreppen skapar förutsättningar för att
bedriva en framgångsrik verksamhet och detta då delaktighet skapar ett positivt arbetsklimat
där personalens kompetens tas tillvara på genom att både personalen och avdelningschefen
aktivt jobbar med kvalitet och effektivitet.},
 author    = {Lantz, Kristina},
 keyword   = {medinflytande,Arbetsplatsträffar,delaktighet,socialt kapital,ekonomiska konsekvenser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsplatsträffar - en kvalitativ studie med utgångspunkt i begreppen delaktighet, medinflytande och socialt kapital},
 year     = {2011},
}