Advanced

Optimering av biokraftvärmeverk i Örtofta

Gribel, Christian (2011) In ISRN LUTMDN/TMHP--11/5237--SE
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Problemställning
Lunds Energikoncernen AB projekterar i dagsläget ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med placering i Örtofta mellan Lund och Eslöv.Arbetet med att planera, uppföra och ta anläggningen i drift utförs av Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKV AB) ett dotterbolag till Lunds Energikoncernen AB. Idrifttagning av verket var initialt planerad till hösten 2011 men da projektet blivit försenat ger detta ELKV AB möjlighet att revidera kraftverkets design.

Syfte
Examensarbetet bestar av att, under dagens förutsättningar göra en teknisk och ekonomisk optimering av kraftverkets design. Först görs en grov optimering av anläggningsstorlek och anläggningsutförande med hänsyn till fjärrvärme- och elproduktion. Detta innebär att man baserat... (More)
Problemställning
Lunds Energikoncernen AB projekterar i dagsläget ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med placering i Örtofta mellan Lund och Eslöv.Arbetet med att planera, uppföra och ta anläggningen i drift utförs av Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKV AB) ett dotterbolag till Lunds Energikoncernen AB. Idrifttagning av verket var initialt planerad till hösten 2011 men da projektet blivit försenat ger detta ELKV AB möjlighet att revidera kraftverkets design.

Syfte
Examensarbetet bestar av att, under dagens förutsättningar göra en teknisk och ekonomisk optimering av kraftverkets design. Först görs en grov optimering av anläggningsstorlek och anläggningsutförande med hänsyn till fjärrvärme- och elproduktion. Detta innebär att man baserat på bedömda investerings- och driftskostnader för olika anläggningsalternativ jämför dess produktionskostnad för fjärrvärme med befintlig produktion.

Metod
Den här studien har både kvantifierbar teori och empiri använts. Dessa data har systematiskt och ändamålsenligt samlats in under studien av energisystemet i fråga. Denna studie var fortlöpande under arbetes gång. En teoretisk modell av energisystemet har byggts upp i syfte att kunna dra sannolika slutsatser om hur systemet kan förväntas svara då olika parametrar varieras. Denna metod är naturvetenskaplig i det avseende att man utifrån teori empiris analys bygger en teoretisk modell.

Slutsatser & Rekommendationer
Resultaten av lönsamhetsberäkningarna i detta arbetet pekar på att kraftvärmeverket bör byggas med en termisk effekt som inte understiger 110 MW. Effekter över 200 MW har inte tagit i beaktning. Ett optimum i lönsamhet erhålls da kraftvärmeverket byggs med en panna av CFB-typ som har en effekt på ca 150 MW där ett flertal olika bränslen kan förbrännas ihop. Ett utförande med två mindre likadana pannor har dock sina fördelar då denna design möjliggör god driftsäkerhet och bränsle flexibilitet. En hög andel elproduktion bör eftersträvas då försäljningen av el och elcertifikat är en nödvändighet för att nå lönsamhet med investeringen. Tillkomsten av ESS i Lund ser ut att påverka investeringens lönsamhet negativt. Detta eftersom ESS kommer generera spillvärme som kan komma att konkurrera med den fjärrvärme som kommer produceras av ett nytt kraftvärmeverk. Det är därför viktigt att inom en snar framtid få klarhet i hur denna spillvärme skall tas om hand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gribel, Christian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kraftverksdesign optimering energisystem
publication/series
ISRN LUTMDN/TMHP--11/5237--SE
report number
5237
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
2007031
date added to LUP
2011-07-05 11:10:55
date last changed
2016-02-02 20:49:04
@misc{2007031,
 abstract   = {Problemställning
Lunds Energikoncernen AB projekterar i dagsläget ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med placering i Örtofta mellan Lund och Eslöv.Arbetet med att planera, uppföra och ta anläggningen i drift utförs av Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKV AB) ett dotterbolag till Lunds Energikoncernen AB. Idrifttagning av verket var initialt planerad till hösten 2011 men da projektet blivit försenat ger detta ELKV AB möjlighet att revidera kraftverkets design.

Syfte
Examensarbetet bestar av att, under dagens förutsättningar göra en teknisk och ekonomisk optimering av kraftverkets design. Först görs en grov optimering av anläggningsstorlek och anläggningsutförande med hänsyn till fjärrvärme- och elproduktion. Detta innebär att man baserat på bedömda investerings- och driftskostnader för olika anläggningsalternativ jämför dess produktionskostnad för fjärrvärme med befintlig produktion.

Metod
Den här studien har både kvantifierbar teori och empiri använts. Dessa data har systematiskt och ändamålsenligt samlats in under studien av energisystemet i fråga. Denna studie var fortlöpande under arbetes gång. En teoretisk modell av energisystemet har byggts upp i syfte att kunna dra sannolika slutsatser om hur systemet kan förväntas svara då olika parametrar varieras. Denna metod är naturvetenskaplig i det avseende att man utifrån teori empiris analys bygger en teoretisk modell.

Slutsatser & Rekommendationer
Resultaten av lönsamhetsberäkningarna i detta arbetet pekar på att kraftvärmeverket bör byggas med en termisk effekt som inte understiger 110 MW. Effekter över 200 MW har inte tagit i beaktning. Ett optimum i lönsamhet erhålls da kraftvärmeverket byggs med en panna av CFB-typ som har en effekt på ca 150 MW där ett flertal olika bränslen kan förbrännas ihop. Ett utförande med två mindre likadana pannor har dock sina fördelar då denna design möjliggör god driftsäkerhet och bränsle flexibilitet. En hög andel elproduktion bör eftersträvas då försäljningen av el och elcertifikat är en nödvändighet för att nå lönsamhet med investeringen. Tillkomsten av ESS i Lund ser ut att påverka investeringens lönsamhet negativt. Detta eftersom ESS kommer generera spillvärme som kan komma att konkurrera med den fjärrvärme som kommer produceras av ett nytt kraftvärmeverk. Det är därför viktigt att inom en snar framtid få klarhet i hur denna spillvärme skall tas om hand.},
 author    = {Gribel, Christian},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {kraftverksdesign optimering energisystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN LUTMDN/TMHP--11/5237--SE},
 title    = {Optimering av biokraftvärmeverk i Örtofta},
 year     = {2011},
}