Advanced

En jämförelse av hälsoeffekter vid kort daglig träning i medveten närvaro och tillämpad avslappning: En randomiserad och replikerad studie

Damsgaard Rapp, Jenny LU (2011) PSPT01 20102
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this randomized and replicated study was to investigate the health effects of 15 minutes of daily training in mindfulness or applied relaxation. The health effects were measured by scales that assess mindfulness, health, positive and negative affects, life satisfaction and psychological wellbeing. The training period was 30 days and 234 persons participated in three randomly assigned groups. Without theoretical introduction, the groups either performed exercises focusing on using attention deliberately and non-judgingly in the present moment, alternatively practiced relaxation and breathing techniques. There was also a control group without intervention. The study found that both techniques equally increased experienced... (More)
The purpose of this randomized and replicated study was to investigate the health effects of 15 minutes of daily training in mindfulness or applied relaxation. The health effects were measured by scales that assess mindfulness, health, positive and negative affects, life satisfaction and psychological wellbeing. The training period was 30 days and 234 persons participated in three randomly assigned groups. Without theoretical introduction, the groups either performed exercises focusing on using attention deliberately and non-judgingly in the present moment, alternatively practiced relaxation and breathing techniques. There was also a control group without intervention. The study found that both techniques equally increased experienced mindfulness, particularly for individuals with greater health problems. The study also showed non-significant health effects for both techniques with regard to decreased negative affects and increased health, life satisfaction and wellbeing. Only mindfulness increased positive affects non-significantly and had slightly larger non-significant effects on negative affects and wellbeing, while applied relaxation showed a slightly larger non-significant effect on life satisfaction. The control group experienced non-significant decreases in health on all scales. The study therefore indicates that the techniques could have partially overlapping health benefits, although mindfulness might have slightly more and larger effects on wellbeing. The study did not find a convincing connection between training time and health. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna randomiserade och replikerade studies syfte var att undersöka hälsoeffekter av 15 minuters daglig träning i medveten närvaro och tillämpad avslappning. Hälsoeffekterna mättes med skalor som skattar medveten närvaro, ohälsa, positiva och negativa affekter, livstillfredsställelse och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar med 234 deltagare i tre randomiserade grupper. Utan teoretisk introduktion utförde grupperna övningar som antingen fokuserade på att använda uppmärksamheten avsiktligt och ickedömande i nuet eller på avslappnings- och andningsövningar. Dessa grupper jämfördes med en kontrollgrupp utan intervention. Studien fann endast att båda tekniker signifikant ökade den medvetna närvaron, framförallt bland individer... (More)
Denna randomiserade och replikerade studies syfte var att undersöka hälsoeffekter av 15 minuters daglig träning i medveten närvaro och tillämpad avslappning. Hälsoeffekterna mättes med skalor som skattar medveten närvaro, ohälsa, positiva och negativa affekter, livstillfredsställelse och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar med 234 deltagare i tre randomiserade grupper. Utan teoretisk introduktion utförde grupperna övningar som antingen fokuserade på att använda uppmärksamheten avsiktligt och ickedömande i nuet eller på avslappnings- och andningsövningar. Dessa grupper jämfördes med en kontrollgrupp utan intervention. Studien fann endast att båda tekniker signifikant ökade den medvetna närvaron, framförallt bland individer med större initial ohälsa. Studien fann även ickesignifikanta hälsoeffekter för båda tekniker i form av minskade negativa affekter och ohälsa samt ökad livstillfredsställelse och välbefinnande. Endast medveten närvaro ökade positiva affekter ickesignifikant samt hade något större ickesignifikanta effekter på negativa affekter och välbefinnande, medan tillämpad avslappning visade på en något större ickesignifikant effekt på livstillfredsställelse. Kontrollgruppen visade på ickesignifikanta förändringar av samtliga skalor i riktning av minskad hälsa. Studien indikerar därför att teknikerna kan ha delvis överlappande hälsoeffekter, men att träning i medveten närvaro eventuellt kan ha något fler och aningen större effekter på välmående. Studien fann inte ett övertygande samband mellan tränad tid och hälsoeffekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Damsgaard Rapp, Jenny LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mindfulness, medveten närvaro, acceptans, uppmärksamhet, meditation, tillämpad avslappning, KBT, ohälsa, affekter, livstillfredsställelse, välbefinnande
language
Swedish
id
2025455
date added to LUP
2011-08-11 11:54:07
date last changed
2011-08-11 11:54:07
@misc{2025455,
 abstract   = {The purpose of this randomized and replicated study was to investigate the health effects of 15 minutes of daily training in mindfulness or applied relaxation. The health effects were measured by scales that assess mindfulness, health, positive and negative affects, life satisfaction and psychological wellbeing. The training period was 30 days and 234 persons participated in three randomly assigned groups. Without theoretical introduction, the groups either performed exercises focusing on using attention deliberately and non-judgingly in the present moment, alternatively practiced relaxation and breathing techniques. There was also a control group without intervention. The study found that both techniques equally increased experienced mindfulness, particularly for individuals with greater health problems. The study also showed non-significant health effects for both techniques with regard to decreased negative affects and increased health, life satisfaction and wellbeing. Only mindfulness increased positive affects non-significantly and had slightly larger non-significant effects on negative affects and wellbeing, while applied relaxation showed a slightly larger non-significant effect on life satisfaction. The control group experienced non-significant decreases in health on all scales. The study therefore indicates that the techniques could have partially overlapping health benefits, although mindfulness might have slightly more and larger effects on wellbeing. The study did not find a convincing connection between training time and health.},
 author    = {Damsgaard Rapp, Jenny},
 keyword   = {Mindfulness,medveten närvaro,acceptans,uppmärksamhet,meditation,tillämpad avslappning,KBT,ohälsa,affekter,livstillfredsställelse,välbefinnande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse av hälsoeffekter vid kort daglig träning i medveten närvaro och tillämpad avslappning: En randomiserad och replikerad studie},
 year     = {2011},
}