Advanced

Kränkningsersättningens utveckling - ur ett sexualbrottsperspektiv

Larsson, Richard LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract
This essay aims at describing how the perception of violation compensation has developed from medieval times up to today, using the perspective of sexual crimes, in particular rape.
The main focus of this paper is on the opportunities and rights for victims of sexual crimes to receive violation compensation, dealt with under chapter 2 § 3 and 5 chapter 6 § in the law of damages (SkL) but also includes the regulations dealing with pain and suffering (chapter 5 § 1 p. 3 SKL). Violation compensation has strong links with historical criminal and tort law. To give an overall picture of sexual crimes and offenders, the essay starts with a description of how the perception of rape crimes, victims and perpetrators has changed over time, sometimes... (More)
This essay aims at describing how the perception of violation compensation has developed from medieval times up to today, using the perspective of sexual crimes, in particular rape.
The main focus of this paper is on the opportunities and rights for victims of sexual crimes to receive violation compensation, dealt with under chapter 2 § 3 and 5 chapter 6 § in the law of damages (SkL) but also includes the regulations dealing with pain and suffering (chapter 5 § 1 p. 3 SKL). Violation compensation has strong links with historical criminal and tort law. To give an overall picture of sexual crimes and offenders, the essay starts with a description of how the perception of rape crimes, victims and perpetrators has changed over time, sometimes exemplified by rape cases from published lawsuits. Since it is difficult to measure the direct damage caused by rape, the new law calls for a more objective assessment of compensation for violation making the perpetrator's behavior a central issue. This important role of the perpetrator means that the interaction between tort law and criminal law becomes particularly clear for rape crimes. Different aspects of tort law will therefore be discussed in more detail as well as elements of criminal law. The function of violation compensation is also described in more detail as well as the function of the concept of tort.
Keywords: sexual victims, perpetrators, rape, violation, compensation, function and damages. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att beskriva hur synen på kränkningsersättningen utvecklats, från medeltiden fram till idag, ur ett sexualbrottsperspektiv. Den behandlar möjligheter och rättigheter till kränkningsersättning för offer som utsatts för sexualbrott, i synnerhet våldtäkt, med stöd av 2 kapitlet 3 § och 5 kapitlet 6 § skadeståndslagen (SkL). Kränkningsersättningen som diskuteras är en del av den ideella ersättningen som även innefattar sveda och värk (5 kapitlet 1 § p. 3 SkL), men denna uppsats kommer i huvudsak att handla om ersättningen som utgår med stöd av 2 kapitlet 3 § och 5 kapitlet 6 § SkL. Denna ersättningspost har förankringar lång tid tillbaka med starka historiska straffrättsliga och skadeståndsrättsliga band. För att ge en... (More)
Uppsatsen syftar till att beskriva hur synen på kränkningsersättningen utvecklats, från medeltiden fram till idag, ur ett sexualbrottsperspektiv. Den behandlar möjligheter och rättigheter till kränkningsersättning för offer som utsatts för sexualbrott, i synnerhet våldtäkt, med stöd av 2 kapitlet 3 § och 5 kapitlet 6 § skadeståndslagen (SkL). Kränkningsersättningen som diskuteras är en del av den ideella ersättningen som även innefattar sveda och värk (5 kapitlet 1 § p. 3 SkL), men denna uppsats kommer i huvudsak att handla om ersättningen som utgår med stöd av 2 kapitlet 3 § och 5 kapitlet 6 § SkL. Denna ersättningspost har förankringar lång tid tillbaka med starka historiska straffrättsliga och skadeståndsrättsliga band. För att ge en helhetsbild inleds uppsatsen med en beskrivning av hur synen på våldtäktsbrott, offer och förövare har förändrats över tid exemplifierat med ett antal rättsfall rörande våldtäkt. Eftersom det är svårt att mäta den direkta skadan som uppstått i samband med sexualbrott så ställer den nya lagen krav på en mer objektiv bedömning av kränkningsersättning med följd att gärningsmannens agerande blir mycket centralt. Förövarens viktiga roll innebär att samspelet mellan skadeståndsrätt och straffrätt blir extra tydlig vid våldtäktsbrott. Skadeståndsrättens olika sidor diskuteras därför relativt ingående liksom straffrättens rekvisit. Kränkningens funktion beskrivs också mer ingående liksom skadeståndsbegreppets funktion.
Nyckelord: sexual offer, förövare, våldtäkt, kränkning, ersättning, funktion och skadestånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Richard LU
supervisor
organization
alternative title
The development of violation compensation from the perspective of sexual crimes.
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
sexual offer, förövare, våldtäkt, kränkning, ersättning, funktion och skadestånd
language
Swedish
id
2026973
date added to LUP
2011-07-11 11:44:42
date last changed
2011-07-11 11:44:42
@misc{2026973,
 abstract   = {This essay aims at describing how the perception of violation compensation has developed from medieval times up to today, using the perspective of sexual crimes, in particular rape.
The main focus of this paper is on the opportunities and rights for victims of sexual crimes to receive violation compensation, dealt with under chapter 2 § 3 and 5 chapter 6 § in the law of damages (SkL) but also includes the regulations dealing with pain and suffering (chapter 5 § 1 p. 3 SKL). Violation compensation has strong links with historical criminal and tort law. To give an overall picture of sexual crimes and offenders, the essay starts with a description of how the perception of rape crimes, victims and perpetrators has changed over time, sometimes exemplified by rape cases from published lawsuits. Since it is difficult to measure the direct damage caused by rape, the new law calls for a more objective assessment of compensation for violation making the perpetrator's behavior a central issue. This important role of the perpetrator means that the interaction between tort law and criminal law becomes particularly clear for rape crimes. Different aspects of tort law will therefore be discussed in more detail as well as elements of criminal law. The function of violation compensation is also described in more detail as well as the function of the concept of tort.
Keywords: sexual victims, perpetrators, rape, violation, compensation, function and damages.},
 author    = {Larsson, Richard},
 keyword   = {sexual offer,förövare,våldtäkt,kränkning,ersättning,funktion och skadestånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kränkningsersättningens utveckling - ur ett sexualbrottsperspektiv},
 year     = {2011},
}