Advanced

Eurobond issuing procedure and benefits over bank loans

Lindgren, Anders LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Alla företag, stater, myndigheter och organisationer är i behov av att kunna locka till sig extra kapital till att användas för att finansiera olika verksamheter. Det finns ett flertal olika metoder för detta ändamål såsom banklån, obligationslån, strukturerade produkter, eller utgivning av nya aktier.

Uppsättningen av finansieringsmetoder som används av ett företag kallas företagets kapitalstruktur. Vanligtvis använder sig företaget av en mängd olika metoder för att säkerställa ett tillräckligt flöde av nytt kapital. Två av de viktigaste är banklån och obligationslån. Dessa två metoder kommer att jämföras och fördelar och nackdelar med de båda kommer att identifieras och diskuteras. Detta kommer ske i uppsatsens andra del. I den... (More)
Alla företag, stater, myndigheter och organisationer är i behov av att kunna locka till sig extra kapital till att användas för att finansiera olika verksamheter. Det finns ett flertal olika metoder för detta ändamål såsom banklån, obligationslån, strukturerade produkter, eller utgivning av nya aktier.

Uppsättningen av finansieringsmetoder som används av ett företag kallas företagets kapitalstruktur. Vanligtvis använder sig företaget av en mängd olika metoder för att säkerställa ett tillräckligt flöde av nytt kapital. Två av de viktigaste är banklån och obligationslån. Dessa två metoder kommer att jämföras och fördelar och nackdelar med de båda kommer att identifieras och diskuteras. Detta kommer ske i uppsatsens andra del. I den första delen kommer utgivningsprocess, distributionsprocessen samt den efterföljande servicen och administrationen av Eurobonds att diskuteras.

Som tidigare har noterats är obligationslån en viktig finansieringskälla för företag. Kort och gott är obligationslån ett sätt för företag att låna pengar som vi ett senare tillfälle skall återbetalas på ett eller annat sätt. Obligationslån har i flera avseenden stora likheter med banklån. Samtidigt har obligationslån sina egna karaktärsdrag.

Obligationsinstrumentet är av utgiven i innehavarform, vilket innebär att det är innehavaren eller bäraren som är berättigad till att åtnjuta sig instrumentets förmåner, det vill säga återbetalning samt ränteutbetalningar. Samtidigt kan innehavaren välja att sälja instrumentet på sekundärmarknaden för att realisera obligationens värde innan förfallodatumet. De medel som mottages vid avyttringen kan då användas för andra investeringar.

Såsom tidigare påpekats, utgives obligationer av företag för att säkerställa företagets tillgång till kapital. Det finns många olika typer av obligationer, både inhemska och internationella. Inhemska obligationer ges ut i en valuta som motsvarar den lokala valutan i utgivarens hemvistland. Eurobonds är internationella obligationer som ges ut i en annan valuta än den lokala i företagets hemvistland och annan än den lokala i utgivningslandet. Eurobonds marknadsförs, distribueras och säljes till investerare av ett syndikat av finansiella institutioner som garanterar utgåvans totala belopp. Dessa finansiella institutioner är ansvariga för att hitta köpare till samtliga obligationer i utgåvan samt att betala för osålda obligationer vid ett visst datum. Genom att betala en avgift till dessa institutioner kan således det utgivande företaget köpa en försäkring mot osålda obligationer.

Enligt pecking order teorin, så söker företag i första hand intern finansiering genom kvarhållna vinster, därefter extern finansiering genom skuldsättning och som tredje alternativ. finansiering genom nyemission av aktier. Därför har ansats varit att jämföra banklån och obligationslån och identifiera fördelar med de olika alternative. Min viktigaste har varit att det är just kombinationen av dessa båda som innebär den största vinsten för företaget. Genom att ha goda kanaler för kapitalanskaffning genom både banklån och obligationslån blir företaget mindre känsligt för tillfälliga störningar i en av finansieringskällorna. Dessutom kan företaget genom att utnyttja både banklånets och obligationslånets fördelar skapa sig en individuellt anpassad kapitalstruktur som passar just det företagets behov och krav. Detta är min viktigaste slutsats! (Less)
Abstract
All companies, governments, states and organisations need to raise additional finance for different purposes. There are several different methods, such as bank loans, bonds, notes, structured products or new equity, available to obtain the required amount of money.

The set of financial sources used by a corporate entity is called the company´s capital structure. Commonly, a company uses a number of different sources to safeguard access to sufficient amount of capital. Two of the most important sources are loan financing and bond financing. These two sources will be compared in the second part of this essay. In the first, the issuing process, the distribution and marketing process and subsequent service of Eurobonds will be discussed.
... (More)
All companies, governments, states and organisations need to raise additional finance for different purposes. There are several different methods, such as bank loans, bonds, notes, structured products or new equity, available to obtain the required amount of money.

The set of financial sources used by a corporate entity is called the company´s capital structure. Commonly, a company uses a number of different sources to safeguard access to sufficient amount of capital. Two of the most important sources are loan financing and bond financing. These two sources will be compared in the second part of this essay. In the first, the issuing process, the distribution and marketing process and subsequent service of Eurobonds will be discussed.

As observed above, bond financing is an important source of long-term funding for corporate entities. Simply, it is a way of borrowing money that later needs to be repaid, often with interest. In many respects, the issuance of bonds has a lot in common with borrowing from a bank. At the same time, it has its own characteristics.

The bond instrument is of bearer character, which gives the holder of the instrument the right of repayment at maturity. The bearer could also realise the value of the bonds prior maturity by selling them on the secondary market. The funds received could then be used for other investment purposes.

As observed above, bonds are issued to secure access to a sufficient amount of capital. There are many different types of bonds. Domestic bonds are bond issued in the home currency of the issuer while Eurobonds are international bonds issued in another currency than the local currency of the issuer and not native to the country of issuance.
Eurobonds are often marketed, distributed and sold by a syndicate of underwriters or managers. These are responsible to place the bonds among investors and they are also obliged to pay for unsold bonds at the closing day. By paying a fee, the issuer can protect himself against unsold bonds.

According to the pecking order theory, corporate managers prefer to use internal financing first, secondly they issue debt, and as last resort they issue new equity. The biggest benefit of bonds is that it, when it is used in combination with bank loans, allows the company to create a well diversified funding structure. This diversification benefit is important since the company becomes less dependent on one source and more resistant to temporary disruptions in the markets. Using both loan and bond financing also allow the company to create a capital and funding structure that matches the individual requirements of the company. This is the most important conclusion of this essay! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Anders LU
supervisor
organization
course
JURM01 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
bonds syndicated loans eurobonds
language
English
id
2027146
date added to LUP
2011-08-16 11:26:50
date last changed
2011-08-16 11:26:50
@misc{2027146,
 abstract   = {All companies, governments, states and organisations need to raise additional finance for different purposes. There are several different methods, such as bank loans, bonds, notes, structured products or new equity, available to obtain the required amount of money.

The set of financial sources used by a corporate entity is called the company´s capital structure. Commonly, a company uses a number of different sources to safeguard access to sufficient amount of capital. Two of the most important sources are loan financing and bond financing. These two sources will be compared in the second part of this essay. In the first, the issuing process, the distribution and marketing process and subsequent service of Eurobonds will be discussed. 

As observed above, bond financing is an important source of long-term funding for corporate entities. Simply, it is a way of borrowing money that later needs to be repaid, often with interest. In many respects, the issuance of bonds has a lot in common with borrowing from a bank. At the same time, it has its own characteristics. 

The bond instrument is of bearer character, which gives the holder of the instrument the right of repayment at maturity. The bearer could also realise the value of the bonds prior maturity by selling them on the secondary market. The funds received could then be used for other investment purposes.  

As observed above, bonds are issued to secure access to a sufficient amount of capital. There are many different types of bonds. Domestic bonds are bond issued in the home currency of the issuer while Eurobonds are international bonds issued in another currency than the local currency of the issuer and not native to the country of issuance.
Eurobonds are often marketed, distributed and sold by a syndicate of underwriters or managers. These are responsible to place the bonds among investors and they are also obliged to pay for unsold bonds at the closing day. By paying a fee, the issuer can protect himself against unsold bonds. 

According to the pecking order theory, corporate managers prefer to use internal financing first, secondly they issue debt, and as last resort they issue new equity. The biggest benefit of bonds is that it, when it is used in combination with bank loans, allows the company to create a well diversified funding structure. This diversification benefit is important since the company becomes less dependent on one source and more resistant to temporary disruptions in the markets. Using both loan and bond financing also allow the company to create a capital and funding structure that matches the individual requirements of the company. This is the most important conclusion of this essay!},
 author    = {Lindgren, Anders},
 keyword   = {bonds
syndicated loans 
eurobonds},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Eurobond issuing procedure and benefits over bank loans},
 year     = {2011},
}