Advanced

I´m a Survivor - En studie om dem som får stanna efter företagens nedskärningar

Nilsson, Mikael LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstract

Författare: Mikael Nilsson, 811104-0419
Titel: I´m a Survivor - en studie om dem som får stanna efter företagens nedskärningar
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Vårterminen: 2011
Handledare: Anders Järnegren

Att vara en survivor inom arbetslivet är att vara den som, när företagen skär ned på sin personal, får stanna. Jag ska därför i denna uppsats genom intervjuer och insamling av tidigare forskning beskriva hur en nedskärning faktiskt kan påverka survivors negativt, trotts att de kan tyckas tillhöra de lyckliga som inte blir av med sitt arbete.
Teoretisk utgångspunkt jag har valt att använda mig av tidigare forskning inom ämnet survivor gjord av bl.a. Joel Brockner, Marjorie Armtrong-Stassen och Sarah Moore då de har... (More)
Abstract

Författare: Mikael Nilsson, 811104-0419
Titel: I´m a Survivor - en studie om dem som får stanna efter företagens nedskärningar
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Vårterminen: 2011
Handledare: Anders Järnegren

Att vara en survivor inom arbetslivet är att vara den som, när företagen skär ned på sin personal, får stanna. Jag ska därför i denna uppsats genom intervjuer och insamling av tidigare forskning beskriva hur en nedskärning faktiskt kan påverka survivors negativt, trotts att de kan tyckas tillhöra de lyckliga som inte blir av med sitt arbete.
Teoretisk utgångspunkt jag har valt att använda mig av tidigare forskning inom ämnet survivor gjord av bl.a. Joel Brockner, Marjorie Armtrong-Stassen och Sarah Moore då de har försett ämnet med många nya forskningsrön. Utöver den tidigare forskningen har jag valt att använda mig av två teorier för att tydligare kunna förklara vad en survivor faktiskt går igenom. Dessa två teorier är coping och rollteorin.
Metod jag utgått från under arbetet har varit en kvalitativ ansats där jag gjort fem intervjuer med män i åldern 44-65 år som alla under minst ett tillfälle de senaste fem åren drabbats av nedskärningar på deras arbetsplats, och i denna varit en survivor. För att inte få en forskning som kallas Methods Resembling Saloon Bar Sociology valde jag att inte använda mig av snöbollsprincipen i mitt uppsökande av intervjupersoner utan har valt en mer uppsökande metod vilket gett mig en bredd med intervjupersoner från olika yrkesområden.
Då nedskärningar är en återkommande lösning hos många företag finns där en mängd olika sätt att hantera uppsägningar. I mina intervjuer har ett återkommande mönster funnits i hur intervjupersoner och deras kollegor hanterat och upplevt nedskärningar, detta kan återknytas till Goffmans teori om team, coping metoder samt tidigare forskning. En vilja att sluta påverkar i största mån dem som tidigare inte drabbats direkt av nedskärning men som nu drabbats av direktkontakt. Om nedskärningen känns rättvis kommer detta att förenkla survivorns processen i att gå vidare efter nedskärningen. En aspekt som dock är viktig ur alla nedskärningsdrabbades synvinkel är informationen som arbetsgivaren förser de anställda med, detta då osäkerhet påverkar dem hårt och det är först när osäkerheten avtar de kan gå vidare och behandla situationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Mikael LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nedskärningar, survivor, coping, anställningsotrygghet
language
Swedish
id
2058198
date added to LUP
2011-08-09 11:49:03
date last changed
2012-02-17 14:01:56
@misc{2058198,
 abstract   = {Abstract

Författare: Mikael Nilsson, 811104-0419
Titel: I´m a Survivor - en studie om dem som får stanna efter företagens nedskärningar
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Vårterminen: 2011
Handledare: Anders Järnegren

Att vara en survivor inom arbetslivet är att vara den som, när företagen skär ned på sin personal, får stanna. Jag ska därför i denna uppsats genom intervjuer och insamling av tidigare forskning beskriva hur en nedskärning faktiskt kan påverka survivors negativt, trotts att de kan tyckas tillhöra de lyckliga som inte blir av med sitt arbete. 
Teoretisk utgångspunkt jag har valt att använda mig av tidigare forskning inom ämnet survivor gjord av bl.a. Joel Brockner, Marjorie Armtrong-Stassen och Sarah Moore då de har försett ämnet med många nya forskningsrön. Utöver den tidigare forskningen har jag valt att använda mig av två teorier för att tydligare kunna förklara vad en survivor faktiskt går igenom. Dessa två teorier är coping och rollteorin.
Metod jag utgått från under arbetet har varit en kvalitativ ansats där jag gjort fem intervjuer med män i åldern 44-65 år som alla under minst ett tillfälle de senaste fem åren drabbats av nedskärningar på deras arbetsplats, och i denna varit en survivor. För att inte få en forskning som kallas Methods Resembling Saloon Bar Sociology valde jag att inte använda mig av snöbollsprincipen i mitt uppsökande av intervjupersoner utan har valt en mer uppsökande metod vilket gett mig en bredd med intervjupersoner från olika yrkesområden. 
Då nedskärningar är en återkommande lösning hos många företag finns där en mängd olika sätt att hantera uppsägningar. I mina intervjuer har ett återkommande mönster funnits i hur intervjupersoner och deras kollegor hanterat och upplevt nedskärningar, detta kan återknytas till Goffmans teori om team, coping metoder samt tidigare forskning. En vilja att sluta påverkar i största mån dem som tidigare inte drabbats direkt av nedskärning men som nu drabbats av direktkontakt. Om nedskärningen känns rättvis kommer detta att förenkla survivorns processen i att gå vidare efter nedskärningen. En aspekt som dock är viktig ur alla nedskärningsdrabbades synvinkel är informationen som arbetsgivaren förser de anställda med, detta då osäkerhet påverkar dem hårt och det är först när osäkerheten avtar de kan gå vidare och behandla situationen.},
 author    = {Nilsson, Mikael},
 keyword   = {nedskärningar,survivor,coping,anställningsotrygghet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I´m a Survivor - En studie om dem som får stanna efter företagens nedskärningar},
 year     = {2011},
}