Advanced

Verksamhetsövergångar inom tågbranschen. Beskrivning och analys av processerna hos ett internationellt järnvägsbolag.

Håkansson, Sandra LU (2011) HARM13 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Avvecklingen av handelshinder mellan medlemsstaterna och upprättandet av en gemensam marknad inom EU medförde ökade omstruktureringar av företag, vilket sin tur resulterade i att det ansågs nödvändigt med regler som skyddar arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare. Överlåtelsedirektivet antogs ursprungligen år 1977, men har sedan ändrats till det nu gällande direktivet 2001/23/EG. Direktivet har implementerats i svensk rätt, i bland annat lag om anställningsskydd och lag om medbestämmande i arbetslivet. Avregleringen av tågtrafiken i
Sverige tillsammans med ett växande tågresande gör det mycket intressant att studera verksamhetsövergångar inom just tågbranschen.

Uppsatsen redogör för upphandlingsförfarandet vid upphandling... (More)
Avvecklingen av handelshinder mellan medlemsstaterna och upprättandet av en gemensam marknad inom EU medförde ökade omstruktureringar av företag, vilket sin tur resulterade i att det ansågs nödvändigt med regler som skyddar arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare. Överlåtelsedirektivet antogs ursprungligen år 1977, men har sedan ändrats till det nu gällande direktivet 2001/23/EG. Direktivet har implementerats i svensk rätt, i bland annat lag om anställningsskydd och lag om medbestämmande i arbetslivet. Avregleringen av tågtrafiken i
Sverige tillsammans med ett växande tågresande gör det mycket intressant att studera verksamhetsövergångar inom just tågbranschen.

Uppsatsen redogör för upphandlingsförfarandet vid upphandling av tågtrafik samt beskriver hur ett järnvägsbolag förbereder företaget för en verksamhetsövergång och hur processen för övertagande av personal ser ut. Arbetet vid en verksamhetsövergång är en stor, omfattande,
komplex och resurskrävande process för ett företag. Externa och interna faktorer måste samverka för att få till stånd en så bra övergång som möjligt. Det är svårt att förbereda en övergång på grund av det faktum att företaget inte tar över verksamheten och personalen förrän vid tidpunkten för trafikstart. Informationen till och kommunikationen med medarbetarna, liksom det interna arbetet och kommunikationen inom företaget synes vara de viktigaste delarna i verksamhetsövertagandet. I uppsatsens avslutande analys redogörs för de likheter och skillnader
som urskilts mellan de verksamhetsövergångar som gjorts och det ges förslag till förbättringar inför framtida övergångar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Sandra LU
supervisor
organization
course
HARM13 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
6 b § LAS, överlåtelsedirektivet, verksamhetsövergång, övergångsprocess, järnvägsbolag, fallstudie
language
Swedish
id
2061396
date added to LUP
2011-08-29 15:22:49
date last changed
2011-08-29 15:22:49
@misc{2061396,
 abstract   = {Avvecklingen av handelshinder mellan medlemsstaterna och upprättandet av en gemensam marknad inom EU medförde ökade omstruktureringar av företag, vilket sin tur resulterade i att det ansågs nödvändigt med regler som skyddar arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare. Överlåtelsedirektivet antogs ursprungligen år 1977, men har sedan ändrats till det nu gällande direktivet 2001/23/EG. Direktivet har implementerats i svensk rätt, i bland annat lag om anställningsskydd och lag om medbestämmande i arbetslivet. Avregleringen av tågtrafiken i
Sverige tillsammans med ett växande tågresande gör det mycket intressant att studera verksamhetsövergångar inom just tågbranschen.

Uppsatsen redogör för upphandlingsförfarandet vid upphandling av tågtrafik samt beskriver hur ett järnvägsbolag förbereder företaget för en verksamhetsövergång och hur processen för övertagande av personal ser ut. Arbetet vid en verksamhetsövergång är en stor, omfattande,
komplex och resurskrävande process för ett företag. Externa och interna faktorer måste samverka för att få till stånd en så bra övergång som möjligt. Det är svårt att förbereda en övergång på grund av det faktum att företaget inte tar över verksamheten och personalen förrän vid tidpunkten för trafikstart. Informationen till och kommunikationen med medarbetarna, liksom det interna arbetet och kommunikationen inom företaget synes vara de viktigaste delarna i verksamhetsövertagandet. I uppsatsens avslutande analys redogörs för de likheter och skillnader
som urskilts mellan de verksamhetsövergångar som gjorts och det ges förslag till förbättringar inför framtida övergångar.},
 author    = {Håkansson, Sandra},
 keyword   = {6 b § LAS,överlåtelsedirektivet,verksamhetsövergång,övergångsprocess,järnvägsbolag,fallstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsövergångar inom tågbranschen. Beskrivning och analys av processerna hos ett internationellt järnvägsbolag.},
 year     = {2011},
}