Advanced

Stranderosion vid Löderups strandbad

Osængius, Sven (1992) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Stranderosion har länge utgjort ett stort problem vid många av Skånes sandiga kuster. Erosionen har varit speciellt svår vid Löderups strandbad. Det undersökta området består av en 2.6 km lång kustremsa. I de västra delarna där samhället ligger har stränderna varit skyddade av strandskoningar sedan mitten av 1970-talet. Trots dessa skydd har flera hus blivit förstörda under stormar de senaste decennierna.
Uppsatsens syfte är att beskriva strändernas status och förändringar under en årscykel från april 1991 till april 1992, att klargöra storleken på strandförskjutningarna 1858-1991 och att beräkna en budget över sedimentförändringarna. Strandförskjutningarna mättes i 26 traverser, det är en statistiskt signifikant ökning av erosionen för... (More)
Stranderosion har länge utgjort ett stort problem vid många av Skånes sandiga kuster. Erosionen har varit speciellt svår vid Löderups strandbad. Det undersökta området består av en 2.6 km lång kustremsa. I de västra delarna där samhället ligger har stränderna varit skyddade av strandskoningar sedan mitten av 1970-talet. Trots dessa skydd har flera hus blivit förstörda under stormar de senaste decennierna.
Uppsatsens syfte är att beskriva strändernas status och förändringar under en årscykel från april 1991 till april 1992, att klargöra storleken på strandförskjutningarna 1858-1991 och att beräkna en budget över sedimentförändringarna. Strandförskjutningarna mättes i 26 traverser, det är en statistiskt signifikant ökning av erosionen för en majoritet av traverserna i den västra delen av området. Ingen sådan trend kunde finnas längre österut, men trots detta har en märkbar ökning av erosionen i detta område påvisats det senaste decenniet. Ingen årlig signifikant ökning av sedimentförlusterna kunde finnas.
Syftet är också att försöka förklara orsaken till erosionen och den ökning av denna som har uppträtt under senare år. Den pågående erosionen vid Löderups strandbad och depositionen längre österut vid Sandhammaren har troligen pågått sedan området bildades under litorinatiden. Den nuvarande stora erosionen kan troligen förklaras med en ökning av stormfrekvensen som uppträtt sedan slutet av 1960-talet. Den förskjutning av erosionen mot öster som skett det senaste decenniet är med all sannolikhet en effekt av stenskoningarna. Det pågår en eustatiskt betingad vattenståndshöjning i området vilket naturligtvis också kan vara en viktig faktor i f.a. ett längre perspektiv. (Less)
Abstract
Severe beach erosion has for long been a great problem for the house owners at Löderup seaside resort in Scania, south Sweden. Several houses have been destroyed during storms the last decades, despite constructions of sea walls. The aim of the investigation has been to describe the status and changes of the coastline during one year from April 1991 to April 1992, to determine the extent of the coastline changes and to calculate a budget over the sediment dynamics, the period of 1858-1991. The coastline fluctuations were measured in 26 traverses along a coastline of 2.6 km. A significant statistical increase of the annual erosion rate was found for a majority of the traverses in the western part of the coastline. An increase in the storm... (More)
Severe beach erosion has for long been a great problem for the house owners at Löderup seaside resort in Scania, south Sweden. Several houses have been destroyed during storms the last decades, despite constructions of sea walls. The aim of the investigation has been to describe the status and changes of the coastline during one year from April 1991 to April 1992, to determine the extent of the coastline changes and to calculate a budget over the sediment dynamics, the period of 1858-1991. The coastline fluctuations were measured in 26 traverses along a coastline of 2.6 km. A significant statistical increase of the annual erosion rate was found for a majority of the traverses in the western part of the coastline. An increase in the storm frequency together with an eastward transformation of the erosion due to the effects of the sea walls were found to be the most important factors influencing the variation of the erosion rate. There is also a continuing eustatical sea level rise in the area which can be important especially in a long perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Osængius, Sven
supervisor
organization
alternative title
Beach erosion at Löderup seaside resort
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sediment budget dynamics, shoreline changes, beach erosion, Löderups strandbad, Löderup seaside resort, wind regime, eustatical variations, human interferences, stranderosion
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
27
language
Swedish
id
2062094
date added to LUP
2011-10-31 11:14:22
date last changed
2011-10-31 11:14:22
@misc{2062094,
 abstract   = {Severe beach erosion has for long been a great problem for the house owners at Löderup seaside resort in Scania, south Sweden. Several houses have been destroyed during storms the last decades, despite constructions of sea walls. The aim of the investigation has been to describe the status and changes of the coastline during one year from April 1991 to April 1992, to determine the extent of the coastline changes and to calculate a budget over the sediment dynamics, the period of 1858-1991. The coastline fluctuations were measured in 26 traverses along a coastline of 2.6 km. A significant statistical increase of the annual erosion rate was found for a majority of the traverses in the western part of the coastline. An increase in the storm frequency together with an eastward transformation of the erosion due to the effects of the sea walls were found to be the most important factors influencing the variation of the erosion rate. There is also a continuing eustatical sea level rise in the area which can be important especially in a long perspective.},
 author    = {Osængius, Sven},
 keyword   = {sediment budget dynamics,shoreline changes,beach erosion,Löderups strandbad,Löderup seaside resort,wind regime,eustatical variations,human interferences,stranderosion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Stranderosion vid Löderups strandbad},
 year     = {1992},
}