Advanced

Samtal om samtal. Konstruktionen av ett samtida medarbetarideal i chefers berättelser om lönesamtal

Linnell, Mikael LU (2011) SOCM01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva språkliga strategier genom vilka chefer åstadkommer en föreställning om ett samtida medarbetarideal. ”Den gode medarbetaren” framställs diskursivt i chefshandböcker och självhjälpslitteratur medan medarbetar- och lönesamtalen fungerar som praktiker för styrning av medarbetaren i riktning mot idealet. Metoden för datainsamling var semistrukturerad intervju med åtta enhetschefer inom äldreomsorgen i två kommuner. Insamlade data analyserades utifrån sociolingvistisk diskursanalys enligt Labovs modell, för att sätta ljus på specifika narrativa element i chefernas framställningar. Genom beskrivningar av hur cheferna återger citat och konstruerade dialoger från lönesamtal utkristalliseras... (More)
Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva språkliga strategier genom vilka chefer åstadkommer en föreställning om ett samtida medarbetarideal. ”Den gode medarbetaren” framställs diskursivt i chefshandböcker och självhjälpslitteratur medan medarbetar- och lönesamtalen fungerar som praktiker för styrning av medarbetaren i riktning mot idealet. Metoden för datainsamling var semistrukturerad intervju med åtta enhetschefer inom äldreomsorgen i två kommuner. Insamlade data analyserades utifrån sociolingvistisk diskursanalys enligt Labovs modell, för att sätta ljus på specifika narrativa element i chefernas framställningar. Genom beskrivningar av hur cheferna återger citat och konstruerade dialoger från lönesamtal utkristalliseras förmågor, egenskaper, personlighetsdrag och kompetenser som kännetecknar det samtida medarbetaridealet. Resultaten visar att cheferna i det insamlade materialet konstruerar medarbetaridealet genom att tillskriva kategorin ”den gode medarbetaren” ett antal specifika egenskaper, medan samma egenskaper exkluderas från kategorin ”den mindre engagerade medarbetaren. Det visade sig också att cheferna, genom att referera till hypotetiska situationer och till formella dokument (som handlingsplaner och kompetensbeskrivningar) fick bilden av den gode medarbetaren att framträda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linnell, Mikael LU
supervisor
organization
course
SOCM01 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
lönesamtal, sociolingvistik, berättande, återgivet tal, positionering, Goffman, Labov
language
Swedish
id
2063026
date added to LUP
2011-09-01 10:46:54
date last changed
2012-02-17 13:58:45
@misc{2063026,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva språkliga strategier genom vilka chefer åstadkommer en föreställning om ett samtida medarbetarideal. ”Den gode medarbetaren” framställs diskursivt i chefshandböcker och självhjälpslitteratur medan medarbetar- och lönesamtalen fungerar som praktiker för styrning av medarbetaren i riktning mot idealet. Metoden för datainsamling var semistrukturerad intervju med åtta enhetschefer inom äldreomsorgen i två kommuner. Insamlade data analyserades utifrån sociolingvistisk diskursanalys enligt Labovs modell, för att sätta ljus på specifika narrativa element i chefernas framställningar. Genom beskrivningar av hur cheferna återger citat och konstruerade dialoger från lönesamtal utkristalliseras förmågor, egenskaper, personlighetsdrag och kompetenser som kännetecknar det samtida medarbetaridealet. Resultaten visar att cheferna i det insamlade materialet konstruerar medarbetaridealet genom att tillskriva kategorin ”den gode medarbetaren” ett antal specifika egenskaper, medan samma egenskaper exkluderas från kategorin ”den mindre engagerade medarbetaren. Det visade sig också att cheferna, genom att referera till hypotetiska situationer och till formella dokument (som handlingsplaner och kompetensbeskrivningar) fick bilden av den gode medarbetaren att framträda.},
 author    = {Linnell, Mikael},
 keyword   = {lönesamtal,sociolingvistik,berättande,återgivet tal,positionering,Goffman,Labov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtal om samtal. Konstruktionen av ett samtida medarbetarideal i chefers berättelser om lönesamtal},
 year     = {2011},
}