Advanced

Att bedriva en kostnadseffektiv klimatpolitik

Forsberg, Anna LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Klimatförändringar är ett av dagens mest omtalade samhällsproblem. Utsläpp av växthusgaser har ökat markant sedan 1970-talet och störst påverkan på klimatet har utsläppen av koldioxid. Sverige har, tillsammans med resten av världen, ett ansvar att minska och kontrollera utsläppen av växthusgaser.
Konjunkturinstitutet anger, i en rapport publicerad i mars 2011, att svensk klimatpolitik kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt om fler klimatfrämjande investeringar utförs i utlandet. Med utgångspunkt från denna slutsats undersöker och jämför jag, utifrån nationalekonomisk teori, tre styrmedel som står till den svenska statens förfogande, skattelättnad för biodrivmedel, koldioxidskatt och investeringar i utlandet genom mekanismen för... (More)
Klimatförändringar är ett av dagens mest omtalade samhällsproblem. Utsläpp av växthusgaser har ökat markant sedan 1970-talet och störst påverkan på klimatet har utsläppen av koldioxid. Sverige har, tillsammans med resten av världen, ett ansvar att minska och kontrollera utsläppen av växthusgaser.
Konjunkturinstitutet anger, i en rapport publicerad i mars 2011, att svensk klimatpolitik kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt om fler klimatfrämjande investeringar utförs i utlandet. Med utgångspunkt från denna slutsats undersöker och jämför jag, utifrån nationalekonomisk teori, tre styrmedel som står till den svenska statens förfogande, skattelättnad för biodrivmedel, koldioxidskatt och investeringar i utlandet genom mekanismen för hållbar utveckling, CDM och deras effekter på samhället.
Vart och ett av styrmedlen bidrar till att nå Sveriges klimatmål om minskade utsläpp. Kostnaderna för de olika styrmedlen faller på olika grupper i samhället. Om styrmedlen bidrar till en mer kostnadseffektiv fördelning av resurser beror på vilket perspektiv som tillämpas, globalt eller lokalt, hur begreppet samhälle definieras och hur reella kostnader värderas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Anna LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Klimat, CDM, styrmedel, koldioxid, kostnadseffektivitet
language
Swedish
id
2153264
date added to LUP
2011-09-27 13:14:46
date last changed
2011-09-27 13:14:46
@misc{2153264,
 abstract   = {Klimatförändringar är ett av dagens mest omtalade samhällsproblem. Utsläpp av växthusgaser har ökat markant sedan 1970-talet och störst påverkan på klimatet har utsläppen av koldioxid. Sverige har, tillsammans med resten av världen, ett ansvar att minska och kontrollera utsläppen av växthusgaser. 
Konjunkturinstitutet anger, i en rapport publicerad i mars 2011, att svensk klimatpolitik kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt om fler klimatfrämjande investeringar utförs i utlandet. Med utgångspunkt från denna slutsats undersöker och jämför jag, utifrån nationalekonomisk teori, tre styrmedel som står till den svenska statens förfogande, skattelättnad för biodrivmedel, koldioxidskatt och investeringar i utlandet genom mekanismen för hållbar utveckling, CDM och deras effekter på samhället.
Vart och ett av styrmedlen bidrar till att nå Sveriges klimatmål om minskade utsläpp. Kostnaderna för de olika styrmedlen faller på olika grupper i samhället. Om styrmedlen bidrar till en mer kostnadseffektiv fördelning av resurser beror på vilket perspektiv som tillämpas, globalt eller lokalt, hur begreppet samhälle definieras och hur reella kostnader värderas.},
 author    = {Forsberg, Anna},
 keyword   = {Klimat,CDM,styrmedel,koldioxid,kostnadseffektivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bedriva en kostnadseffektiv klimatpolitik},
 year     = {2011},
}