Advanced

Inflationsprognoser – En jämförelse av en klassisk och en bayesiansk skattning

Flöhr, Adam LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar prognostisering av månadsinflation och utgörs av en jämfö-relse mellan en skattningsmetod som enbart använder data för den specifika situationen – en klassisk metod – och en skattningsmetod som använder både datan och annan kunskap – en bayesiansk metod. Bägge skattningsmetoderna används på en enkel modell för månadsinflation i Sverige, Norge, Eurozonen, Storbritannien, Japan och USA, och jämförelsen sker genom att undersöka skattningarnas prognoskraft. För den bayesianska skattningen används, utöver datan för det aktuella landet, information från ett närliggande land. De bägge skattningsmetoderna genomförs för varje månad under en längre tidsperiod, för varje skattning beräknas prognoser över de nästkommande sex... (More)
Denna studie behandlar prognostisering av månadsinflation och utgörs av en jämfö-relse mellan en skattningsmetod som enbart använder data för den specifika situationen – en klassisk metod – och en skattningsmetod som använder både datan och annan kunskap – en bayesiansk metod. Bägge skattningsmetoderna används på en enkel modell för månadsinflation i Sverige, Norge, Eurozonen, Storbritannien, Japan och USA, och jämförelsen sker genom att undersöka skattningarnas prognoskraft. För den bayesianska skattningen används, utöver datan för det aktuella landet, information från ett närliggande land. De bägge skattningsmetoderna genomförs för varje månad under en längre tidsperiod, för varje skattning beräknas prognoser över de nästkommande sex månaderna, och jämförelsen sker genom att beräkna prognosernas kvadratfel. Resultaten pekar på att de klassiska och de bayesianska prognoserna är likvärdiga. Det finns vidare inga tecken på att den bayesianska metoden har särskild fördel vid små datamängder. (Less)
Abstract
This paper covers forecasting of monthly inflation and consists of a comparison between an estimation method solely based on data – a classical method – and an estimation method based on that data and other knowledge – a Bayesian method. Both methods are applied to a simple model of monthly inflation in Sweden, Norway, the Euro area, Great Britain, Japan and the US, and the comparison is performed by examining the forecasting results of the two estimations. The Bayesian method is, the current data aside, based on information from a similar country. The estimation results are calculated for each month in an interval covering several years, six month forecasts are calculated from each estimation, and the squared errors of the forecasts are... (More)
This paper covers forecasting of monthly inflation and consists of a comparison between an estimation method solely based on data – a classical method – and an estimation method based on that data and other knowledge – a Bayesian method. Both methods are applied to a simple model of monthly inflation in Sweden, Norway, the Euro area, Great Britain, Japan and the US, and the comparison is performed by examining the forecasting results of the two estimations. The Bayesian method is, the current data aside, based on information from a similar country. The estimation results are calculated for each month in an interval covering several years, six month forecasts are calculated from each estimation, and the squared errors of the forecasts are calculated and compared. The study indicates that the estimation methods are equivalent. There are, furthermore, no signs that the Bayesian method performs especially well for small data sets. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flöhr, Adam LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
inflation, bayesiansk skattning, klassisk skattning
language
Swedish
id
2153968
date added to LUP
2011-09-23 14:18:09
date last changed
2011-09-23 14:18:09
@misc{2153968,
 abstract   = {This paper covers forecasting of monthly inflation and consists of a comparison between an estimation method solely based on data – a classical method – and an estimation method based on that data and other knowledge – a Bayesian method. Both methods are applied to a simple model of monthly inflation in Sweden, Norway, the Euro area, Great Britain, Japan and the US, and the comparison is performed by examining the forecasting results of the two estimations. The Bayesian method is, the current data aside, based on information from a similar country. The estimation results are calculated for each month in an interval covering several years, six month forecasts are calculated from each estimation, and the squared errors of the forecasts are calculated and compared. The study indicates that the estimation methods are equivalent. There are, furthermore, no signs that the Bayesian method performs especially well for small data sets.},
 author    = {Flöhr, Adam},
 keyword   = {inflation,bayesiansk skattning,klassisk skattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inflationsprognoser – En jämförelse av en klassisk och en bayesiansk skattning},
 year     = {2011},
}