Advanced

Increase of tree abundance between 1960 and 2009 in the treeline of Luongastunturi in the northern Swedish Scandes : change detection based on aerial photographs

Löfgren, Oskar (2011) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Aerial photo interpretation shows a recent densification of trees has been occurring between
1960 and 2009 in the mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest of the
treeline ecotone in northern Swedish mountains. The correlation between treeline position and
annual temperature is commonly accepted and advancing treelines are considered to be a
useful indicator for monitoring climate changes. Previous research show that in the stressful
environment that makes up the treeline ecotone, tree density often respond quicker to a
temperature rise than an altitudinal advance of the treeline. The project is executed by
counting trees and measuring the tree height within 50 systematically distributed sample plots.
Mapping is... (More)
Aerial photo interpretation shows a recent densification of trees has been occurring between
1960 and 2009 in the mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest of the
treeline ecotone in northern Swedish mountains. The correlation between treeline position and
annual temperature is commonly accepted and advancing treelines are considered to be a
useful indicator for monitoring climate changes. Previous research show that in the stressful
environment that makes up the treeline ecotone, tree density often respond quicker to a
temperature rise than an altitudinal advance of the treeline. The project is executed by
counting trees and measuring the tree height within 50 systematically distributed sample plots.
Mapping is done in black and white 1960 aerial photos and colour infrared aerial photos from
2009 in stereo view by using a digital photogrammetric station. Tree density changes from
1960 to 2009 within the sample plots are analyzed statistically. The results show that during
the studied time period tree abundance have increased in the high elevation mountain birch
forest of the study area. Mean trees per hectare has increased from 88 to 126. Tree height
interpretation indicates a growth of previously existing trees. Densification is more significant
on the northern sides of the mountains and with slightly higher rates. The increased growth is
likely due to a warmer climate, but other factors like e.g. browsing by herbivores like reindeer
has to be examined before securely attributing the densification to climate change. (Less)
Abstract (Swedish)
Gränser mellan vegetationszoner fascinerar genom att på ett tydligt sätt påminna oss om
sambanden som finns mellan det som lever och dess miljö. En av de mest påtagliga gränserna
är den alpina trädgränsen, där fjällbjörkskogen gradvis övergår till kalfjäll. Den karga miljön
som utgör kalfjället är starkt kopplat med temperatur och klimatförändringens ökade
temperatur har medfört förändringar i trädgränszonen. På det viset kan trädgränsen fungera
som klimatindikator. De senaste femtio åren är troligen de varmaste på 500 år. Tidigare
forskning har visat hur trädlinjen avancerat uppåt under 1900-talet och prognoser för
framtiden visar på fortsatta förändringar. Förändringarna kan förklaras med ett varmare
klimat, men lokala... (More)
Gränser mellan vegetationszoner fascinerar genom att på ett tydligt sätt påminna oss om
sambanden som finns mellan det som lever och dess miljö. En av de mest påtagliga gränserna
är den alpina trädgränsen, där fjällbjörkskogen gradvis övergår till kalfjäll. Den karga miljön
som utgör kalfjället är starkt kopplat med temperatur och klimatförändringens ökade
temperatur har medfört förändringar i trädgränszonen. På det viset kan trädgränsen fungera
som klimatindikator. De senaste femtio åren är troligen de varmaste på 500 år. Tidigare
forskning har visat hur trädlinjen avancerat uppåt under 1900-talet och prognoser för
framtiden visar på fortsatta förändringar. Förändringarna kan förklaras med ett varmare
klimat, men lokala variationer och faktorer som intensiteten av renbete spelar också in.
Studien har gjorts i ett lågfjällsområde i Kiruna kommun. Genom att tolka gamla och nya
flygbilder i 3D-modeller har träden räknats och höjdmätts för de båda åren. Statistiska
analyser visar att en signifikant ökning av träd har skett sedan 1960, med en snitthöjning på
30-40 träd per hektar. Skillnaderna är som störst på nordsluttningar, där en ökad temperatur
också kan förväntas påverka som mest. Resultaten visar också att tidigare existerande träd har
vuxit i höjd. Svenska fjällens mosaikartade ekosystem är bland de av människan minst
påverkade områdena i hela Europa. Ungefär en tredjedel av Sveriges alla arter växter, mossor
och lavar lever här. En förändring skulle ha stor negativ påverkan, då temperaturkänsliga arter
invadera de känsliga småskaliga ekosystemen. Undersökningen riktar sig i huvudsak på att
upptäcka om det skett en förtätning av den typiskt glesa fjällbjörkskogen mellan 1960 och
2009. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfgren, Oskar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geography, physical geography, treeline dynamics, mountain birch, aerial photo interpretation, geografi, naturgeografi, trädgränsen, fjällbjörk, flygbildstolkning
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
209
language
English
id
2154368
date added to LUP
2011-09-06 07:41:05
date last changed
2011-09-06 07:41:05
@misc{2154368,
 abstract   = {Aerial photo interpretation shows a recent densification of trees has been occurring between
1960 and 2009 in the mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest of the
treeline ecotone in northern Swedish mountains. The correlation between treeline position and
annual temperature is commonly accepted and advancing treelines are considered to be a
useful indicator for monitoring climate changes. Previous research show that in the stressful
environment that makes up the treeline ecotone, tree density often respond quicker to a
temperature rise than an altitudinal advance of the treeline. The project is executed by
counting trees and measuring the tree height within 50 systematically distributed sample plots.
Mapping is done in black and white 1960 aerial photos and colour infrared aerial photos from
2009 in stereo view by using a digital photogrammetric station. Tree density changes from
1960 to 2009 within the sample plots are analyzed statistically. The results show that during
the studied time period tree abundance have increased in the high elevation mountain birch
forest of the study area. Mean trees per hectare has increased from 88 to 126. Tree height
interpretation indicates a growth of previously existing trees. Densification is more significant
on the northern sides of the mountains and with slightly higher rates. The increased growth is
likely due to a warmer climate, but other factors like e.g. browsing by herbivores like reindeer
has to be examined before securely attributing the densification to climate change.},
 author    = {Löfgren, Oskar},
 keyword   = {geography,physical geography,treeline dynamics,mountain birch,aerial photo interpretation,geografi,naturgeografi,trädgränsen,fjällbjörk,flygbildstolkning},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Increase of tree abundance between 1960 and 2009 in the treeline of Luongastunturi in the northern Swedish Scandes : change detection based on aerial photographs},
 year     = {2011},
}