Advanced

Weather induced variations in raptor migration : a study of raptor migration during one autumn season in Kazbegi, Georgia, 2010

Tholin, Michael (2011) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Raptors migrate by using either soaring and gliding flight or a combination of gliding and powered flight. The energy consumption when using powered flight increases rapidly with body mass and is therefore mainly used by the smaller raptors, such as Falcons, Sparrowhawks and Harriers. Soaring and gliding flight are mainly used by the larger raptors such as Buzzards, Kites and Eagles. When using soaring and gliding flight, birds are dependent on updrafts from thermals or orographic winds to gain height. This dependence makes them vulnerable to environmental conditions which would inhibit the creation of these updrafts and result in variations in the amount of migrating raptors that can be seen from a given point. Thermal updrafts are... (More)
Raptors migrate by using either soaring and gliding flight or a combination of gliding and powered flight. The energy consumption when using powered flight increases rapidly with body mass and is therefore mainly used by the smaller raptors, such as Falcons, Sparrowhawks and Harriers. Soaring and gliding flight are mainly used by the larger raptors such as Buzzards, Kites and Eagles. When using soaring and gliding flight, birds are dependent on updrafts from thermals or orographic winds to gain height. This dependence makes them vulnerable to environmental conditions which would inhibit the creation of these updrafts and result in variations in the amount of migrating raptors that can be seen from a given point. Thermal updrafts are created by uneven solar heating of the ground where certain spots are heated more quickly than others due to its low albedo. The warm surfaces then conduct heat to the overlaying air which expands and rises. Orographic updrafts come from horizontal winds that are deflected upwards by for example a mountain ridge. Large mountain chains act as physical barriers for migrating raptors due to the different environmental conditions such as precipitation, fog and strong winds that affect the creation of thermals and thereby the energy consumption during migration. In this study a number of meteorological variables are tested for correlation to raptor migration data from one autumn season in Kazbegi, Georgia. The results show mostly weak correlations, but three correlations are significant at α=0.05; Black Kite – cloud height, Honey Buzzard – wind speed and Levant Sparrowhawk – wind speed. Some other general trends can also be seen. When investigating the weather conditions during the days prior of the first pronounced migration peak it is obvious that the migration is held back by unfavorable conditions with low cloud height, low visibility, low temperatures and winds from the north sector. On the day of the peak there is a pronounced change of weather with maximum cloud height, maximum visibility, higher temperatures and winds from the south sector which results in the largest migration peak of both soaring and flapping raptors. (Less)
Abstract (Swedish)
När rovfåglar flyttar använder de antingen glid- och kretsflykt eller en kombination av glid och aktiv flykt. Energikonsumtionen vid aktiv flykt ökar snabbt med ökad kroppsvikt och används därför oftast av mindre rovfågelarter så som falkar, sparvhökar och kärrhökar. Glid- och kretsflykt används till mycket stor utsträckning av de större och tyngre arterna som vråkar, glador och örnar, som då är beroende av uppåtvindar från termik och vindar som pressas upp över bergskanter för att ta höjd. Detta gör att de är känsliga för väderförhållanden som förhindrar uppkomsten av termik under flyttningen och väljer hellre att göra uppehåll i sträcket och invänta bättre väder. Termik bildas när solen värmer upp visa markytor snabbare än andra och... (More)
När rovfåglar flyttar använder de antingen glid- och kretsflykt eller en kombination av glid och aktiv flykt. Energikonsumtionen vid aktiv flykt ökar snabbt med ökad kroppsvikt och används därför oftast av mindre rovfågelarter så som falkar, sparvhökar och kärrhökar. Glid- och kretsflykt används till mycket stor utsträckning av de större och tyngre arterna som vråkar, glador och örnar, som då är beroende av uppåtvindar från termik och vindar som pressas upp över bergskanter för att ta höjd. Detta gör att de är känsliga för väderförhållanden som förhindrar uppkomsten av termik under flyttningen och väljer hellre att göra uppehåll i sträcket och invänta bättre väder. Termik bildas när solen värmer upp visa markytor snabbare än andra och överför värmen till den överliggande luften som då ökar i volym och ger sig av uppåt. En annan källa till uppåtvindar som kan användas av rovfåglar är vindar som pressas upp över till exempel en ås eller bergskedja. Höga bergskedjor kan även utgöra ett hinder för rovfåglar under flytten på grund av de ogästvänliga förhållanden som ofta råder och förhindrar uppkomsten av termik. Det är därför intressant att studera närmare vilka faktorer som påverkar sträcket mest så att man kan få en bild av vad det är som ligger bakom de variationer man kan se från dag till dag vid sträcklokaler. I den här studien jämfördes sambanden mellan ett antal väderfaktorer och dagliga antal av sträckande rovfåglar från den Kaukasiska byn, Kazbegi i Georgien. Tre utav testerna visade på starka samband, nämligen; brun glada och molnhöjd, bivråk och vindhastighet och balkanhök och vindhastighet. Vissa andra svagare samband mellan arter och väderfaktorer kunde också ses. Under den undersökta säsongen var det tre dagar som stod ut som extraordinära i antalet rovfåglar. Om man kollar närmare på hur väderförhållandena såg ut dagarna innan den första toppdagen kan man se att det var en period med väldigt låga moln, dålig sikt, låga temperaturer och nordliga vindar. På dagen då stora mängder rovfåglar kunde ses var det ett väderomslag med varm luft, höga moln, utmärkt sikt och sydliga vindar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tholin, Michael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kazbegi, migrating raptors, weather, thermal updrafts, flight strategies, sträckande rovfåglar, väder, termik, flyktstrategier
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
214
funder
Batumi Raptor Count
funder
Fältbiologerna
language
English
id
2154424
date added to LUP
2011-09-06 11:15:51
date last changed
2011-12-28 13:49:08
@misc{2154424,
 abstract   = {Raptors migrate by using either soaring and gliding flight or a combination of gliding and powered flight. The energy consumption when using powered flight increases rapidly with body mass and is therefore mainly used by the smaller raptors, such as Falcons, Sparrowhawks and Harriers. Soaring and gliding flight are mainly used by the larger raptors such as Buzzards, Kites and Eagles. When using soaring and gliding flight, birds are dependent on updrafts from thermals or orographic winds to gain height. This dependence makes them vulnerable to environmental conditions which would inhibit the creation of these updrafts and result in variations in the amount of migrating raptors that can be seen from a given point. Thermal updrafts are created by uneven solar heating of the ground where certain spots are heated more quickly than others due to its low albedo. The warm surfaces then conduct heat to the overlaying air which expands and rises. Orographic updrafts come from horizontal winds that are deflected upwards by for example a mountain ridge. Large mountain chains act as physical barriers for migrating raptors due to the different environmental conditions such as precipitation, fog and strong winds that affect the creation of thermals and thereby the energy consumption during migration. In this study a number of meteorological variables are tested for correlation to raptor migration data from one autumn season in Kazbegi, Georgia. The results show mostly weak correlations, but three correlations are significant at α=0.05; Black Kite – cloud height, Honey Buzzard – wind speed and Levant Sparrowhawk – wind speed. Some other general trends can also be seen. When investigating the weather conditions during the days prior of the first pronounced migration peak it is obvious that the migration is held back by unfavorable conditions with low cloud height, low visibility, low temperatures and winds from the north sector. On the day of the peak there is a pronounced change of weather with maximum cloud height, maximum visibility, higher temperatures and winds from the south sector which results in the largest migration peak of both soaring and flapping raptors.},
 author    = {Tholin, Michael},
 keyword   = {Kazbegi,migrating raptors,weather,thermal updrafts,flight strategies,sträckande rovfåglar,väder,termik,flyktstrategier},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Weather induced variations in raptor migration : a study of raptor migration during one autumn season in Kazbegi, Georgia, 2010},
 year     = {2011},
}