Advanced

The effect of natural disturbances on the carbon balance of boreal forests

Lindgren, Amelie (2011) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Natural disturbances such as fires, insect outbreaks and windthrows are able to influence
the balance between the ecosystem gain and loss of carbon in the boreal forest. This
effect of natural disturbances on the ecosystem carbon balance has been proposed as one
of the reasons why the CO2 concentration in the atmosphere varies between years. At
present the boreal forest as a whole act to mitigate the high levels of CO2 in the
atmosphere but the future of this balance is far from certain. In a changed climate the
frequency and severity of natural disturbances are projected to increase which will
enhance the transfer of terrestrial carbon to the atmosphere. If this loss of carbon is not
compensated by an increased accumulation of... (More)
Natural disturbances such as fires, insect outbreaks and windthrows are able to influence
the balance between the ecosystem gain and loss of carbon in the boreal forest. This
effect of natural disturbances on the ecosystem carbon balance has been proposed as one
of the reasons why the CO2 concentration in the atmosphere varies between years. At
present the boreal forest as a whole act to mitigate the high levels of CO2 in the
atmosphere but the future of this balance is far from certain. In a changed climate the
frequency and severity of natural disturbances are projected to increase which will
enhance the transfer of terrestrial carbon to the atmosphere. If this loss of carbon is not
compensated by an increased accumulation of carbon, the boreal forest will transform
from an important carbon sink into a carbon source. Natural disturbances thus have the
potential to act as a positive feedback between the boreal forest and the climate system.
On account of the importance of natural disturbances these must be included in
estimations of the carbon budget of the boreal forest.
This review focuses on the effect of natural disturbances on the carbon balance in boreal
forest in a current and future climate. Both direct and indirect emissions of CO2 from
different natural disturbances have been collected from various regions. Different natural
disturbances affect the carbon balance in their own way, and at different time scales.
They are also more or less important in some regions. To be able to fully account for the
carbon balance of the boreal forest biome the effect of natural disturbances must be
understood. Methods are available but there are still information gaps to be filled since
data have not been collected with enough spatial and temporal coverage. (Less)
Abstract (Swedish)
Den boreala skogen, mer känd som taigan, breder ut sig på de nordliga delarna av norra
halvklotet innan den trädlösa tundran tar över. I detta enorma skogsområde som sträcker
sig genom Skandinavien, Ryssland och Nordamerika är störningar i form av bränder,
insektsangrepp och stormar vanliga och en naturlig del av ekosystemet. Dessa störningar
påverkar skogens kolbalans genom deras inverkan på både ekosystemets kolupptag och
kolutsläpp. Detta medför konsekvenser för koldioxidhalten i atmosfären och har påtalats
som en möjlig anledning till att halten koldioxid varierar i atmosfären från år till år. För
närvarande agerar den boreala skogen som en kolsänka, vilket betyder att den tar upp mer
kol från atmosfären genom fotosyntes än vad... (More)
Den boreala skogen, mer känd som taigan, breder ut sig på de nordliga delarna av norra
halvklotet innan den trädlösa tundran tar över. I detta enorma skogsområde som sträcker
sig genom Skandinavien, Ryssland och Nordamerika är störningar i form av bränder,
insektsangrepp och stormar vanliga och en naturlig del av ekosystemet. Dessa störningar
påverkar skogens kolbalans genom deras inverkan på både ekosystemets kolupptag och
kolutsläpp. Detta medför konsekvenser för koldioxidhalten i atmosfären och har påtalats
som en möjlig anledning till att halten koldioxid varierar i atmosfären från år till år. För
närvarande agerar den boreala skogen som en kolsänka, vilket betyder att den tar upp mer
kol från atmosfären genom fotosyntes än vad den släpper ut igen via respiration och
direkt förbränning. Frekvensen och magnituden av dessa störningar tillsammans med
skogens produktivitet avgör i stora drag hur kolbalansen beter sig. Det betyder att
förändringar på någon sida av balansvågen kan tippa den åt ena eller andra hållet. I ett
framtida varmare klimat kan naturliga störningar i den boreala skogen bli både fler och
värre vilket betyder att kolutsläpp från den boreala skogen kan komma att bli större. Om
inte detta ökade kolutsläpp kompenseras av ett ökat kolupptag kommer kolbalansen att
skifta och det som nu är en viktig kolsänka kan förvandlas till en kolkälla. Eftersom den
boreala skogen innehåller mycket kol samtidigt som störningar är vanliga är den en viktig
pusselbit i den globala kolbudgeten. Samtidigt är det just störningars inverkan på
kolbalansen som är viktiga att förstå och kvantifiera för att kunna uppskatta den boreala
skogens roll i kolets kretslopp.
I denna litteraturstudie behandlas information om hur kolbalansen påverkas av naturliga
störningar i den boreala skogen. Information om både direkta och indirekta kolutsläpp i
samband med störningar sammanfattas för olika störningar från olika områden. Tyvärr
finns det fortfarande informationsluckor i både geografisk och temporal omfattning som
behöver åtgärdas för att fullt förstå hur den boreala skogens roll ser ut nu och i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Amelie
supervisor
organization
alternative title
Naturliga störningars påverkan på den boreala skogens balans
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geography, physical geography, natural disturbance, carbon balance, boreal forest, geografi, naturgeografi, naturliga störningar, kolbalans, boreal skog
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
215
language
English
id
2154434
date added to LUP
2011-09-06 11:33:01
date last changed
2011-09-06 11:33:01
@misc{2154434,
 abstract   = {Natural disturbances such as fires, insect outbreaks and windthrows are able to influence
the balance between the ecosystem gain and loss of carbon in the boreal forest. This
effect of natural disturbances on the ecosystem carbon balance has been proposed as one
of the reasons why the CO2 concentration in the atmosphere varies between years. At
present the boreal forest as a whole act to mitigate the high levels of CO2 in the
atmosphere but the future of this balance is far from certain. In a changed climate the
frequency and severity of natural disturbances are projected to increase which will
enhance the transfer of terrestrial carbon to the atmosphere. If this loss of carbon is not
compensated by an increased accumulation of carbon, the boreal forest will transform
from an important carbon sink into a carbon source. Natural disturbances thus have the
potential to act as a positive feedback between the boreal forest and the climate system.
On account of the importance of natural disturbances these must be included in
estimations of the carbon budget of the boreal forest.
This review focuses on the effect of natural disturbances on the carbon balance in boreal
forest in a current and future climate. Both direct and indirect emissions of CO2 from
different natural disturbances have been collected from various regions. Different natural
disturbances affect the carbon balance in their own way, and at different time scales.
They are also more or less important in some regions. To be able to fully account for the
carbon balance of the boreal forest biome the effect of natural disturbances must be
understood. Methods are available but there are still information gaps to be filled since
data have not been collected with enough spatial and temporal coverage.},
 author    = {Lindgren, Amelie},
 keyword   = {geography,physical geography,natural disturbance,carbon balance,boreal
forest,geografi,naturgeografi,naturliga störningar,kolbalans,boreal skog},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {The effect of natural disturbances on the carbon balance of boreal forests},
 year     = {2011},
}