Advanced

Environmental Kuznets curve - En empirisk studie av relationen mellan CO2-utsläpp och inkomstnivå

Wall, Rikard LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen söker finna empiriskt stöd för teorin om Environmental Kuznets curve genom regressioner baserade på paneldata från 59 länder under en 47-årsperiod. Att undersöka hur sambandet mellan koldioxidutsläpp per capita och BNP per capita ser ut är det centrala i uppsatsen. Relationen enligt teorin för EKC bör få formen av ett uppochnedvänt U om teorin stämmer. Bäst empiriskt stöd för detta har tidigare forskning funnit hos länder med hög inkomstnivå. Tidigare forskning har även ställt sig frågande till ekonometrin genomförd i de första studierna utförda på området. Därför undersöker även den här uppsatsen ekonometrin noggrannare.

Uppsatsen finner det tvetydigt att generera ett statistiskt säkerställt svar på hur relationen mellan... (More)
Uppsatsen söker finna empiriskt stöd för teorin om Environmental Kuznets curve genom regressioner baserade på paneldata från 59 länder under en 47-årsperiod. Att undersöka hur sambandet mellan koldioxidutsläpp per capita och BNP per capita ser ut är det centrala i uppsatsen. Relationen enligt teorin för EKC bör få formen av ett uppochnedvänt U om teorin stämmer. Bäst empiriskt stöd för detta har tidigare forskning funnit hos länder med hög inkomstnivå. Tidigare forskning har även ställt sig frågande till ekonometrin genomförd i de första studierna utförda på området. Därför undersöker även den här uppsatsen ekonometrin noggrannare.

Uppsatsen finner det tvetydigt att generera ett statistiskt säkerställt svar på hur relationen mellan utsläpp och ekonomisk tillväxt ser ut. Det tycks, som funnet i denna uppsats och många tidigare utförda studier, att resultatet beror väldigt mycket på bland annat val av länder i stickprovet, typ av regressionsmodell och val av ekonometriska tillvägagångssätt.

Att OECD-länderna ser ut att ha en nedåtgående trend i sina koldioxidutsläpp kan det finnas flera bakomliggande faktorer till, bland annat Pollution Havens, Race to the bottom eller faktiskt ekonomisk tillväxt. Men det faktum att OECD-länderna fortfarande släpper ut mer koldioxid per capita än världsgenomsnittet bidrar inte till en förbättrad miljö globalt sett. Man skall dock tänka på att andra resultat kanske hade funnits om andra mått, än just koldioxid, på utsläpp hade använts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wall, Rikard LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Race to the Bottom, Pollution Havens, Paneldata, Ekonomisk tillväxt, Miljö, Environmental Kuznets curve
language
Swedish
id
2154642
date added to LUP
2011-09-27 08:02:28
date last changed
2011-09-27 08:02:28
@misc{2154642,
 abstract   = {Uppsatsen söker finna empiriskt stöd för teorin om Environmental Kuznets curve genom regressioner baserade på paneldata från 59 länder under en 47-årsperiod. Att undersöka hur sambandet mellan koldioxidutsläpp per capita och BNP per capita ser ut är det centrala i uppsatsen. Relationen enligt teorin för EKC bör få formen av ett uppochnedvänt U om teorin stämmer. Bäst empiriskt stöd för detta har tidigare forskning funnit hos länder med hög inkomstnivå. Tidigare forskning har även ställt sig frågande till ekonometrin genomförd i de första studierna utförda på området. Därför undersöker även den här uppsatsen ekonometrin noggrannare. 

Uppsatsen finner det tvetydigt att generera ett statistiskt säkerställt svar på hur relationen mellan utsläpp och ekonomisk tillväxt ser ut. Det tycks, som funnet i denna uppsats och många tidigare utförda studier, att resultatet beror väldigt mycket på bland annat val av länder i stickprovet, typ av regressionsmodell och val av ekonometriska tillvägagångssätt. 

Att OECD-länderna ser ut att ha en nedåtgående trend i sina koldioxidutsläpp kan det finnas flera bakomliggande faktorer till, bland annat Pollution Havens, Race to the bottom eller faktiskt ekonomisk tillväxt. Men det faktum att OECD-länderna fortfarande släpper ut mer koldioxid per capita än världsgenomsnittet bidrar inte till en förbättrad miljö globalt sett. Man skall dock tänka på att andra resultat kanske hade funnits om andra mått, än just koldioxid, på utsläpp hade använts.},
 author    = {Wall, Rikard},
 keyword   = {Race to the Bottom,Pollution Havens,Paneldata,Ekonomisk tillväxt,Miljö,Environmental Kuznets curve},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Environmental Kuznets curve - En empirisk studie av relationen mellan CO2-utsläpp och inkomstnivå},
 year     = {2011},
}