Advanced

Structural difference between public and private communication in an online community

Karimi, Fariba LU (2011) FYSM60 20111
Department of Physics
Abstract
We investigate an online community where people meet and communicate in
forms of discussions or sending messages to each other. We try to see the big picture of communications and social activities by network analysis. Specifically, in this social network, there are two modes of communications. Either a user can reply to others in a public forum in such a way that we see who comments on whom; or they can send e-mail-like direct messages. In this data we investigate network structures (such as degree-distributions and assortativity), temporal structures such as response-time, interevent-times and activity levels.
Furthermore, we measure combined structures from the different communication channels relating to social-balance theory. Among... (More)
We investigate an online community where people meet and communicate in
forms of discussions or sending messages to each other. We try to see the big picture of communications and social activities by network analysis. Specifically, in this social network, there are two modes of communications. Either a user can reply to others in a public forum in such a way that we see who comments on whom; or they can send e-mail-like direct messages. In this data we investigate network structures (such as degree-distributions and assortativity), temporal structures such as response-time, interevent-times and activity levels.
Furthermore, we measure combined structures from the different communication channels relating to social-balance theory. Among other things, we find that in private communication, people keep feeling obliged to reply over a longer period of time, than in public discussions. We also observe a weak anti-correlation between activity levels in public and private communication respectively, suggesting
that dierent personality types drive the large-scale structural evolution. We relate our findings to theories of social organization and human dynamics. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Modern kommunikationsteknologi genererar dataset som kan hjälpa samhällsvetenskapen att förstå hur vi kommunicerar: när vi skickar meddelanden, till vilka och hur vi organiserar våra sociala nätverk på nätet. Storleken på kommunikationsdataset gör att man måste an-vända enkla mekanistiska modeller av samma typ som förekommer i statistisk fysik för att förstå dessa system: I traditionell fysik är enheterna atomer och molekyler, i nätverksfysik studerar vi i stort sett alla interaktioner, t ex sociala sådana. Detta arbete utgår från ett dataset om kommunikation på ett internet-forum (internet community). På detta forum kan människor mötas och kommunicera både genom diskussioner på ett community och... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Modern kommunikationsteknologi genererar dataset som kan hjälpa samhällsvetenskapen att förstå hur vi kommunicerar: när vi skickar meddelanden, till vilka och hur vi organiserar våra sociala nätverk på nätet. Storleken på kommunikationsdataset gör att man måste an-vända enkla mekanistiska modeller av samma typ som förekommer i statistisk fysik för att förstå dessa system: I traditionell fysik är enheterna atomer och molekyler, i nätverksfysik studerar vi i stort sett alla interaktioner, t ex sociala sådana. Detta arbete utgår från ett dataset om kommunikation på ett internet-forum (internet community). På detta forum kan människor mötas och kommunicera både genom diskussioner på ett community och e-postliknande meddelanden.

I detta arbete har nätverksteorier använts för att beskriva kommunikationens storskaliga struktur och förslag till slutsatser presenteras om de sociala processer som ger upphov till dessa strukturer. I det community som undersökts förekommer det två typer av kommuni-kation: användare kan dels diskutera i ett offentligt forum på ett sådant sätt att vi kan se vem som kommenterar vem, eller kan de skicka privata meddelanden. Tack vare dessa skillnader i kommunikationskanaler kan vi dra slutsatser om vad som skiljer kommunikation i ett offentligt och privat sammanhang.

I den data vi använt mäter vi nätverksstrukturer (t.ex. sannolikhetsfördeliningen av antalet samtalspartners, assortativitet, d.v.s. tendenser att personer med många kontakter mest kommunicerar med andra med många kontakter, och de med få kontakter kommunicerar med de med få kontakter), temporala strukturer (såsom svarstider, tider mellan ivägskickade meddelande och aktivitet). Dessutom mäter vi kombinerade strukturer från olika kommunikationskanaler och relaterar dessa till teorin om social balans (en sociologisk teori som säger att konfigurationer av tre personer med två positiva vänskapsband och ett negativt band av två personer som ogillar varandra kommer vara instabila). Bland annat finner vi att i privat kommunikation har personer en större benägenhet att svara snabbt, jämfört med offentliga diskussioner. Vi observerar också en svag negativ korrelation mellan aktivitet i offentlig och privat kommunikation och relaterar detta till att bland de aktiva användarna finns det olika personlighetstyper som driver utvecklingen av communityt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karimi, Fariba LU
supervisor
organization
course
FYSM60 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
2157138
date added to LUP
2011-09-13 10:59:23
date last changed
2015-12-14 13:33:08
@misc{2157138,
 abstract   = {We investigate an online community where people meet and communicate in
forms of discussions or sending messages to each other. We try to see the big picture of communications and social activities by network analysis. Specifically, in this social network, there are two modes of communications. Either a user can reply to others in a public forum in such a way that we see who comments on whom; or they can send e-mail-like direct messages. In this data we investigate network structures (such as degree-distributions and assortativity), temporal structures such as response-time, interevent-times and activity levels.
Furthermore, we measure combined structures from the different communication channels relating to social-balance theory. Among other things, we find that in private communication, people keep feeling obliged to reply over a longer period of time, than in public discussions. We also observe a weak anti-correlation between activity levels in public and private communication respectively, suggesting
that dierent personality types drive the large-scale structural evolution. We relate our findings to theories of social organization and human dynamics.},
 author    = {Karimi, Fariba},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Structural difference between public and private communication in an online community},
 year     = {2011},
}