Advanced

Är du framgångsfaktorn i ditt ledarskap? En kvalitativ studie om hur det personliga varumärket används i kommunikativt ledarskap

Lindgren, Emma and Candell, Hanna (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
De förr hierarkiska organisationsstrukturerna är idag mer horisontella. Detta har medfört att den interna kommunikationen har blivit viktigare men samtidigt mer komplex då den förutsätts vara mer personlig och mindre formell. I takt med denna utveckling ställer också organisationerna högre krav på ledarnas kommunikativa förmåga och forskarna understryker vikten av ett kommunikativt ledarskap. Det kommunikativa ledarskapet avspeglar också ledarens personlighet och det personliga varumärket anses vara en del av framgångsfaktorn för ett lyckat ledarskap. När ledarskapet blir mer personligt blir också gränsen hårfin mellan vad som är privat, personligt och vad som tillhör yrkesrollen, samtidigt som ledaren som individ sätter prägel på... (More)
De förr hierarkiska organisationsstrukturerna är idag mer horisontella. Detta har medfört att den interna kommunikationen har blivit viktigare men samtidigt mer komplex då den förutsätts vara mer personlig och mindre formell. I takt med denna utveckling ställer också organisationerna högre krav på ledarnas kommunikativa förmåga och forskarna understryker vikten av ett kommunikativt ledarskap. Det kommunikativa ledarskapet avspeglar också ledarens personlighet och det personliga varumärket anses vara en del av framgångsfaktorn för ett lyckat ledarskap. När ledarskapet blir mer personligt blir också gränsen hårfin mellan vad som är privat, personligt och vad som tillhör yrkesrollen, samtidigt som ledaren som individ sätter prägel på organisationens grundläggande värderingar. Vi har med hjälp av tio kvalitativa intervjuer undersökt hur chefer inom kommunal sektor arbetar med kommunikativt ledarskap och hur det personliga varumärket kommer till uttryck i deras arbete. Vår teoretiska referensram utgick från befintlig litteratur och artiklar som berör ämnesområdena varumärke, ledarskap, kommunikation och personliga varumärkesstrategier. I analysen ställde vi empirin i förhållanden till teorin och kunde dra slutsatsen att kommunikationen spelar en stor roll i kommunala chefers ledarskap och att flera chefer arbetar aktivt med att låta sitt personliga varumärke reflekteras ut i organisationen. I vissa fall la till och med ledarens värderingar också grunden för hela organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Emma and Candell, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikativt ledarskap, varumärke, personligt varumärke, identitet, image
language
Swedish
id
2163468
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2031&type=doc
date added to LUP
2011-09-21
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{2163468,
 abstract   = {De förr hierarkiska organisationsstrukturerna är idag mer horisontella. Detta har medfört att den interna kommunikationen har blivit viktigare men samtidigt mer komplex då den förutsätts vara mer personlig och mindre formell. I takt med denna utveckling ställer också organisationerna högre krav på ledarnas kommunikativa förmåga och forskarna understryker vikten av ett kommunikativt ledarskap. Det kommunikativa ledarskapet avspeglar också ledarens personlighet och det personliga varumärket anses vara en del av framgångsfaktorn för ett lyckat ledarskap. När ledarskapet blir mer personligt blir också gränsen hårfin mellan vad som är privat, personligt och vad som tillhör yrkesrollen, samtidigt som ledaren som individ sätter prägel på organisationens grundläggande värderingar. Vi har med hjälp av tio kvalitativa intervjuer undersökt hur chefer inom kommunal sektor arbetar med kommunikativt ledarskap och hur det personliga varumärket kommer till uttryck i deras arbete. Vår teoretiska referensram utgick från befintlig litteratur och artiklar som berör ämnesområdena varumärke, ledarskap, kommunikation och personliga varumärkesstrategier. I analysen ställde vi empirin i förhållanden till teorin och kunde dra slutsatsen att kommunikationen spelar en stor roll i kommunala chefers ledarskap och att flera chefer arbetar aktivt med att låta sitt personliga varumärke reflekteras ut i organisationen. I vissa fall la till och med ledarens värderingar också grunden för hela organisationen.},
 author    = {Lindgren, Emma and Candell, Hanna},
 keyword   = {kommunikativt ledarskap,varumärke,personligt varumärke,identitet,image},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är du framgångsfaktorn i ditt ledarskap? En kvalitativ studie om hur det personliga varumärket används i kommunikativt ledarskap},
 year     = {2011},
}