Advanced

Människan bakom medarbetaren - Om motivation som framgångsfaktor i företaget

Dahlkvist, Johanna and Von Segebaden, Lisa (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Ingen människa är den andra lik. Alla människor drivs och motiveras av olika fenomen och faktorer. Vikten för en organisation att ha motiverade medarbetare som gör sitt yttersta är stor, då det är humankapitalet som tillsammans med kommunikationen utgör grunden till företagets framgång. Vår studie ämnar därför undersöka och reflektera över motivationens betydelse för medarbetarnas dagliga arbete. Uppsatsens syftar även till att analysera kommunikationens väsentliga funktion i sammanhanget. Dessutom vill vi undersöka huruvida medarbetarna är medvetna om deras individuella prestationers betydelse för företagets framgång. Vårt tillvägagångssätt har byggt på kvalitativa intervjuer med såväl medarbetare utan chefs- och ledarbefattningar samt... (More)
Ingen människa är den andra lik. Alla människor drivs och motiveras av olika fenomen och faktorer. Vikten för en organisation att ha motiverade medarbetare som gör sitt yttersta är stor, då det är humankapitalet som tillsammans med kommunikationen utgör grunden till företagets framgång. Vår studie ämnar därför undersöka och reflektera över motivationens betydelse för medarbetarnas dagliga arbete. Uppsatsens syftar även till att analysera kommunikationens väsentliga funktion i sammanhanget. Dessutom vill vi undersöka huruvida medarbetarna är medvetna om deras individuella prestationers betydelse för företagets framgång. Vårt tillvägagångssätt har byggt på kvalitativa intervjuer med såväl medarbetare utan chefs- och ledarbefattningar samt individer innehavande dessa titlar. Även om vårt fokus främst har utgått från ett medarbetarperspektiv har vi samtidigt ansett att det har varit av hög relevans att intervjua chefer för att kunna studera de distinktioner som kan uppenbaras mellan ledare och medarbetare. I studien har det framgått att en öppen och dialogvänlig kommunikation mellan medarbetare och chefer anses vara ett kommunikativt ideal bland samtliga medarbetare i fallorganisationen. De önskar ett mer målinriktat arbete som inte enbart fokuserar på organisationens ekonomiska milstolpar. Medarbetarna vill även bli mer delaktiga i företagets strategiska arbete, där tydliga riktlinjer efter organisationens mål och värderingar efterfrågas. Det framgår också att den generellt största motivationshöjaren bland de flesta medarbetare är positiv feedback från närmaste chef. Slutligen visar undersökningen att medarbetarna önskar att deras individuella prestation uppmärksammas ännu mer, men är generellt införstådda med att företaget inte klarar sig utan det humana kapitalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlkvist, Johanna and Von Segebaden, Lisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategisk kommunikation, organisationskommunikation, internkommunikation, humankapital, motivation, ledarskap, strategiska budskap
language
Swedish
id
2163482
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2003&type=doc
date added to LUP
2011-09-21
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{2163482,
 abstract   = {Ingen människa är den andra lik. Alla människor drivs och motiveras av olika fenomen och faktorer. Vikten för en organisation att ha motiverade medarbetare som gör sitt yttersta är stor, då det är humankapitalet som tillsammans med kommunikationen utgör grunden till företagets framgång. Vår studie ämnar därför undersöka och reflektera över motivationens betydelse för medarbetarnas dagliga arbete. Uppsatsens syftar även till att analysera kommunikationens väsentliga funktion i sammanhanget. Dessutom vill vi undersöka huruvida medarbetarna är medvetna om deras individuella prestationers betydelse för företagets framgång. Vårt tillvägagångssätt har byggt på kvalitativa intervjuer med såväl medarbetare utan chefs- och ledarbefattningar samt individer innehavande dessa titlar. Även om vårt fokus främst har utgått från ett medarbetarperspektiv har vi samtidigt ansett att det har varit av hög relevans att intervjua chefer för att kunna studera de distinktioner som kan uppenbaras mellan ledare och medarbetare. I studien har det framgått att en öppen och dialogvänlig kommunikation mellan medarbetare och chefer anses vara ett kommunikativt ideal bland samtliga medarbetare i fallorganisationen. De önskar ett mer målinriktat arbete som inte enbart fokuserar på organisationens ekonomiska milstolpar. Medarbetarna vill även bli mer delaktiga i företagets strategiska arbete, där tydliga riktlinjer efter organisationens mål och värderingar efterfrågas. Det framgår också att den generellt största motivationshöjaren bland de flesta medarbetare är positiv feedback från närmaste chef. Slutligen visar undersökningen att medarbetarna önskar att deras individuella prestation uppmärksammas ännu mer, men är generellt införstådda med att företaget inte klarar sig utan det humana kapitalet.},
 author    = {Dahlkvist, Johanna and Von Segebaden, Lisa},
 keyword   = {strategisk kommunikation,organisationskommunikation,internkommunikation,humankapital,motivation,ledarskap,strategiska budskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människan bakom medarbetaren - Om motivation som framgångsfaktor i företaget},
 year     = {2011},
}