Advanced

The communicative role when establishing core values as motivators for employee engagement

Lenninger, Harriet and Chan, Alyssa (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract
Today’s marketplace is increasingly growing more competitive as production accelerates and products multiply. Therefore, competing organizations have shifted their focus from solely developing the best product, to building value and competitiveness into the employees. As a result, the concept ‘Employee Engagement’ has received a lot of attention during the 21th century. However there still remain many concerns regarding how to generate employee engagement. The connection between core values and employee engagement has been highlighted by researchers before but foremost indirectly and in a mix of other related concepts. However, in this thesis we have concentrated on the direct relation between the two concepts. Substantiated from... (More)
Today’s marketplace is increasingly growing more competitive as production accelerates and products multiply. Therefore, competing organizations have shifted their focus from solely developing the best product, to building value and competitiveness into the employees. As a result, the concept ‘Employee Engagement’ has received a lot of attention during the 21th century. However there still remain many concerns regarding how to generate employee engagement. The connection between core values and employee engagement has been highlighted by researchers before but foremost indirectly and in a mix of other related concepts. However, in this thesis we have concentrated on the direct relation between the two concepts. Substantiated from qualitative interviews with employees at Tetra Pak Lund, Sweden, this thesis highlights the use of organizational core values in generating employee engagement from a communicative perspective. The results of this study supply an understanding of the importance of the use of internal communication in order to create and shape the employee’s perception and commitment toward core values. Four points of focus in this managerial process proved to be the importance of educating employees in the purpose of core values, the manager’s communication skills, regarding communication of core values as a process and using coherent communication. This research has through an employee’s point of view empathized on what many researches stress on; the managers communicative skills. Konkurrensen i dagens affärsmarknader stiger kraftigt i takt med att produktionen och utbudet av varor och tjänster accelerera. På grund av detta har företag drivits till att hitta nya vägar till att bygga upp en konkurrenskraft. Istället för att endast utveckla bästsäljande produkter och tjänster, inriktar sig många företag att utveckla sitt varumärke och konkurrenskraft med hjälp av sina anställda. Som ett resultat av detta har konceptet “medarbetarengagemang” fått mycket uppmärksamhet under 2000-talet. Relationen mellan kärnvärden och medarbetarengagemang har noterats och undersökts förr, men framförallt i indirekta sammanhang och i en mix av andra liknande begrepp. Denna studie har däremot lyft upp den direkta kopplingen mellan kärnvärden och medarbetarengagemang. Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Tetra Pak, i Lund Sverige, utforskar denna studie hur kommunikationen av kärnvärden inom ett företag kan generera medarbetarengagemang. Resultatet indikerar att en förståelse för den interna kommunikationens betydelse i processen av att skapa och forma medarbetarens uppfattning och tillhörighetskänsla gentemot kärnvärden är viktig. Fyra punkter att se till i denna process visade studien vara betydelsen av att utbilda medarbetare i syftet med kärnvärden, den verkställande chefens kommunikationsskickligheter, uppfattningen och närma sig kommunikation som en process och följdriktig kommunikation. Denna studie har genom medarbetarnas perspektiv granskat och belyst ledarnas roll i att påverka internkommunikationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lenninger, Harriet and Chan, Alyssa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
core values, internal communication, employee engagement, employee's perspective
language
English
id
2163492
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2086&type=doc
date added to LUP
2011-09-21
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{2163492,
 abstract   = {Today’s marketplace is increasingly growing more competitive as production accelerates and products multiply. Therefore, competing organizations have shifted their focus from solely developing the best product, to building value and competitiveness into the employees. As a result, the concept ‘Employee Engagement’ has received a lot of attention during the 21th century. However there still remain many concerns regarding how to generate employee engagement. The connection between core values and employee engagement has been highlighted by researchers before but foremost indirectly and in a mix of other related concepts. However, in this thesis we have concentrated on the direct relation between the two concepts. Substantiated from qualitative interviews with employees at Tetra Pak Lund, Sweden, this thesis highlights the use of organizational core values in generating employee engagement from a communicative perspective. The results of this study supply an understanding of the importance of the use of internal communication in order to create and shape the employee’s perception and commitment toward core values. Four points of focus in this managerial process proved to be the importance of educating employees in the purpose of core values, the manager’s communication skills, regarding communication of core values as a process and using coherent communication. This research has through an employee’s point of view empathized on what many researches stress on; the managers communicative skills. Konkurrensen i dagens affärsmarknader stiger kraftigt i takt med att produktionen och utbudet av varor och tjänster accelerera. På grund av detta har företag drivits till att hitta nya vägar till att bygga upp en konkurrenskraft. Istället för att endast utveckla bästsäljande produkter och tjänster, inriktar sig många företag att utveckla sitt varumärke och konkurrenskraft med hjälp av sina anställda. Som ett resultat av detta har konceptet “medarbetarengagemang” fått mycket uppmärksamhet under 2000-talet. Relationen mellan kärnvärden och medarbetarengagemang har noterats och undersökts förr, men framförallt i indirekta sammanhang och i en mix av andra liknande begrepp. Denna studie har däremot lyft upp den direkta kopplingen mellan kärnvärden och medarbetarengagemang. Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Tetra Pak, i Lund Sverige, utforskar denna studie hur kommunikationen av kärnvärden inom ett företag kan generera medarbetarengagemang. Resultatet indikerar att en förståelse för den interna kommunikationens betydelse i processen av att skapa och forma medarbetarens uppfattning och tillhörighetskänsla gentemot kärnvärden är viktig. Fyra punkter att se till i denna process visade studien vara betydelsen av att utbilda medarbetare i syftet med kärnvärden, den verkställande chefens kommunikationsskickligheter, uppfattningen och närma sig kommunikation som en process och följdriktig kommunikation. Denna studie har genom medarbetarnas perspektiv granskat och belyst ledarnas roll i att påverka internkommunikationen.},
 author    = {Lenninger, Harriet and Chan, Alyssa},
 keyword   = {core values,internal communication,employee engagement,employee's perspective},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The communicative role when establishing core values as motivators for employee engagement},
 year     = {2011},
}