Advanced

Organisationsförändring - från internkommunikation till attityd

Hagblom, Kajsa and Leidhagen Thuning, Anna (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Som en följd av att dagens samhälle i allt högre grad styrs av utveckling och en ökad förändringstakt växer organisationers behov att snabbt kunna omformas och förändras. Forskningsområdet förändringskommunikation har främst studerats ut-ifrån ett ledarskapsperspektiv där information kommuniceras ut genom transmis-sionsmodeller som tar lite hänsyn till medarbetares förståelse och attityd. Med ut-gångspunkt i kommunikativa aspekter utgår examensarbetet från en fallstudie av samordningen av två sjukhus lungavdelningar ur ett kombinerat lednings- och medarbetarperspektiv. Undersökningen syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka kommunikationsprocessen under implementeringen av en organisa-tionsförändring samt hur kommunikation... (More)
Som en följd av att dagens samhälle i allt högre grad styrs av utveckling och en ökad förändringstakt växer organisationers behov att snabbt kunna omformas och förändras. Forskningsområdet förändringskommunikation har främst studerats ut-ifrån ett ledarskapsperspektiv där information kommuniceras ut genom transmis-sionsmodeller som tar lite hänsyn till medarbetares förståelse och attityd. Med ut-gångspunkt i kommunikativa aspekter utgår examensarbetet från en fallstudie av samordningen av två sjukhus lungavdelningar ur ett kombinerat lednings- och medarbetarperspektiv. Undersökningen syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka kommunikationsprocessen under implementeringen av en organisa-tionsförändring samt hur kommunikation och organisationsförändring tolkas av chefer och medarbetare. Resultatet visar att även andra faktorer än en fungerande kommunikationsprocess, såsom inställning och attityd, delaktighet samt tydliga mål och syften har betydelse för hur människor tolkar organisationsförändring och därför också bör tas i beaktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagblom, Kajsa and Leidhagen Thuning, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förändringskommunikation, påverkansfaktor, samordning, attityd
language
Swedish
id
2163525
date added to LUP
2011-09-21 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:18:07
@misc{2163525,
 abstract   = {Som en följd av att dagens samhälle i allt högre grad styrs av utveckling och en ökad förändringstakt växer organisationers behov att snabbt kunna omformas och förändras. Forskningsområdet förändringskommunikation har främst studerats ut-ifrån ett ledarskapsperspektiv där information kommuniceras ut genom transmis-sionsmodeller som tar lite hänsyn till medarbetares förståelse och attityd. Med ut-gångspunkt i kommunikativa aspekter utgår examensarbetet från en fallstudie av samordningen av två sjukhus lungavdelningar ur ett kombinerat lednings- och medarbetarperspektiv. Undersökningen syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka kommunikationsprocessen under implementeringen av en organisa-tionsförändring samt hur kommunikation och organisationsförändring tolkas av chefer och medarbetare. Resultatet visar att även andra faktorer än en fungerande kommunikationsprocess, såsom inställning och attityd, delaktighet samt tydliga mål och syften har betydelse för hur människor tolkar organisationsförändring och därför också bör tas i beaktning.},
 author    = {Hagblom, Kajsa and Leidhagen Thuning, Anna},
 keyword   = {förändringskommunikation,påverkansfaktor,samordning,attityd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsförändring - från internkommunikation till attityd},
 year     = {2011},
}