Advanced

Vem bryr sig? - En studie av CSR-kommunikationens potential i pensions- och försäkringsbranschen

Johansson, Martin and Efraimsson, Linnea (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av den utveckling som skett inom så väl akademi som näringsliv de senaste åren, där företags insatser inom området Corporate Social Responsibility (CSR) fokuserats allt mer, var studiens syfte att undersöka individens sätt att för-hålla sig till CSR-kommunikation vid beslutsfattande. På senare tid har sambandet mellan CSR och konsumtionsbeslut lyfts fram inom marknadsföringsforskningen då dagens konsumenter tycks ställa allt högre krav på ansvarsfullt företagande. Undersökningen fokuserades till den svenska pensions- och försäkringsbranschen vars stora utmaning är konsumentens bristande engagemang och kunskap i pensionsfrågan. För att få grepp om individens upplevelse av den valsituation som omger pensionsvalet samt hur denna... (More)
Mot bakgrund av den utveckling som skett inom så väl akademi som näringsliv de senaste åren, där företags insatser inom området Corporate Social Responsibility (CSR) fokuserats allt mer, var studiens syfte att undersöka individens sätt att för-hålla sig till CSR-kommunikation vid beslutsfattande. På senare tid har sambandet mellan CSR och konsumtionsbeslut lyfts fram inom marknadsföringsforskningen då dagens konsumenter tycks ställa allt högre krav på ansvarsfullt företagande. Undersökningen fokuserades till den svenska pensions- och försäkringsbranschen vars stora utmaning är konsumentens bristande engagemang och kunskap i pensionsfrågan. För att få grepp om individens upplevelse av den valsituation som omger pensionsvalet samt hur denna förhållit sig till information om CSR genomfördes studien i form av en kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer som metod. Forskningsansatsen var deduktiv vilket innebär att intervjuresultaten tolkats och analyserats utifrån vår teoretiska förförståelse. De slutsatser som studien har bidragit till är att CSR inte varit av avgörande betydelse för de beslut som respondenterna fattat. Detta med anledning av kombinationen lågt engagemang och bristande förståelse för kopplingen mellan CSR och pensionsfrågan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Martin and Efraimsson, Linnea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
corporate social responsibility, csr, pensionsparande, engagemang, kontext, tolkning, information, kommunikation, marknadsföring
language
Swedish
id
2165194
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2065&type=doc
date added to LUP
2011-09-22
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{2165194,
 abstract   = {Mot bakgrund av den utveckling som skett inom så väl akademi som näringsliv de senaste åren, där företags insatser inom området Corporate Social Responsibility (CSR) fokuserats allt mer, var studiens syfte att undersöka individens sätt att för-hålla sig till CSR-kommunikation vid beslutsfattande. På senare tid har sambandet mellan CSR och konsumtionsbeslut lyfts fram inom marknadsföringsforskningen då dagens konsumenter tycks ställa allt högre krav på ansvarsfullt företagande. Undersökningen fokuserades till den svenska pensions- och försäkringsbranschen vars stora utmaning är konsumentens bristande engagemang och kunskap i pensionsfrågan. För att få grepp om individens upplevelse av den valsituation som omger pensionsvalet samt hur denna förhållit sig till information om CSR genomfördes studien i form av en kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer som metod. Forskningsansatsen var deduktiv vilket innebär att intervjuresultaten tolkats och analyserats utifrån vår teoretiska förförståelse. De slutsatser som studien har bidragit till är att CSR inte varit av avgörande betydelse för de beslut som respondenterna fattat. Detta med anledning av kombinationen lågt engagemang och bristande förståelse för kopplingen mellan CSR och pensionsfrågan.},
 author    = {Johansson, Martin and Efraimsson, Linnea},
 keyword   = {corporate social responsibility,csr,pensionsparande,engagemang,kontext,tolkning,information,kommunikation,marknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem bryr sig? - En studie av CSR-kommunikationens potential i pensions- och försäkringsbranschen},
 year     = {2011},
}