Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omstrukturering i flygbranschen- tänkbara strategier för överlevnad

Olsson, Henrik ; Rassmuson, Louise and Personne, Lina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Flygbranschen befinner sig i en tid av förändring. Samtidigt som traditionella aktörer går i konkurs redovisar flera lågprisbolag både stor tillväxt och god lönsamhet. Avregleringarna på marknaden har resulterat i en förändrad konkurrenssituation. Nya aktörer konkurrerar på linjer som tidigare trafikerades av en dominerande aktör. För att möta den nya situationen och bemästra branschens cykliska karaktär måste flygbolagen göra vissa strategiska avvägande. Frågor kring trafiknätets utformning och till vilken grad flygbolaget ska nyttja underleverantörer påverkar företagens flexibilitet. Valen inverkar vidare flygbolagens kostnadsstruktur och möjlighet att samverka i allianser. Ökad trängsel i luften och ett begränsat antal start-... (More)
Problem: Flygbranschen befinner sig i en tid av förändring. Samtidigt som traditionella aktörer går i konkurs redovisar flera lågprisbolag både stor tillväxt och god lönsamhet. Avregleringarna på marknaden har resulterat i en förändrad konkurrenssituation. Nya aktörer konkurrerar på linjer som tidigare trafikerades av en dominerande aktör. För att möta den nya situationen och bemästra branschens cykliska karaktär måste flygbolagen göra vissa strategiska avvägande. Frågor kring trafiknätets utformning och till vilken grad flygbolaget ska nyttja underleverantörer påverkar företagens flexibilitet. Valen inverkar vidare flygbolagens kostnadsstruktur och möjlighet att samverka i allianser. Ökad trängsel i luften och ett begränsat antal start- och landningstider styr också delar av branschens utveckling. Ett förändrat konsumtionsmönstret och en ökad prismedvetenhet påverkar vidare flygbolagens verksamhet. Avslutningsvis innebär nyttjandet av informationsteknologi att flygbolagens värdekedja förändrats. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vad som driver förändringarna i flygbranschen. Med utgångspunkt från hur drivkrafterna förändrat branschen är syftet vidare att analysera tänkbara långsiktiga strategier för flygbolagens överlevnad. Metod: För att nå en bred förståelse av branschen studerade vi inledningsvis vad tidigare författare skrivit om branschen. Därefter genomfördes ett antal intervjuer med fokus på de mest intressanta faktorerna. För att förstå branschens befintliga strategier studerades avslutningsvis åtta fallföretag. Slutsatser: Studien har identifierat att avregleringen på marknaden, allianser, informationsteknologi och nya trafiknät är de underliggande drivkrafterna som förändrat flygbolagens konkurrenssituation. Vår rekommendation för långsiktig överlevnad är beroende på vilket flygbolag som studeras. Förändringar i trafiknätet, en fortsatt differentiering av tjänsten samt en förbättrad kostnadsstruktur är de strategiskt viktigaste faktorerna för de traditionella aktörerna. För lågprisbolagen bör en framtida strategi inkludera ett ökat samarbete kring trafiknätet. En förändring som resulterar i att de utöver pris även kan konkurrera med bekvämlighet. Lågprisbolagen bör även differentiera sina produkter med viss service. Oavsett affärsmodell krävs en ökad flexibilitet, ett effektivare utnyttjande av flygplan, personal och serviceanläggningar för långsiktig överlevnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Henrik ; Rassmuson, Louise and Personne, Lina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
flygbranschen, allianser, informationsteknologi, konsolidering, globalisering, avreglering, trafiknät, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2166509
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:45:38
@misc{2166509,
 abstract   = {Problem: Flygbranschen befinner sig i en tid av förändring. Samtidigt som traditionella aktörer går i konkurs redovisar flera lågprisbolag både stor tillväxt och god lönsamhet. Avregleringarna på marknaden har resulterat i en förändrad konkurrenssituation. Nya aktörer konkurrerar på linjer som tidigare trafikerades av en dominerande aktör. För att möta den nya situationen och bemästra branschens cykliska karaktär måste flygbolagen göra vissa strategiska avvägande. Frågor kring trafiknätets utformning och till vilken grad flygbolaget ska nyttja underleverantörer påverkar företagens flexibilitet. Valen inverkar vidare flygbolagens kostnadsstruktur och möjlighet att samverka i allianser. Ökad trängsel i luften och ett begränsat antal start- och landningstider styr också delar av branschens utveckling. Ett förändrat konsumtionsmönstret och en ökad prismedvetenhet påverkar vidare flygbolagens verksamhet. Avslutningsvis innebär nyttjandet av informationsteknologi att flygbolagens värdekedja förändrats. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vad som driver förändringarna i flygbranschen. Med utgångspunkt från hur drivkrafterna förändrat branschen är syftet vidare att analysera tänkbara långsiktiga strategier för flygbolagens överlevnad. Metod: För att nå en bred förståelse av branschen studerade vi inledningsvis vad tidigare författare skrivit om branschen. Därefter genomfördes ett antal intervjuer med fokus på de mest intressanta faktorerna. För att förstå branschens befintliga strategier studerades avslutningsvis åtta fallföretag. Slutsatser: Studien har identifierat att avregleringen på marknaden, allianser, informationsteknologi och nya trafiknät är de underliggande drivkrafterna som förändrat flygbolagens konkurrenssituation. Vår rekommendation för långsiktig överlevnad är beroende på vilket flygbolag som studeras. Förändringar i trafiknätet, en fortsatt differentiering av tjänsten samt en förbättrad kostnadsstruktur är de strategiskt viktigaste faktorerna för de traditionella aktörerna. För lågprisbolagen bör en framtida strategi inkludera ett ökat samarbete kring trafiknätet. En förändring som resulterar i att de utöver pris även kan konkurrera med bekvämlighet. Lågprisbolagen bör även differentiera sina produkter med viss service. Oavsett affärsmodell krävs en ökad flexibilitet, ett effektivare utnyttjande av flygplan, personal och serviceanläggningar för långsiktig överlevnad.},
 author    = {Olsson, Henrik and Rassmuson, Louise and Personne, Lina},
 keyword   = {flygbranschen,allianser,informationsteknologi,konsolidering,globalisering,avreglering,trafiknät,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omstrukturering i flygbranschen- tänkbara strategier för överlevnad},
 year     = {2003},
}