Advanced

Internationella cykler och oberoende penningpolitik i Sverige

Isaksson, Hans LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
En nationell valuta med rörlig växelkurs antas ge centralbanken möjlighet att föra en oberoende penningpolitik som kan användas för att stabilisera ekonomin. Men om inflationen på kort sikt inte i första hand styrs av nationella faktorer, utan av internationella konjunkturcykler, minskar möjlighe-ten att föra en oberoende penningpolitik. Den rörliga växelkursen kan då i stället vara en källa till störningar som försvårar ekonomiskt beslutsfattande. Därför undersöks i denna uppsats hur nära relaterad den svenska inflationen är till inflationen i eurozonen. Detta görs med principalkompo-nentanalys (PCA) som visar hur stor andel av inflationens varians som förklaras av en för Sverige och eurozonen gemensam faktor. Wavelettransformen används... (More)
En nationell valuta med rörlig växelkurs antas ge centralbanken möjlighet att föra en oberoende penningpolitik som kan användas för att stabilisera ekonomin. Men om inflationen på kort sikt inte i första hand styrs av nationella faktorer, utan av internationella konjunkturcykler, minskar möjlighe-ten att föra en oberoende penningpolitik. Den rörliga växelkursen kan då i stället vara en källa till störningar som försvårar ekonomiskt beslutsfattande. Därför undersöks i denna uppsats hur nära relaterad den svenska inflationen är till inflationen i eurozonen. Detta görs med principalkompo-nentanalys (PCA) som visar hur stor andel av inflationens varians som förklaras av en för Sverige och eurozonen gemensam faktor. Wavelettransformen används för att rensa bort långsiktig inflation som styrs av penningmängden och de kortaste cyklerna som antas vara störningar och säsongvariationer. Analysen genomförs uppdelad på två regimer, den fasta växelkursregimen från 1967 till 1993 och den rörliga från 1993 till 2010. För båda regimer visas att större delen av variansen förklaras av en faktor som delas av Sverige och eurozonen. På den för Riksbanken viktigaste tidshorisonten är 70 procent av variansen gemensam. Alltså framstår möjligheten att bedriva en oberoende penning¬politik som liten, vilket innebär att argu¬mentet att Sverige bör ha en egen valuta för att hantera asymmetriska chocker är svagt. Den del av inflationen som är gemensam för alla länder visar sig vara mycket beroende av råvaruchocker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Hans LU
supervisor
organization
alternative title
International Cycles and Independent Monetary Policy in Sweden
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inflation, Oberoende, Wavelet, PCA, Cykler
language
Swedish
id
2167269
date added to LUP
2011-09-27 08:08:56
date last changed
2011-09-27 08:08:56
@misc{2167269,
 abstract   = {En nationell valuta med rörlig växelkurs antas ge centralbanken möjlighet att föra en oberoende penningpolitik som kan användas för att stabilisera ekonomin. Men om inflationen på kort sikt inte i första hand styrs av nationella faktorer, utan av internationella konjunkturcykler, minskar möjlighe-ten att föra en oberoende penningpolitik. Den rörliga växelkursen kan då i stället vara en källa till störningar som försvårar ekonomiskt beslutsfattande. Därför undersöks i denna uppsats hur nära relaterad den svenska inflationen är till inflationen i eurozonen. Detta görs med principalkompo-nentanalys (PCA) som visar hur stor andel av inflationens varians som förklaras av en för Sverige och eurozonen gemensam faktor. Wavelettransformen används för att rensa bort långsiktig inflation som styrs av penningmängden och de kortaste cyklerna som antas vara störningar och säsongvariationer. Analysen genomförs uppdelad på två regimer, den fasta växelkursregimen från 1967 till 1993 och den rörliga från 1993 till 2010. För båda regimer visas att större delen av variansen förklaras av en faktor som delas av Sverige och eurozonen. På den för Riksbanken viktigaste tidshorisonten är 70 procent av variansen gemensam. Alltså framstår möjligheten att bedriva en oberoende penning¬politik som liten, vilket innebär att argu¬mentet att Sverige bör ha en egen valuta för att hantera asymmetriska chocker är svagt. Den del av inflationen som är gemensam för alla länder visar sig vara mycket beroende av råvaruchocker.},
 author    = {Isaksson, Hans},
 keyword   = {Inflation,Oberoende,Wavelet,PCA,Cykler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationella cykler och oberoende penningpolitik i Sverige},
 year     = {2011},
}