Advanced

Lansering av en funktionell dryck

Nyström, Joakim; Laurén, Malin and Gulliksson, Kristin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Lansering av en funktionell dryck på den svenska marknaden Seminariedatum: 2010-01-18 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Kristin Gulliksson, Malin Laurén och Joakim Nyström Handledare: Christine Blomqvist Nyckelord: Funktionella drycker, hälsopåstående, rättvisemärkt, Fair Trade, Vitamin Well, White Tiger, lansering och positionering Syfte: Vårt syfte är att kunna urskilja faktorer som kan vara viktiga att beakta för företag som vill etablera sig på svenska marknaden för funktionella drycker. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, som används för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med... (More)
Titel: Lansering av en funktionell dryck på den svenska marknaden Seminariedatum: 2010-01-18 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Kristin Gulliksson, Malin Laurén och Joakim Nyström Handledare: Christine Blomqvist Nyckelord: Funktionella drycker, hälsopåstående, rättvisemärkt, Fair Trade, Vitamin Well, White Tiger, lansering och positionering Syfte: Vårt syfte är att kunna urskilja faktorer som kan vara viktiga att beakta för företag som vill etablera sig på svenska marknaden för funktionella drycker. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, som används för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med insatta personer. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen är baserad på Porters 5 Forces, Produktlivscykeln, Window of Opportunity, Ansoff Matrisen, Segmentering och Positionering. Empiri: På grund av begränsad tidigare forskning inom ämnet, har uppsatsen sin grund i intervjuer på fallföretag och experter inom ämnets områden. Slutsats: Av vår analys har vi kunnat urskilja följande tre viktiga faktorer företag bör ta hänsyn till för att etablera sig på marknaden för funktionella drycker: Tydlig positionering, skapa kännedom/efterfråga och att snabbt kunna upptäcka och reagera på tillfälligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Joakim; Laurén, Malin and Gulliksson, Kristin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Funktionella drycker, hälsopåstående, rättvisemärkt, Fair Trade, Vitamin Well, White Tiger, lansering och positionering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2167701
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:29
@misc{2167701,
 abstract   = {Titel: Lansering av en funktionell dryck på den svenska marknaden Seminariedatum: 2010-01-18 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Kristin Gulliksson, Malin Laurén och Joakim Nyström Handledare: Christine Blomqvist Nyckelord: Funktionella drycker, hälsopåstående, rättvisemärkt, Fair Trade, Vitamin Well, White Tiger, lansering och positionering Syfte: Vårt syfte är att kunna urskilja faktorer som kan vara viktiga att beakta för företag som vill etablera sig på svenska marknaden för funktionella drycker. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, som används för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med insatta personer. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen är baserad på Porters 5 Forces, Produktlivscykeln, Window of Opportunity, Ansoff Matrisen, Segmentering och Positionering. Empiri: På grund av begränsad tidigare forskning inom ämnet, har uppsatsen sin grund i intervjuer på fallföretag och experter inom ämnets områden. Slutsats: Av vår analys har vi kunnat urskilja följande tre viktiga faktorer företag bör ta hänsyn till för att etablera sig på marknaden för funktionella drycker: Tydlig positionering, skapa kännedom/efterfråga och att snabbt kunna upptäcka och reagera på tillfälligheter.},
 author    = {Nyström, Joakim and Laurén, Malin and Gulliksson, Kristin},
 keyword   = {Funktionella drycker,hälsopåstående,rättvisemärkt,Fair Trade,Vitamin Well,White Tiger,lansering och positionering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lansering av en funktionell dryck},
 year     = {2010},
}