Advanced

Matchning av ruttoptimeringssystem mot användarkrav

Sigurdsson, Jarl (2011) MTT820 20112
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med det här projektet är att underlätta för potentiella användare att välja ett ruttoptimeringssystem. Detta görs genom att identifiera användargrupper av ruttoptimeringssystem och identifiera deras krav. Studien har också undersökt system tillgängliga på marknaden utifrån användarnas krav. Det här projektet har haft ambitionen att utveckla frågeställningar som organisationer kan använda sig av för att lättare kunna identifiera sina respektive behov innan de införskaffar ruttoptimeringssystem.
Metod:
Projektet är en vidareutveckling av en tidigare studie i Vägverkets regi inom ruttoptimering. Där togs en manual fram med krav på ruttoptimeringssystem för hemtjänsten (Nilsson, 2007). Med detta som utgångspunkt, i kombination... (More)
Syfte:
Syftet med det här projektet är att underlätta för potentiella användare att välja ett ruttoptimeringssystem. Detta görs genom att identifiera användargrupper av ruttoptimeringssystem och identifiera deras krav. Studien har också undersökt system tillgängliga på marknaden utifrån användarnas krav. Det här projektet har haft ambitionen att utveckla frågeställningar som organisationer kan använda sig av för att lättare kunna identifiera sina respektive behov innan de införskaffar ruttoptimeringssystem.
Metod:
Projektet är en vidareutveckling av en tidigare studie i Vägverkets regi inom ruttoptimering. Där togs en manual fram med krav på ruttoptimeringssystem för hemtjänsten (Nilsson, 2007). Med detta som utgångspunkt, i kombination med teori om ruttoptimering och intervjuer av användare, har detta projekt vidareutvecklat kravspecifikationer för att passa fler typer av organisationer. Dessa nya krav har utarbetats genom att i en förstudie intervjua befintliga och potentiella användare av ruttoptimeringssystem. Kravspecifikation utvecklades efterhand som större insikter erhölls för skilda branschers behov och fler krav har kunnat läggas till. Kravspecifikationen som på detta vis utvecklats låg till grund för de intervjuer som genomfördes i huvudstudien. Intervjuer genomfördes med användare från olika branscher. Därefter kontaktades systemleverantörer som ombads att i en enkät besvara vilka krav de kunde uppfylla. Systemleverantörerna delades därefter upp i arketyper baserat på vilka krav de kunde uppfylla. Svaren från systemleverantörerna har jämförts med användarnas krav och slutligen sammanställdes i en matris.
Slutsats
Det förekommer ett stort antal ruttoptimeringssystem, men det kan vara svårt att utvärdera hur en organisation ska välja. Organisationen behöver på ett systematiskt sätt strukturera sina behov och sedan finna en systemleverantör som kan tillgodose dessa. Förhoppningen är att den långa kravspecifikationen, som finns i uppsatsen, kan vara ett användbart verktyg.
Författaren bedömer att ruttoptimeringssystemen befinner sig i ett utvecklingsskede och att användandet av dem kommer att öka. Kännedom om förekomsten är ännu relativt begränsad. När författaren sökte intervjupersoner inom olika sektorer, exempelvis transportbranschen, framkom det att många inte visste att sådana program finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigurdsson, Jarl
supervisor
organization
course
MTT820 20112
year
type
M1 - University Diploma
subject
report number
5722
other publication id
ISRN LUTMDN/TMTP--5722--SE
language
Swedish
id
2167758
date added to LUP
2012-09-21 13:05:25
date last changed
2013-02-12 11:29:18
@misc{2167758,
 abstract   = {Syfte:
Syftet med det här projektet är att underlätta för potentiella användare att välja ett ruttoptimeringssystem. Detta görs genom att identifiera användargrupper av ruttoptimeringssystem och identifiera deras krav. Studien har också undersökt system tillgängliga på marknaden utifrån användarnas krav. Det här projektet har haft ambitionen att utveckla frågeställningar som organisationer kan använda sig av för att lättare kunna identifiera sina respektive behov innan de införskaffar ruttoptimeringssystem.
Metod:
Projektet är en vidareutveckling av en tidigare studie i Vägverkets regi inom ruttoptimering. Där togs en manual fram med krav på ruttoptimeringssystem för hemtjänsten (Nilsson, 2007). Med detta som utgångspunkt, i kombination med teori om ruttoptimering och intervjuer av användare, har detta projekt vidareutvecklat kravspecifikationer för att passa fler typer av organisationer. Dessa nya krav har utarbetats genom att i en förstudie intervjua befintliga och potentiella användare av ruttoptimeringssystem. Kravspecifikation utvecklades efterhand som större insikter erhölls för skilda branschers behov och fler krav har kunnat läggas till. Kravspecifikationen som på detta vis utvecklats låg till grund för de intervjuer som genomfördes i huvudstudien. Intervjuer genomfördes med användare från olika branscher. Därefter kontaktades systemleverantörer som ombads att i en enkät besvara vilka krav de kunde uppfylla. Systemleverantörerna delades därefter upp i arketyper baserat på vilka krav de kunde uppfylla. Svaren från systemleverantörerna har jämförts med användarnas krav och slutligen sammanställdes i en matris.
Slutsats
Det förekommer ett stort antal ruttoptimeringssystem, men det kan vara svårt att utvärdera hur en organisation ska välja. Organisationen behöver på ett systematiskt sätt strukturera sina behov och sedan finna en systemleverantör som kan tillgodose dessa. Förhoppningen är att den långa kravspecifikationen, som finns i uppsatsen, kan vara ett användbart verktyg.
Författaren bedömer att ruttoptimeringssystemen befinner sig i ett utvecklingsskede och att användandet av dem kommer att öka. Kännedom om förekomsten är ännu relativt begränsad. När författaren sökte intervjupersoner inom olika sektorer, exempelvis transportbranschen, framkom det att många inte visste att sådana program finns.},
 author    = {Sigurdsson, Jarl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Matchning av ruttoptimeringssystem mot användarkrav},
 year     = {2011},
}