Advanced

Riskbedömning - Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv

Öwall, Caroline; Lönnblad, Emelie and Hällström, Anna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara hur revisorer ser på risk när de bedömer potentiella klienter. Metod: Ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats, med en kvantitativ metod, har använts för att nå fram till resultat för analysen. Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån ett eklektiskt teoretiskt angreppssätt och tidigare forskning inom området. Teorier som har använts är institutionell teori, professionsteori och organisationsteori. Tidigare forskning har använts för att urskilja faktorer som kan förklara vårt syfte. Empiri: Det empiriska materialet är baserad på en enkätundersökning utförd på alla auktoriserade revisorer i FAR:s medlemsregister. Datainsamlingen har sedan analyserats med... (More)
Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara hur revisorer ser på risk när de bedömer potentiella klienter. Metod: Ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats, med en kvantitativ metod, har använts för att nå fram till resultat för analysen. Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån ett eklektiskt teoretiskt angreppssätt och tidigare forskning inom området. Teorier som har använts är institutionell teori, professionsteori och organisationsteori. Tidigare forskning har använts för att urskilja faktorer som kan förklara vårt syfte. Empiri: Det empiriska materialet är baserad på en enkätundersökning utförd på alla auktoriserade revisorer i FAR:s medlemsregister. Datainsamlingen har sedan analyserats med hjälp av statistiska tester. Resultat: Analysen visade att det främst är klienternas egenskaper som påverkar revisorers syn på de potentiella klienternas risk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öwall, Caroline; Lönnblad, Emelie and Hällström, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Riskbedömning, potentiella klienter, affärsrisk, revisionsbyrå, enkätundersökning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2168076
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:26:47
@misc{2168076,
 abstract   = {Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara hur revisorer ser på risk när de bedömer potentiella klienter. Metod: Ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats, med en kvantitativ metod, har använts för att nå fram till resultat för analysen. Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån ett eklektiskt teoretiskt angreppssätt och tidigare forskning inom området. Teorier som har använts är institutionell teori, professionsteori och organisationsteori. Tidigare forskning har använts för att urskilja faktorer som kan förklara vårt syfte. Empiri: Det empiriska materialet är baserad på en enkätundersökning utförd på alla auktoriserade revisorer i FAR:s medlemsregister. Datainsamlingen har sedan analyserats med hjälp av statistiska tester. Resultat: Analysen visade att det främst är klienternas egenskaper som påverkar revisorers syn på de potentiella klienternas risk.},
 author    = {Öwall, Caroline and Lönnblad, Emelie and Hällström, Anna},
 keyword   = {Riskbedömning,potentiella klienter,affärsrisk,revisionsbyrå,enkätundersökning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskbedömning - Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv},
 year     = {2010},
}