Advanced

Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun

Jönsson, Håkan and Mallach, Ulrike (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun
Seminariedatum: 2010-06-03
Ämne/kurs: FEKP01, examensarbete magisternivå, redovisning/ekonomistyrning, 15 ECTS. Författare: Håkan Jönsson, Ulrike Mallach Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Fem nyckelord: balanserat styrkort, Helsingborgs kommun, ekonomistyrning, kommunal verksamhet, systemstöd
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera användandet av det balanserade styrkortet i Helsingborgs kommun, samt diskutera hur personalen har påverkats av detta.
Metod: Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ fallstudieansats där undersökningsområdet närmades med hjälp av den deduktiva metoden. Studien fokuserar på ett fall,... (More)
Examensarbetets titel: Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun
Seminariedatum: 2010-06-03
Ämne/kurs: FEKP01, examensarbete magisternivå, redovisning/ekonomistyrning, 15 ECTS. Författare: Håkan Jönsson, Ulrike Mallach Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Fem nyckelord: balanserat styrkort, Helsingborgs kommun, ekonomistyrning, kommunal verksamhet, systemstöd
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera användandet av det balanserade styrkortet i Helsingborgs kommun, samt diskutera hur personalen har påverkats av detta.
Metod: Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ fallstudieansats där undersökningsområdet närmades med hjälp av den deduktiva metoden. Studien fokuserar på ett fall, Helsingborgs kommun och tillvägagångssättet personlig besöksintervju användes. Intervjuerna skedde i tre förvaltningar, med controllerenheten, och ekonomidirektören på kommunstyrelsens förvaltning.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp av den ledande litteraturen i området. Gällande övergripande litteratur om styrkortet har främst Kaplan & Norton, Lindvall och Olve et al. använts. I litteraturen som fokuserar på styrkortets användning i offentlig sektor har främst Gripne & Ericsson använts.
Empiri: Det empiriska materialet har byggts upp från intervjuerna. Områdena som har fokuserats är styrkortets användning, systemstödet, kommunikationen, påverkan på personalen och framtida planer.
Slutsatser: Användandet av styrkortet innefattas av många aspekter och skiljer sig mellan de olika förvaltningarna där storleken spelar stor roll. I de mindre förvaltningarna som undersökts har de kommit längre i arbetet med styrkort i verksamheterna. De faktorer som har påverkat användningen är controllerenhetens engagemang, systemstödet, kommunikationen och integreringen av styrkortet i planeringsprocessen. Personalen har i regel påverkats positivt och Helsingborgs kommun håller på att iscensätta många framtida planer för sitt styrkortsanvändande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Håkan and Mallach, Ulrike
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
balanserat styrkort, Helsingborgs kommun, ekonomistyrning, kommunal verksamhet, systemstöd, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2169655
date added to LUP
2010-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:04:52
@misc{2169655,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun
Seminariedatum: 2010-06-03
Ämne/kurs: FEKP01, examensarbete magisternivå, redovisning/ekonomistyrning, 15 ECTS. Författare: Håkan Jönsson, Ulrike Mallach Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Fem nyckelord: balanserat styrkort, Helsingborgs kommun, ekonomistyrning, kommunal verksamhet, systemstöd
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera användandet av det balanserade styrkortet i Helsingborgs kommun, samt diskutera hur personalen har påverkats av detta.
Metod: Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ fallstudieansats där undersökningsområdet närmades med hjälp av den deduktiva metoden. Studien fokuserar på ett fall, Helsingborgs kommun och tillvägagångssättet personlig besöksintervju användes. Intervjuerna skedde i tre förvaltningar, med controllerenheten, och ekonomidirektören på kommunstyrelsens förvaltning.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp av den ledande litteraturen i området. Gällande övergripande litteratur om styrkortet har främst Kaplan & Norton, Lindvall och Olve et al. använts. I litteraturen som fokuserar på styrkortets användning i offentlig sektor har främst Gripne & Ericsson använts.
Empiri: Det empiriska materialet har byggts upp från intervjuerna. Områdena som har fokuserats är styrkortets användning, systemstödet, kommunikationen, påverkan på personalen och framtida planer.
Slutsatser: Användandet av styrkortet innefattas av många aspekter och skiljer sig mellan de olika förvaltningarna där storleken spelar stor roll. I de mindre förvaltningarna som undersökts har de kommit längre i arbetet med styrkort i verksamheterna. De faktorer som har påverkat användningen är controllerenhetens engagemang, systemstödet, kommunikationen och integreringen av styrkortet i planeringsprocessen. Personalen har i regel påverkats positivt och Helsingborgs kommun håller på att iscensätta många framtida planer för sitt styrkortsanvändande.},
 author    = {Jönsson, Håkan and Mallach, Ulrike},
 keyword   = {balanserat styrkort,Helsingborgs kommun,ekonomistyrning,kommunal verksamhet,systemstöd,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun},
 year     = {2010},
}