Advanced

Individuell initiativkraft - institutionell angelägenhet - är det sociala företagandet en väg mot empowerment?

Sjöholm, Kristin LU (2011) NEKM01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Det sociala företagandet är en relativt ny arbetsmarknadsinsats i Sverige. Målet med det sociala företagandet är att individer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning i företag som verkar på marknadens villkor, samtidigt som de stärker sin självkänsla och det som kallas empowerment, det vill säga tron på den egna förmågan att åstadkomma saker och påverka sin egen situation.
Målet för den här uppsatsen är att med avstamp i nyinstitutionalistisk teori och George Akerlof och Rachel Krantons identitetsbaserade nyttofunktion undersöka om det sociala företagandet är ett sätt att öka medarbetarnas känsla av empowerment, och om denna empowerment kan förstås med hjälp av ett antal faktorer som ålder,... (More)
Det sociala företagandet är en relativt ny arbetsmarknadsinsats i Sverige. Målet med det sociala företagandet är att individer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning i företag som verkar på marknadens villkor, samtidigt som de stärker sin självkänsla och det som kallas empowerment, det vill säga tron på den egna förmågan att åstadkomma saker och påverka sin egen situation.
Målet för den här uppsatsen är att med avstamp i nyinstitutionalistisk teori och George Akerlof och Rachel Krantons identitetsbaserade nyttofunktion undersöka om det sociala företagandet är ett sätt att öka medarbetarnas känsla av empowerment, och om denna empowerment kan förstås med hjälp av ett antal faktorer som ålder, utbildningsnivå och bakgrundsproblematik.
En enkät som mäter empowerment skickades ut till 1300 medarbetare på ett antal sociala företag. Denna enkät låg sedan till grund för den regressionsmodell som applicerades på materialet som helhet och på tre undergrupper baserade på hur länge medarbetarna arbetat i sitt företag. Resultatet visade att psykiskt funktionshinder var signifikant för hela stickprovet, medan kön var signifikant i tidskategori ett och två och fysiskt funktionshinder, tidigare narkotikamissbruk och ledningsansvar signifikant i tidskategori nummer tre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöholm, Kristin LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Empowerment, arbetsmarknadsinsats, socialt företagande, enkätundersökning
language
Swedish
id
2171688
date added to LUP
2011-10-26 14:04:46
date last changed
2011-10-26 14:04:46
@misc{2171688,
 abstract   = {Det sociala företagandet är en relativt ny arbetsmarknadsinsats i Sverige. Målet med det sociala företagandet är att individer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning i företag som verkar på marknadens villkor, samtidigt som de stärker sin självkänsla och det som kallas empowerment, det vill säga tron på den egna förmågan att åstadkomma saker och påverka sin egen situation.
Målet för den här uppsatsen är att med avstamp i nyinstitutionalistisk teori och George Akerlof och Rachel Krantons identitetsbaserade nyttofunktion undersöka om det sociala företagandet är ett sätt att öka medarbetarnas känsla av empowerment, och om denna empowerment kan förstås med hjälp av ett antal faktorer som ålder, utbildningsnivå och bakgrundsproblematik.
En enkät som mäter empowerment skickades ut till 1300 medarbetare på ett antal sociala företag. Denna enkät låg sedan till grund för den regressionsmodell som applicerades på materialet som helhet och på tre undergrupper baserade på hur länge medarbetarna arbetat i sitt företag. Resultatet visade att psykiskt funktionshinder var signifikant för hela stickprovet, medan kön var signifikant i tidskategori ett och två och fysiskt funktionshinder, tidigare narkotikamissbruk och ledningsansvar signifikant i tidskategori nummer tre.},
 author    = {Sjöholm, Kristin},
 keyword   = {Empowerment,arbetsmarknadsinsats,socialt företagande,enkätundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuell initiativkraft - institutionell angelägenhet - är det sociala företagandet en väg mot empowerment?},
 year     = {2011},
}