Advanced

Med nätverk som strategi - vägen till framgång?

Norgren, Albin; Duarte, Julia and Thorngren, David (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Hur ser processen frŒn konststudent till framgŒngsrik konstnŠr ut och vilken roll spelar nŠtverket i denna process? Metod: Med en abduktiv ansats, har vi nŠrmat oss frŒgestŠllningen. Definitioner av konstvŠrlden har gjorts utifrŒn ett konstsociologiskt perspektiv och till detta har lagts fšretagsekonomiska perspektiv fšr att undersška vikten av strategier och nŠtverk.
Teoretiska perspektiv: UtifrŒn konstsociologin, hŠr frŠmst representerad av Alexander, och de fšretagsekonomiska teorierna kring strategi, Porter och Barney, och nŠtverk, bland annat anfšrt av Granovetter, Johannisson & Lindmark, byggdes en referensram kring de fyra begreppen: talang, positionering, nŠtverk och karriŠr.
Empiri: Fšr att svara pŒ syftet har det... (More)
Syfte: Hur ser processen frŒn konststudent till framgŒngsrik konstnŠr ut och vilken roll spelar nŠtverket i denna process? Metod: Med en abduktiv ansats, har vi nŠrmat oss frŒgestŠllningen. Definitioner av konstvŠrlden har gjorts utifrŒn ett konstsociologiskt perspektiv och till detta har lagts fšretagsekonomiska perspektiv fšr att undersška vikten av strategier och nŠtverk.
Teoretiska perspektiv: UtifrŒn konstsociologin, hŠr frŠmst representerad av Alexander, och de fšretagsekonomiska teorierna kring strategi, Porter och Barney, och nŠtverk, bland annat anfšrt av Granovetter, Johannisson & Lindmark, byggdes en referensram kring de fyra begreppen: talang, positionering, nŠtverk och karriŠr.
Empiri: Fšr att svara pŒ syftet har det genomfšrts en rad šppna expertintervjuer och en enkŠtundersškning har skickats ut till gallerister i SkŒne som fŒtt svara pŒ frŒgor ršrande diverse klargšrande aspekter.
Slutsatser: Grundstenen till framgŒng utgšrs alltid av talang. Denna talang kan sedan fŒ mšjlighet att utvecklas i samband med att den byggs pŒ med kunskap. Ett starkt nŠtverk škar Šven chanserna fšr att nŒ framgŒng. Eleverna vid Konsthšgskolan i Malmš skulle kunna dra nytta av ett fšretagsekonomiskt sprŒkbruk fšr att lŠttare kunna handskas med strategiska stŠllningstaganden och nŠtverksbyggande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norgren, Albin; Duarte, Julia and Thorngren, David
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, trade-off, positionering, nätverk, Konst, talang, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2171709
date added to LUP
2008-10-17
date last changed
2012-04-02 17:13:10
@misc{2171709,
 abstract   = {Syfte: Hur ser processen frŒn konststudent till framgŒngsrik konstnŠr ut och vilken roll spelar nŠtverket i denna process? Metod: Med en abduktiv ansats, har vi nŠrmat oss frŒgestŠllningen. Definitioner av konstvŠrlden har gjorts utifrŒn ett konstsociologiskt perspektiv och till detta har lagts fšretagsekonomiska perspektiv fšr att undersška vikten av strategier och nŠtverk.
Teoretiska perspektiv:	UtifrŒn konstsociologin, hŠr frŠmst representerad av Alexander, och de fšretagsekonomiska teorierna kring strategi, Porter och Barney, och nŠtverk, bland annat anfšrt av Granovetter, Johannisson & Lindmark, byggdes en referensram kring de fyra begreppen: talang, positionering, nŠtverk och karriŠr.
Empiri: Fšr att svara pŒ syftet har det genomfšrts en rad šppna expertintervjuer och en enkŠtundersškning har skickats ut till gallerister i SkŒne som fŒtt svara pŒ frŒgor ršrande diverse klargšrande aspekter.
Slutsatser: Grundstenen till framgŒng utgšrs alltid av talang. Denna talang kan sedan fŒ mšjlighet att utvecklas i samband med att den byggs pŒ med kunskap. Ett starkt nŠtverk škar Šven chanserna fšr att nŒ framgŒng. Eleverna vid Konsthšgskolan i Malmš skulle kunna dra nytta av ett fšretagsekonomiskt sprŒkbruk fšr att lŠttare kunna handskas med strategiska stŠllningstaganden och nŠtverksbyggande.},
 author    = {Norgren, Albin and Duarte, Julia and Thorngren, David},
 keyword   = {Management of enterprises,trade-off,positionering,nätverk,Konst,talang,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med nätverk som strategi - vägen till framgång?},
 year     = {2008},
}