Advanced

Integrering av målgruppen i kommunikationsprocessen

Malmlöf, Jonny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur selektiva målgrupper integreras och blir delaktiga i den varumärkesbyggande processen. Problemdiskussionen resulterar i frågeställningen, Hur skapas en tvåvägskommunikation där varumärket förankras genom att målgruppen integreras och blir delaktig i kommunikationsprocessen? Jag har använt mig av en kvalitativ metod och informationsinsamlandet har skett genom besöksintervjuer med tre stycken experter inom kommunikationsområdet. Den teoretiska referensramen har haft utgångspunkt i varumärkesteori marknadskommunikation, konsumentbeteende och semiotik. De har kombinerats för att kunna göra en relevant analys av den insamlade empirin. Det empiriska materialet har applicerats på den teoretiska... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur selektiva målgrupper integreras och blir delaktiga i den varumärkesbyggande processen. Problemdiskussionen resulterar i frågeställningen, Hur skapas en tvåvägskommunikation där varumärket förankras genom att målgruppen integreras och blir delaktig i kommunikationsprocessen? Jag har använt mig av en kvalitativ metod och informationsinsamlandet har skett genom besöksintervjuer med tre stycken experter inom kommunikationsområdet. Den teoretiska referensramen har haft utgångspunkt i varumärkesteori marknadskommunikation, konsumentbeteende och semiotik. De har kombinerats för att kunna göra en relevant analys av den insamlade empirin. Det empiriska materialet har applicerats på den teoretiska referensram som har skapats. Kommunikationsexperternas synvinkel på området är det empiriska
material som används för att göra analysen. Undersökningen har visat att för att skapa en tvåvägskommunikation där varumärket förankras genom att målgruppen integreras, krävs det att avsändaren utöver själva produkten bidrar med något som den avsedda gruppen av individer uppskattar och värdesätter. För att skapa delaktighet i kommunikationsprocessen identifieras de individer inom den sociala kontexten som har möjlighet till påverkan det vill säga opinionsbildare, experter och tidiga användare (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmlöf, Jonny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
alternativ marknadsföring, integrerad kommunikation, målgrupper, opinionsbildare, word of mouth, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2171744
date added to LUP
2006-10-05
date last changed
2012-04-02 16:16:37
@misc{2171744,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur selektiva målgrupper integreras och blir delaktiga i den varumärkesbyggande processen. Problemdiskussionen resulterar i frågeställningen, Hur skapas en tvåvägskommunikation där varumärket förankras genom att målgruppen integreras och blir delaktig i kommunikationsprocessen? Jag har använt mig av en kvalitativ metod och informationsinsamlandet har skett genom besöksintervjuer med tre stycken experter inom kommunikationsområdet. Den teoretiska referensramen har haft utgångspunkt i varumärkesteori marknadskommunikation, konsumentbeteende och semiotik. De har kombinerats för att kunna göra en relevant analys av den insamlade empirin. Det empiriska materialet har applicerats på den teoretiska referensram som har skapats. Kommunikationsexperternas synvinkel på området är det empiriska
material som används för att göra analysen. Undersökningen har visat att för att skapa en tvåvägskommunikation där varumärket förankras genom att målgruppen integreras, krävs det att avsändaren utöver själva produkten bidrar med något som den avsedda gruppen av individer uppskattar och värdesätter. För att skapa delaktighet i kommunikationsprocessen identifieras de individer inom den sociala kontexten som har möjlighet till påverkan det vill säga opinionsbildare, experter och tidiga användare},
 author    = {Malmlöf, Jonny},
 keyword   = {alternativ marknadsföring,integrerad kommunikation,målgrupper,opinionsbildare,word of mouth,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrering av målgruppen i kommunikationsprocessen},
 year     = {2006},
}