Advanced

Family - Accrual way to die? En undersökning om hur familjeägande påverkar earnings management

Troedsson, Anna; Cay, Linh and Melin, Jonas (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns ett samband mellan redovisningskvalité och starkt respektive svagt familjeägande. Eftersom det krävs mer forskning inom området så blir vårt syfte med uppsatsen att bidra till att öka förståelsen kring redovisningskvalité och hur denna påverkas av olika faktorer. Huvudfokus i teorikapitlet ligger på att definiera redovisningskvalité med hjälp av earnings management. Sedan presenteras agentteorin som vi kommer att använda oss av för att förklara skillnaden i redovisningskvalité. För att uppfylla syftet med vår uppsats kommer vi att genomföra en multipel regressionsanalys för att kunna jämföra vår beroende variabel accruals, med våra förklarande variabler, familjeägande, kassaflöde,... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns ett samband mellan redovisningskvalité och starkt respektive svagt familjeägande. Eftersom det krävs mer forskning inom området så blir vårt syfte med uppsatsen att bidra till att öka förståelsen kring redovisningskvalité och hur denna påverkas av olika faktorer. Huvudfokus i teorikapitlet ligger på att definiera redovisningskvalité med hjälp av earnings management. Sedan presenteras agentteorin som vi kommer att använda oss av för att förklara skillnaden i redovisningskvalité. För att uppfylla syftet med vår uppsats kommer vi att genomföra en multipel regressionsanalys för att kunna jämföra vår beroende variabel accruals, med våra förklarande variabler, familjeägande, kassaflöde, tillgångar, ålder och bransch. I detta avsnitt presenteras våra resultat ifrån undersökningen. Regressionen visar att det inte finns något samband mellan den beroende variabeln och någon av de förklarande variablerna. Baserad på resultatet i empirin drar vi slutsatsen att det inte går att påvisa ett samband mellan redovisningskvalité och starkt respektive svagt familjeägande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Troedsson, Anna; Cay, Linh and Melin, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Accruals, earnings management, redovisningskvalité, familjeägande, agentteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2171821
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 17:21:55
@misc{2171821,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns ett samband mellan redovisningskvalité och starkt respektive svagt familjeägande. Eftersom det krävs mer forskning inom området så blir vårt syfte med uppsatsen att bidra till att öka förståelsen kring redovisningskvalité och hur denna påverkas av olika faktorer. Huvudfokus i teorikapitlet ligger på att definiera redovisningskvalité med hjälp av earnings management. Sedan presenteras agentteorin som vi kommer att använda oss av för att förklara skillnaden i redovisningskvalité. För att uppfylla syftet med vår uppsats kommer vi att genomföra en multipel regressionsanalys för att kunna jämföra vår beroende variabel accruals, med våra förklarande variabler, familjeägande, kassaflöde, tillgångar, ålder och bransch. I detta avsnitt presenteras våra resultat ifrån undersökningen. Regressionen visar att det inte finns något samband mellan den beroende variabeln och någon av de förklarande variablerna. Baserad på resultatet i empirin drar vi slutsatsen att det inte går att påvisa ett samband mellan redovisningskvalité och starkt respektive svagt familjeägande.},
 author    = {Troedsson, Anna and Cay, Linh and Melin, Jonas},
 keyword   = {Accruals,earnings management,redovisningskvalité,familjeägande,agentteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Family - Accrual way to die? En undersökning om hur familjeägande påverkar earnings management},
 year     = {2008},
}