Advanced

Kravet på näringsverksamhet i 10 § VML

Klingensjö, Sofia LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
För att ett varumärkesintrång skall föreligga krävs att varumärkesanvändningen sker i näringsverksamhet. Det innebär således att all privat användning av ett varumärke faller utanför lagens tillämpningsområde. Detta medför att det står envar fritt att på Internet använda annans registrerade varumärke för att exempelvis nå ut med åsiktsyttringar eller på annat sätt använda ett registrerat varumärke.

Detta examensarbete ger en analys av begreppet näringsverksamhet som återfinns som ett rekvisit i VML. Vem som helst kan idag utforma en webbplats som har samma möjligheter som en kommersiell sida att använda ett redan registrerat varumärke. En olovlig användning av ett varumärke kan skada varumärket minst lika allvarligt oavsett om... (More)
För att ett varumärkesintrång skall föreligga krävs att varumärkesanvändningen sker i näringsverksamhet. Det innebär således att all privat användning av ett varumärke faller utanför lagens tillämpningsområde. Detta medför att det står envar fritt att på Internet använda annans registrerade varumärke för att exempelvis nå ut med åsiktsyttringar eller på annat sätt använda ett registrerat varumärke.

Detta examensarbete ger en analys av begreppet näringsverksamhet som återfinns som ett rekvisit i VML. Vem som helst kan idag utforma en webbplats som har samma möjligheter som en kommersiell sida att använda ett redan registrerat varumärke. En olovlig användning av ett varumärke kan skada varumärket minst lika allvarligt oavsett om användningen sker på en yrkesmässig eller en privat sida på Internet.

Kravet på näringsverksamhet är intaget i lagen främst för att skydda yttrande- och tryckfriheten. För vanliga människor är det fria meningsutbytet viktigt och att ha möjlighet att yttra sig om vad man vill, i alla sorters medier, är något som är starkt förankrat i den svenska lagstiftningen. Det varumärkesrättsliga intresset väger således mot den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten.

Det kan konstateras, med beaktande av bland annat den doktrin och praxis som finns på området, att en person som yrkesmässigt bedriver en verksamhet (exempelvis en blogg) av ekonomisk art faller inom begreppet näringsverksamhet. Det krävs inte att verksamheten drivs i vinstsyfte. Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten skall ha en viss grad av varaktighet och omfattning. Om något erbjuds mot ersättning, kan det anses finnas inslag av ekonomisk art. Dock torde det finnas ett krav på att det ekonomiska inslaget i verksamheten inte är alltför uttunnat.

Denna analys av näringsverksamhetsbegreppet ger vid handen att det finns behov av tydlig vägledning i ämnet. Att det finns brister i den nuvarande definitionen finns presenterat i denna framställning.

I takt med att de nya sociala kanalerna får fotfäste måste lagstiftningen samtidigt följa med i utvecklingen. Vad står näst på tur? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klingensjö, Sofia LU
supervisor
organization
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
2173795
date added to LUP
2011-10-28 11:09:54
date last changed
2011-10-28 11:09:54
@misc{2173795,
 abstract   = {För att ett varumärkesintrång skall föreligga krävs att varumärkesanvändningen sker i näringsverksamhet. Det innebär således att all privat användning av ett varumärke faller utanför lagens tillämpningsområde. Detta medför att det står envar fritt att på Internet använda annans registrerade varumärke för att exempelvis nå ut med åsiktsyttringar eller på annat sätt använda ett registrerat varumärke.

Detta examensarbete ger en analys av begreppet näringsverksamhet som återfinns som ett rekvisit i VML. Vem som helst kan idag utforma en webbplats som har samma möjligheter som en kommersiell sida att använda ett redan registrerat varumärke. En olovlig användning av ett varumärke kan skada varumärket minst lika allvarligt oavsett om användningen sker på en yrkesmässig eller en privat sida på Internet. 

Kravet på näringsverksamhet är intaget i lagen främst för att skydda yttrande- och tryckfriheten. För vanliga människor är det fria meningsutbytet viktigt och att ha möjlighet att yttra sig om vad man vill, i alla sorters medier, är något som är starkt förankrat i den svenska lagstiftningen. Det varumärkesrättsliga intresset väger således mot den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten.

Det kan konstateras, med beaktande av bland annat den doktrin och praxis som finns på området, att en person som yrkesmässigt bedriver en verksamhet (exempelvis en blogg) av ekonomisk art faller inom begreppet näringsverksamhet. Det krävs inte att verksamheten drivs i vinstsyfte. Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten skall ha en viss grad av varaktighet och omfattning. Om något erbjuds mot ersättning, kan det anses finnas inslag av ekonomisk art. Dock torde det finnas ett krav på att det ekonomiska inslaget i verksamheten inte är alltför uttunnat.

Denna analys av näringsverksamhetsbegreppet ger vid handen att det finns behov av tydlig vägledning i ämnet. Att det finns brister i den nuvarande definitionen finns presenterat i denna framställning. 

I takt med att de nya sociala kanalerna får fotfäste måste lagstiftningen samtidigt följa med i utvecklingen. Vad står näst på tur?},
 author    = {Klingensjö, Sofia},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kravet på näringsverksamhet i 10 § VML},
 year     = {2011},
}