Advanced

Religionsfriheten i arbetslivet

Järdler, Sofie LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Religionsfrihetsfrågan är idag ett relativt oberört ämne i Sverige men på grund av den religiösa mångfald som växer fram i samhällena leder det till en ny och annorlunda situation. De europeiska samhällena blir mer och mer multireligiösa och multikulturella. Religionsfrihet ska råda i alla samhälle och vara en individuell frihet, oavsett vilken religion man följer. Ständigt uppstår det rättighetskonflikter och oklarheter kring var gränserna går för en individs grundläggande rättigheter, vad som ska tillåtas i religionens namn, hur långt rätten sträcker sig samt vad lagen begränsar. Det finns praxis från Europadomstolen som visar på att religionsfriheten inte är absolut och att begränsningar finns inom arbetslivet i form av... (More)
Religionsfrihetsfrågan är idag ett relativt oberört ämne i Sverige men på grund av den religiösa mångfald som växer fram i samhällena leder det till en ny och annorlunda situation. De europeiska samhällena blir mer och mer multireligiösa och multikulturella. Religionsfrihet ska råda i alla samhälle och vara en individuell frihet, oavsett vilken religion man följer. Ständigt uppstår det rättighetskonflikter och oklarheter kring var gränserna går för en individs grundläggande rättigheter, vad som ska tillåtas i religionens namn, hur långt rätten sträcker sig samt vad lagen begränsar. Det finns praxis från Europadomstolen som visar på att religionsfriheten inte är absolut och att begränsningar finns inom arbetslivet i form av anställningsavtal, verksamhetsskäl samt rätten att slippa bli utsatt för religiösa manifestationer. Religionsfriheten är ett omdebatterat ämne och intresset för det har ökat, mycket på grund av den ökade invandringen, och frågor uppstår; varför ska söndagen vara vilodag när fredagen är bönedag? Varför ska man inte få bära huvudduk öppet när andra bär kors?

Största delen av Europa domineras av kristendomen och dess religiösa handlingsmönster. Veckan innehåller sju dagar, söndagen är vår vilodag, helgdagar som jul, påsk och pingst är kristna högtider och de kristna symbolerna, korset och kyrkan, finns överallt i vårt västerländska samhälle. Detta är inte en självklarhet för individer med annan religiös tro och det är just den här problematiken som aktualiseras i och med att situationen i världen förändras. Detta visar också hur kristendomen genomsyrar våra liv utan att vi tänker på det.

Uppsatsen behandlar ämnet religionsfrihet i det svenska arbetslivet utifrån religionsfriheten som en mänsklig rättighet samt skyddet mot diskriminering på grund av religion. Uppsatsen berör problem som uppstår på arbetsplatsen i form av användning av religiös klädsel, vägran att utföra arbetsuppgifter på grund av religiös tro, ledighet för deltagande av religiösa handlingar samt problemen när religiösa handlingarna krockar med samhällets normer och regler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Järdler, Sofie LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Religionsfrihet, religionsutövning, Europakonventionen artikel 9, diskrimineringslagen, diskriminering på grund av religion
language
Swedish
id
2174777
date added to LUP
2011-11-14 14:41:51
date last changed
2011-11-14 14:41:51
@misc{2174777,
 abstract   = {Religionsfrihetsfrågan är idag ett relativt oberört ämne i Sverige men på grund av den religiösa mångfald som växer fram i samhällena leder det till en ny och annorlunda situation. De europeiska samhällena blir mer och mer multireligiösa och multikulturella. Religionsfrihet ska råda i alla samhälle och vara en individuell frihet, oavsett vilken religion man följer. Ständigt uppstår det rättighetskonflikter och oklarheter kring var gränserna går för en individs grundläggande rättigheter, vad som ska tillåtas i religionens namn, hur långt rätten sträcker sig samt vad lagen begränsar. Det finns praxis från Europadomstolen som visar på att religionsfriheten inte är absolut och att begränsningar finns inom arbetslivet i form av anställningsavtal, verksamhetsskäl samt rätten att slippa bli utsatt för religiösa manifestationer. Religionsfriheten är ett omdebatterat ämne och intresset för det har ökat, mycket på grund av den ökade invandringen, och frågor uppstår; varför ska söndagen vara vilodag när fredagen är bönedag? Varför ska man inte få bära huvudduk öppet när andra bär kors? 

Största delen av Europa domineras av kristendomen och dess religiösa handlingsmönster. Veckan innehåller sju dagar, söndagen är vår vilodag, helgdagar som jul, påsk och pingst är kristna högtider och de kristna symbolerna, korset och kyrkan, finns överallt i vårt västerländska samhälle. Detta är inte en självklarhet för individer med annan religiös tro och det är just den här problematiken som aktualiseras i och med att situationen i världen förändras. Detta visar också hur kristendomen genomsyrar våra liv utan att vi tänker på det. 

Uppsatsen behandlar ämnet religionsfrihet i det svenska arbetslivet utifrån religionsfriheten som en mänsklig rättighet samt skyddet mot diskriminering på grund av religion. Uppsatsen berör problem som uppstår på arbetsplatsen i form av användning av religiös klädsel, vägran att utföra arbetsuppgifter på grund av religiös tro, ledighet för deltagande av religiösa handlingar samt problemen när religiösa handlingarna krockar med samhällets normer och regler.},
 author    = {Järdler, Sofie},
 keyword   = {Religionsfrihet,religionsutövning,Europakonventionen artikel 9,diskrimineringslagen,diskriminering på grund av religion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfriheten i arbetslivet},
 year     = {2011},
}