Advanced

”Vi” och ”dom” - skapande och påverkan på ungdomars identitet och fritid. En uppsats om ungdomar i Landskrona och hur fritiden kan bidra till integration

Ekström, Lisa LU (2011) SOCM02 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Landskrona riskerar att bli en tudelad stad på grund av den ökande desintegrationen. Det finns en föreställning om ”vi” och ”dom” i staden där ”svenskarna” utgör normen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomars identitetsskapande och fritid påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom”. För att undersöka uppsatsens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med elva ungdomar i gymnasieålder. Empirin har sedan analyserats utifrån teorier om etablerade och outsiders, hierarkisering, identitetsskapande och gemenskap. Uppsatsen svarar på fem frågeställningar och den första innebär hur uppdelningen mellan ”svenskar” och ”invandrare” skapas och reproduceras. Det finns flera mekanismer som är centrala för förståelsen av... (More)
Landskrona riskerar att bli en tudelad stad på grund av den ökande desintegrationen. Det finns en föreställning om ”vi” och ”dom” i staden där ”svenskarna” utgör normen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomars identitetsskapande och fritid påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom”. För att undersöka uppsatsens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med elva ungdomar i gymnasieålder. Empirin har sedan analyserats utifrån teorier om etablerade och outsiders, hierarkisering, identitetsskapande och gemenskap. Uppsatsen svarar på fem frågeställningar och den första innebär hur uppdelningen mellan ”svenskar” och ”invandrare” skapas och reproduceras. Det finns flera mekanismer som är centrala för förståelsen av relationen mellan grupperna: organisationsgrad, gruppkarisma, moralisk hierarkisering och skvaller. Den andra frågan är hur ungdomars identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” och uppsatsen diskuterar etnicitetens betydelse för identiteten. Uppsatsens tredje fråga är hur grupperna är hierarkiskt ordnade och det undersöks genom en analys av rörligheten mellan och inom grupperna. Den fjärde frågan är hur ungdomars identitet skapas genom deras fritid. Den undersöks genom en analys av hur ungdomar utvecklar sig själva på fritiden, vilken betydelse gemenskap och vänskap har samt hur socioekonomisk klass och föreställningen om ”vi” och ”dom” kan begränsa ungdomars fritid. Slutligen undersöker uppsatsen vilka lösningar ungdomarna föreslår. Uppsatsens slutsats är att ungdomars identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” då de skapar sin individuella identitet utifrån en gruppidentitet. Ungdomarnas fritid påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” då den präglar föreningar och sociala mötesplatser. Genom att skapa mötesplatser där ungdomar med olika bakgrunder möts och känner gemenskap kan föreställningen om ”vi” och ”dom” minska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Lisa LU
supervisor
organization
course
SOCM02 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
integration, identitet, fritid, ungdomar, ”vi” och ”dom”, intersektionalitet
language
Swedish
id
2175169
date added to LUP
2011-10-21 13:38:39
date last changed
2012-02-17 13:52:42
@misc{2175169,
 abstract   = {Landskrona riskerar att bli en tudelad stad på grund av den ökande desintegrationen. Det finns en föreställning om ”vi” och ”dom” i staden där ”svenskarna” utgör normen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomars identitetsskapande och fritid påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom”. För att undersöka uppsatsens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med elva ungdomar i gymnasieålder. Empirin har sedan analyserats utifrån teorier om etablerade och outsiders, hierarkisering, identitetsskapande och gemenskap. Uppsatsen svarar på fem frågeställningar och den första innebär hur uppdelningen mellan ”svenskar” och ”invandrare” skapas och reproduceras. Det finns flera mekanismer som är centrala för förståelsen av relationen mellan grupperna: organisationsgrad, gruppkarisma, moralisk hierarkisering och skvaller. Den andra frågan är hur ungdomars identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” och uppsatsen diskuterar etnicitetens betydelse för identiteten. Uppsatsens tredje fråga är hur grupperna är hierarkiskt ordnade och det undersöks genom en analys av rörligheten mellan och inom grupperna. Den fjärde frågan är hur ungdomars identitet skapas genom deras fritid. Den undersöks genom en analys av hur ungdomar utvecklar sig själva på fritiden, vilken betydelse gemenskap och vänskap har samt hur socioekonomisk klass och föreställningen om ”vi” och ”dom” kan begränsa ungdomars fritid. Slutligen undersöker uppsatsen vilka lösningar ungdomarna föreslår. Uppsatsens slutsats är att ungdomars identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” då de skapar sin individuella identitet utifrån en gruppidentitet. Ungdomarnas fritid påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” då den präglar föreningar och sociala mötesplatser. Genom att skapa mötesplatser där ungdomar med olika bakgrunder möts och känner gemenskap kan föreställningen om ”vi” och ”dom” minska.},
 author    = {Ekström, Lisa},
 keyword   = {integration,identitet,fritid,ungdomar,”vi” och ”dom”,intersektionalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Vi” och ”dom” - skapande och påverkan på ungdomars identitet och fritid. En uppsats om ungdomar i Landskrona och hur fritiden kan bidra till integration},
 year     = {2011},
}