Advanced

4:e ekvationsmodellen- En analys av asymmetriska inflationsförväntningar i eurozonen

Josefson, Andreas LU and Andersson, Henrik LU (2011) NEKM01 20112
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Europeiska centralbankens mål är att bedriva en penningpolitik med syfte att hålla inflationen under, men nära 2 % på medellång sikt. Asymmetriska inflationsförväntningar mellan länderna inom eurozonen riskerar att resultera i makroekonomisk instabilitet där enskilda länder riskerar att drabbas av en alltför expansiv, alternativt restriktiv, penningpolitik. Med utgångspunkt i Nykeynesiansk teori utvecklar vi i denna uppsats treekvationsmodellen genom att inkludera en fjärde ekvation. Detta görs för att undersöka huruvida det råder asymmetri mellan de valda ländernas inflationsförväntningar. Vidare har vi genomfört tester för att kontrollera vilka konsekvenser ECB:s penningpolitiska beslut får på ländernas inflationsförväntningar. Då vi ej... (More)
Europeiska centralbankens mål är att bedriva en penningpolitik med syfte att hålla inflationen under, men nära 2 % på medellång sikt. Asymmetriska inflationsförväntningar mellan länderna inom eurozonen riskerar att resultera i makroekonomisk instabilitet där enskilda länder riskerar att drabbas av en alltför expansiv, alternativt restriktiv, penningpolitik. Med utgångspunkt i Nykeynesiansk teori utvecklar vi i denna uppsats treekvationsmodellen genom att inkludera en fjärde ekvation. Detta görs för att undersöka huruvida det råder asymmetri mellan de valda ländernas inflationsförväntningar. Vidare har vi genomfört tester för att kontrollera vilka konsekvenser ECB:s penningpolitiska beslut får på ländernas inflationsförväntningar. Då vi ej vet strukturen på dessa, ha vi valt att modellera inflationsförväntningarna. Att modellera inflationsförväntningarna motiveras även av att de valda ländernas ekonomiska struktur, förutsättningar och möjligheter att utforma inflationsförväntningar skiljer sig åt. En VAR-modell, samt en paneldatamodell med GMM-estimator skattas med kvartalsdata från år 1996 till år 2010. Vidare genomförs ett F-test som visar att det är statistiskt säkerställt att det råder asymmetri mellan ländernas inflationsförväntningar. Dessutom kan vi konstatera utifrån ackumulerade svarsfunktioner att ländernas inflationsförväntningar reagerar olika på ECB:s räntebeslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefson, Andreas LU and Andersson, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20112
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nykeynesiansk teori, treekvationsmodell, inflationsförväntningar, asymmetri, eurozonen, penningpolitik.
language
Swedish
id
2175468
date added to LUP
2011-11-11 09:27:04
date last changed
2011-11-11 09:27:04
@misc{2175468,
 abstract   = {Europeiska centralbankens mål är att bedriva en penningpolitik med syfte att hålla inflationen under, men nära 2 % på medellång sikt. Asymmetriska inflationsförväntningar mellan länderna inom eurozonen riskerar att resultera i makroekonomisk instabilitet där enskilda länder riskerar att drabbas av en alltför expansiv, alternativt restriktiv, penningpolitik. Med utgångspunkt i Nykeynesiansk teori utvecklar vi i denna uppsats treekvationsmodellen genom att inkludera en fjärde ekvation. Detta görs för att undersöka huruvida det råder asymmetri mellan de valda ländernas inflationsförväntningar. Vidare har vi genomfört tester för att kontrollera vilka konsekvenser ECB:s penningpolitiska beslut får på ländernas inflationsförväntningar. Då vi ej vet strukturen på dessa, ha vi valt att modellera inflationsförväntningarna. Att modellera inflationsförväntningarna motiveras även av att de valda ländernas ekonomiska struktur, förutsättningar och möjligheter att utforma inflationsförväntningar skiljer sig åt. En VAR-modell, samt en paneldatamodell med GMM-estimator skattas med kvartalsdata från år 1996 till år 2010. Vidare genomförs ett F-test som visar att det är statistiskt säkerställt att det råder asymmetri mellan ländernas inflationsförväntningar. Dessutom kan vi konstatera utifrån ackumulerade svarsfunktioner att ländernas inflationsförväntningar reagerar olika på ECB:s räntebeslut.},
 author    = {Josefson, Andreas and Andersson, Henrik},
 keyword   = {Nykeynesiansk teori,treekvationsmodell,inflationsförväntningar,asymmetri,eurozonen,penningpolitik.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {4:e ekvationsmodellen- En analys av asymmetriska inflationsförväntningar i eurozonen},
 year     = {2011},
}