Advanced

Securing Africa - Peace agreements with[out] minority protection a viable tool?

Ulmestig, Sophia LU (2011) JUR092 20102
Department of Law
Abstract
Some conflicts demand urgent attention. Others are hidden away, apparently contained but unresolved and the world risks waking up to them only when it is too late. Numerous conflict areas and unstable regions, far less noticed than Israel and Palestine, Afghanistan, and Libya still lurks as a potential danger to the world. While the baleful consequences of war still blight societies in different ways, building bridges to development and security goals are a rarity.

While there has been some progress to operationalize peace building, the results are ad hoc, tentative and uneven. It is a dangerous undertaking to view international affairs in slices of ten years at a time. It is even more dangerous to try to summarize a decade of peace... (More)
Some conflicts demand urgent attention. Others are hidden away, apparently contained but unresolved and the world risks waking up to them only when it is too late. Numerous conflict areas and unstable regions, far less noticed than Israel and Palestine, Afghanistan, and Libya still lurks as a potential danger to the world. While the baleful consequences of war still blight societies in different ways, building bridges to development and security goals are a rarity.

While there has been some progress to operationalize peace building, the results are ad hoc, tentative and uneven. It is a dangerous undertaking to view international affairs in slices of ten years at a time. It is even more dangerous to try to summarize a decade of peace building practice – a work that remains in progress. As the anticipated peace dividend did not materialize for millions of people around the world after the end of the Cold War, it becomes a challenge to understand and identify the obstacles it faces. The UN reports A More Secure World: Our Shared Responsibility and In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All prop reciprocal interdisciplinary bridge building to establish safe and secure environment for all people.

This study challenges the aforementioned reports as it examines and analysis interlinking aspects of peace, security and minority rights in negotiating peace in Africa. (Less)
Abstract (Swedish)
Vissa konflikter kräver omedelbar uppmärksamhet. Andra är gömda, till synes kontrollerade men olösta. Världen riskerar att vakna upp till dessa konflikter endast när det är för sent. Många konfliktområden och instabila regioner långt mindre kända är Israel och Palestina, Afganistan och Libyen lurar fortfarande som en potentiell fara för världen. Medan ödeläggande konsekvenser av krig fortfarande skadar samhällen på olika sätt är samarbete för att nå målen om utveckling och säkerhet en sällsynthet.

Även om det har skett vissa framsteg att operationalisera fredsbyggande är resultaten tillfälliga, trevande och ojämna. Det är ett farligt förehavande att se internationella frågor i delar om tio år i taget. Det är ännu mer farligt att försöka... (More)
Vissa konflikter kräver omedelbar uppmärksamhet. Andra är gömda, till synes kontrollerade men olösta. Världen riskerar att vakna upp till dessa konflikter endast när det är för sent. Många konfliktområden och instabila regioner långt mindre kända är Israel och Palestina, Afganistan och Libyen lurar fortfarande som en potentiell fara för världen. Medan ödeläggande konsekvenser av krig fortfarande skadar samhällen på olika sätt är samarbete för att nå målen om utveckling och säkerhet en sällsynthet.

Även om det har skett vissa framsteg att operationalisera fredsbyggande är resultaten tillfälliga, trevande och ojämna. Det är ett farligt förehavande att se internationella frågor i delar om tio år i taget. Det är ännu mer farligt att försöka sammanfatta ett decennium av fredsbyggande – ett arbete som ständigt pågår. Då den efterlängtade freden uteblev för miljontals människor runt om i världen efter det kalla krigets slut blir det en utmaning att förstå och identifiera de hinder den står inför. FN rapporterna En säkrare värld: vårt delade ansvar och I större frihet: på väg mot utveckling, säkerhet och mänskliga rättigheter för alla stödjer ömsesidigt interdisciplinärt brobyggande för att skapa trygga och säkra förhållanden för alla människor.

Denna studie utmanar de nämnda rapporterna då den undersöker och analyserar aspekter av gemensam betydelse för fred, säkerhet och minoriteters rättighet vid fredsförhandlingar i Afrika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulmestig, Sophia LU
supervisor
organization
course
JUR092 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Minority rights, human rights, peacebuilding, conflict resolution, peace agreements
language
English
id
2187783
date added to LUP
2011-10-31 13:22:43
date last changed
2011-10-31 13:22:43
@misc{2187783,
 abstract   = {Some conflicts demand urgent attention. Others are hidden away, apparently contained but unresolved and the world risks waking up to them only when it is too late. Numerous conflict areas and unstable regions, far less noticed than Israel and Palestine, Afghanistan, and Libya still lurks as a potential danger to the world. While the baleful consequences of war still blight societies in different ways, building bridges to development and security goals are a rarity. 

While there has been some progress to operationalize peace building, the results are ad hoc, tentative and uneven. It is a dangerous undertaking to view international affairs in slices of ten years at a time. It is even more dangerous to try to summarize a decade of peace building practice – a work that remains in progress. As the anticipated peace dividend did not materialize for millions of people around the world after the end of the Cold War, it becomes a challenge to understand and identify the obstacles it faces. The UN reports A More Secure World: Our Shared Responsibility and In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All prop reciprocal interdisciplinary bridge building to establish safe and secure environment for all people. 

This study challenges the aforementioned reports as it examines and analysis interlinking aspects of peace, security and minority rights in negotiating peace in Africa.},
 author    = {Ulmestig, Sophia},
 keyword   = {Minority rights,human rights,peacebuilding,conflict resolution,peace agreements},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Securing Africa - Peace agreements with[out] minority protection a viable tool?},
 year     = {2011},
}