Advanced

Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp – En fallstudie om hur scouter med olika bakgrund uppfattade kulturen och arbetet med World scout jamboreen i Sverige 2011.

Fyhn, Joakim LU (2011) SOCK01 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Joakim Fyhn
Titel: Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Bo Isenberg
Sociologiska institutionen, Höstterminen 2011

Bakgrund: Sedan 2007 arbetade en frivillig projektorganisation inom internationella scoutrörelsen med förberedelserna och utförandet av ett världsläger (World scout jamboree), vilket ägde rum i Sverige under sommaren 2011, med 40 000 deltagande scouter.

Syfte: Att undersöka hur en och samma organisationskultur uppfattas av individer med olika nationell bakgrund som arbetar i samma projektgrupp.

I den explorativa fallstudien undersöktes hur en och samma organisationskultur i en projektgrupp uppfattades av sina medlemmar av olika nationell... (More)
Författare: Joakim Fyhn
Titel: Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Bo Isenberg
Sociologiska institutionen, Höstterminen 2011

Bakgrund: Sedan 2007 arbetade en frivillig projektorganisation inom internationella scoutrörelsen med förberedelserna och utförandet av ett världsläger (World scout jamboree), vilket ägde rum i Sverige under sommaren 2011, med 40 000 deltagande scouter.

Syfte: Att undersöka hur en och samma organisationskultur uppfattas av individer med olika nationell bakgrund som arbetar i samma projektgrupp.

I den explorativa fallstudien undersöktes hur en och samma organisationskultur i en projektgrupp uppfattades av sina medlemmar av olika nationell bakgrund. Deltagarna i studien (N = 6) intervjuades i ett semistrukturerat intervjuförfarande. Den kvalitativa studien är ovanlig i det avseendet att den delvis stödjer sig på Gert Hofstede’s kvantitativa metaforskning av kultur och kulturdimensioner: maktdistans, individualitet, maskulinitet och osäkerhetsundvikande.

Slutsatser: Resultaten antydde att medlemmar inom samma projektorganisation hade liknande uppfattningar om organisationskulturen men värderar kulturen olika, vilket i studien visade sig bottna i gruppmedlemmarnas olika nationella bakgrund och erfarenhet. Resultat och analys diskuterades utifrån deltagarnas uppfattning om sin egen organisationskultur, den svenska kontexten och projektorgruppens kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fyhn, Joakim LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
projektorgrupp, kulturdimensioner, organisationskultur, scouter
language
Swedish
id
2201201
date added to LUP
2011-11-02 09:34:23
date last changed
2012-02-17 13:48:31
@misc{2201201,
 abstract   = {Författare: Joakim Fyhn 
Titel: Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Bo Isenberg
Sociologiska institutionen, Höstterminen 2011

 Bakgrund: Sedan 2007 arbetade en frivillig projektorganisation inom internationella scoutrörelsen med förberedelserna och utförandet av ett världsläger (World scout jamboree), vilket ägde rum i Sverige under sommaren 2011, med 40 000 deltagande scouter. 

Syfte: Att undersöka hur en och samma organisationskultur uppfattas av individer med olika nationell bakgrund som arbetar i samma projektgrupp.

	I den explorativa fallstudien undersöktes hur en och samma organisationskultur i en projektgrupp uppfattades av sina medlemmar av olika nationell bakgrund. Deltagarna i studien (N = 6) intervjuades i ett semistrukturerat intervjuförfarande. Den kvalitativa studien är ovanlig i det avseendet att den delvis stödjer sig på Gert Hofstede’s kvantitativa metaforskning av kultur och kulturdimensioner: maktdistans, individualitet, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. 

Slutsatser: Resultaten antydde att medlemmar inom samma projektorganisation hade liknande uppfattningar om organisationskulturen men värderar kulturen olika, vilket i studien visade sig bottna i gruppmedlemmarnas olika nationella bakgrund och erfarenhet. Resultat och analys diskuterades utifrån deltagarnas uppfattning om sin egen organisationskultur, den svenska kontexten och projektorgruppens kultur.},
 author    = {Fyhn, Joakim},
 keyword   = {projektorgrupp,kulturdimensioner,organisationskultur,scouter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp – En fallstudie om hur scouter med olika bakgrund uppfattade kulturen och arbetet med World scout jamboreen i Sverige 2011.},
 year     = {2011},
}