Advanced

Yttrandefrihet, lojalitetsplikt och privata åsikter - En studie av privata sociala mediers inverkan på den offentliga sektorn

Lundberg, Madeleine LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sociala medier så som Facebook, Twitter och bloggar fungerar idag som en viktig kommunikationskanal. Privata åsikter kan via dessa kanaler med ett enkelt knapptryck bli tillgängliga för allmänheten.
I uppsatsen undersöks rättsläget gällande offentliganställdas yttrandefrihet vid användning av sociala medier samt den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Offentliganställda har ett starkt skydd för sin yttrande- och åsiktsfrihet gentemot sin arbetsgivare - det allmänna. Det skydd som behandlas i uppsatsen är det som följer av de svenska grundlagarna, artikel 10 i Europakonventionen samt av den praxis som utvecklats av AD och JO. Av anställningsavtalet följer att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Innebörden av... (More)
Sociala medier så som Facebook, Twitter och bloggar fungerar idag som en viktig kommunikationskanal. Privata åsikter kan via dessa kanaler med ett enkelt knapptryck bli tillgängliga för allmänheten.
I uppsatsen undersöks rättsläget gällande offentliganställdas yttrandefrihet vid användning av sociala medier samt den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Offentliganställda har ett starkt skydd för sin yttrande- och åsiktsfrihet gentemot sin arbetsgivare - det allmänna. Det skydd som behandlas i uppsatsen är det som följer av de svenska grundlagarna, artikel 10 i Europakonventionen samt av den praxis som utvecklats av AD och JO. Av anställningsavtalet följer att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Innebörden av denna är enligt praxis i AD att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren ska även sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. En väsentlig fråga gällande lojalitetsplikten anses vara att arbetsgivaren känner ett förtroende för arbetstagaren.
Då en offentliganställd använder sociala medierna för att uttrycka privata åsikter som arbetsgivaren inte accepterar uppstår en intressekollision. Arbetsgivaren tenderar att uppfatta handlingen som ett brott mot lojalitetsplikten. Arbetstagaren å sin sida åberopar sin grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfrihet. I uppsatsen redogörs för hur avvägningen sker mellan dessa två sfärer vid en uppkommen intressekollision. (Less)
Abstract
Social media such as Facebook, Twitter and blogs are today an important way to communicate. Private opinions can trough these medias become accessible to the public at large.
In this thesis the legal situation concerning public sector workers right to express opinions trough social media and the employee´s duty to be loyal is examined. Public employees have a strong protection for the freedom of expression and the right to hold opinions in relation to their employer. This is stated by the Swedish Constitution, Article 10 of the ECHR and case law developed by the Swedish Labor Court and the Justitieombudsman. Employees have a duty to be loyal to the employer. According to case law by the Swedish Labor Court the duty to be loyal means that... (More)
Social media such as Facebook, Twitter and blogs are today an important way to communicate. Private opinions can trough these medias become accessible to the public at large.
In this thesis the legal situation concerning public sector workers right to express opinions trough social media and the employee´s duty to be loyal is examined. Public employees have a strong protection for the freedom of expression and the right to hold opinions in relation to their employer. This is stated by the Swedish Constitution, Article 10 of the ECHR and case law developed by the Swedish Labor Court and the Justitieombudsman. Employees have a duty to be loyal to the employer. According to case law by the Swedish Labor Court the duty to be loyal means that employees must refrain from causing the employer harm and in other ways create difficulties for the employer. A common viewpoint is that the employee has an obligation to put the interest of the employer ahead of personal interests and avoid situations entailing a collision of interests. An important part of the duty to be loyal is that the employee has trust and confidence in the employee.
When public employees use social media in order to express a private opinion which the employer regards as harmful a collision of interest occurs between these two spheres. The employer tends to regard the action as a crime against the duty to be loyal. The public employee on the other hand relies on the freedom of expression and right to hold opinions. In this thesis it is examined how the collision of interests between the two spheres is to be solved. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Madeleine LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
yttrandefrihet, åsiktsfrihet, lojalitetsplikt, repressalier, sociala medier, Facebook.
language
Swedish
id
2202552
date added to LUP
2011-11-14 14:44:07
date last changed
2011-11-14 14:44:07
@misc{2202552,
 abstract   = {Social media such as Facebook, Twitter and blogs are today an important way to communicate. Private opinions can trough these medias become accessible to the public at large.
In this thesis the legal situation concerning public sector workers right to express opinions trough social media and the employee´s duty to be loyal is examined. Public employees have a strong protection for the freedom of expression and the right to hold opinions in relation to their employer. This is stated by the Swedish Constitution, Article 10 of the ECHR and case law developed by the Swedish Labor Court and the Justitieombudsman. Employees have a duty to be loyal to the employer. According to case law by the Swedish Labor Court the duty to be loyal means that employees must refrain from causing the employer harm and in other ways create difficulties for the employer. A common viewpoint is that the employee has an obligation to put the interest of the employer ahead of personal interests and avoid situations entailing a collision of interests. An important part of the duty to be loyal is that the employee has trust and confidence in the employee. 
When public employees use social media in order to express a private opinion which the employer regards as harmful a collision of interest occurs between these two spheres. The employer tends to regard the action as a crime against the duty to be loyal. The public employee on the other hand relies on the freedom of expression and right to hold opinions. In this thesis it is examined how the collision of interests between the two spheres is to be solved.},
 author    = {Lundberg, Madeleine},
 keyword   = {yttrandefrihet,åsiktsfrihet,lojalitetsplikt,repressalier,sociala medier,Facebook.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttrandefrihet, lojalitetsplikt och privata åsikter - En studie av privata sociala mediers inverkan på den offentliga sektorn},
 year     = {2011},
}