Advanced

Bemanningsfrågan

Danielsson, Marcus LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på under vilka förutsättningar som bemanning kan vara ett kringgående av företrädesrätten till återanställning och vilka rättsliga möjligheter som finns för att bemöta problematiken.
Bemanningsföretag blev tillåtna för att tillföra flexibilitet nödvändig för svenska företag att klara tuffare konkurrensvillkor. Sedan tillåtandet har dock inhyrning, som sker när uppsagda arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, inneburit ett problem för arbetstagarsidan. Ett antal situationer på arbetsmarknaden fick fackföreningarna, inom främst arbetarområdet, att anse att arbetsgivarna kringgår lagreglerna. De krävde i avtalsrörelsen 2009-2010 antingen lagstiftning eller kollektivavtal, om begränsning i... (More)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på under vilka förutsättningar som bemanning kan vara ett kringgående av företrädesrätten till återanställning och vilka rättsliga möjligheter som finns för att bemöta problematiken.
Bemanningsföretag blev tillåtna för att tillföra flexibilitet nödvändig för svenska företag att klara tuffare konkurrensvillkor. Sedan tillåtandet har dock inhyrning, som sker när uppsagda arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, inneburit ett problem för arbetstagarsidan. Ett antal situationer på arbetsmarknaden fick fackföreningarna, inom främst arbetarområdet, att anse att arbetsgivarna kringgår lagreglerna. De krävde i avtalsrörelsen 2009-2010 antingen lagstiftning eller kollektivavtal, om begränsning i frågan. Arbetsgivarsidan menade att problemet uppförstorats och att ytterligare begränsa arbetsgivarens arbetsledningsrätt inte var nödvändig.
Enligt lagen om anställningsskydd får inte nyanställningar göras när uppsagd personal har företrädesrätt. Att hyra in personal är dock inte en fråga om att nyanställa, och arbetsgivaren bryter inte mot reglerna så länge syftet inte varit att kringgå företrädesrätten. Arbetsdomstolen klargjorde att det kan vara fråga om ett kringgående ifall företaget genom inhyrning tänkt fylla ett permanent arbetskraftsbehov. Däremot har ännu inget företag dömts på den punkten och i ett fall där fackföreningarna väntade på ett avgörande slutade det med förlikning.
Enligt medbestämmandelagen ska arbetsgivaren före anlitandet av inhyrd arbetskraft förhandla med behörig arbetstagarorganisation. Bryter inhyrningen mot lag, avtal eller mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, kan vetoförklaring inläggas. De flesta bemanningsföretag har kollektivavtal med LO-förbunden och är därmed respekterade på arbetsmarknaden, vilket gör det svårt för fackföreningar att med fog förbjuda inhyrningen genom vetot.
2010 enades man till slut om förstärkt företrädesrätt i ett antal kollektivavtal inom främst arbetstagarområdet. Denna rätt tidsbegränsades och innebar hinder för arbetsgivaren att ta in inhyrd arbetskraft när egen uppsagd personal har företrädesrätt. Om arbetsgivaren vill göra undantag från reglerna ska förhandling hållas mellan parterna. Om överenskommelse ej görs och arbetsgivaren går vidare med inhyrning väntar ekonomisk kompensation till förbigångna före detta anställda med företrädesrätt eller skadestånd till fackförening, beroende på vilket avtal som avses. I vissa av avtalen inrättades en skiljenämnd för att avgöra om brott mot företrädesrätten förelegat. Nu återstår att se om kollektivavtalsregleringar är rätt lösning för respektive parter på arbetsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Marcus LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsfrågan, bemanning, inhyrning, företrädesrätt, facklig vetorätt, förstärkt företrädesrätt
language
Swedish
id
2202568
date added to LUP
2011-11-14 14:43:38
date last changed
2011-11-14 14:43:38
@misc{2202568,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att ta reda på under vilka förutsättningar som bemanning kan vara ett kringgående av företrädesrätten till återanställning och vilka rättsliga möjligheter som finns för att bemöta problematiken.
Bemanningsföretag blev tillåtna för att tillföra flexibilitet nödvändig för svenska företag att klara tuffare konkurrensvillkor. Sedan tillåtandet har dock inhyrning, som sker när uppsagda arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, inneburit ett problem för arbetstagarsidan. Ett antal situationer på arbetsmarknaden fick fackföreningarna, inom främst arbetarområdet, att anse att arbetsgivarna kringgår lagreglerna. De krävde i avtalsrörelsen 2009-2010 antingen lagstiftning eller kollektivavtal, om begränsning i frågan. Arbetsgivarsidan menade att problemet uppförstorats och att ytterligare begränsa arbetsgivarens arbetsledningsrätt inte var nödvändig.
Enligt lagen om anställningsskydd får inte nyanställningar göras när uppsagd personal har företrädesrätt. Att hyra in personal är dock inte en fråga om att nyanställa, och arbetsgivaren bryter inte mot reglerna så länge syftet inte varit att kringgå företrädesrätten. Arbetsdomstolen klargjorde att det kan vara fråga om ett kringgående ifall företaget genom inhyrning tänkt fylla ett permanent arbetskraftsbehov. Däremot har ännu inget företag dömts på den punkten och i ett fall där fackföreningarna väntade på ett avgörande slutade det med förlikning.
Enligt medbestämmandelagen ska arbetsgivaren före anlitandet av inhyrd arbetskraft förhandla med behörig arbetstagarorganisation. Bryter inhyrningen mot lag, avtal eller mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, kan vetoförklaring inläggas. De flesta bemanningsföretag har kollektivavtal med LO-förbunden och är därmed respekterade på arbetsmarknaden, vilket gör det svårt för fackföreningar att med fog förbjuda inhyrningen genom vetot.
2010 enades man till slut om förstärkt företrädesrätt i ett antal kollektivavtal inom främst arbetstagarområdet. Denna rätt tidsbegränsades och innebar hinder för arbetsgivaren att ta in inhyrd arbetskraft när egen uppsagd personal har företrädesrätt. Om arbetsgivaren vill göra undantag från reglerna ska förhandling hållas mellan parterna. Om överenskommelse ej görs och arbetsgivaren går vidare med inhyrning väntar ekonomisk kompensation till förbigångna före detta anställda med företrädesrätt eller skadestånd till fackförening, beroende på vilket avtal som avses. I vissa av avtalen inrättades en skiljenämnd för att avgöra om brott mot företrädesrätten förelegat. Nu återstår att se om kollektivavtalsregleringar är rätt lösning för respektive parter på arbetsmarknaden.},
 author    = {Danielsson, Marcus},
 keyword   = {Bemanningsfrågan,bemanning,inhyrning,företrädesrätt,facklig vetorätt,förstärkt företrädesrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemanningsfrågan},
 year     = {2011},
}