Advanced

Att hyra eller att inte hyra - om bemanningsdirektivets påverkan och debatten kring återanställningsrätten

Engström, Magdalena LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
EU har länge arbetat med införandet av ett regelverk för bemanningsanställda. För bara några år sedan infördes Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Detta direktiv ska vara implementerat i medlemsländerna senast den femte december i år (2011). Förslaget har fått blandad kritik av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna uppsats är att presentera bemanningsdirektivet, resonera kring hur det kan komma att påverka svensk arbetsmarknad och diskutera det förslag som den svenska utredningen lagt fram. Sammanfattningsvis kan konstateras att de inhyrda får bättre villkor medan skyldigheterna blir mer långtgående för arbetsgivarna.
Uthyrning av arbetstagare blir allt vanligare i... (More)
EU har länge arbetat med införandet av ett regelverk för bemanningsanställda. För bara några år sedan infördes Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Detta direktiv ska vara implementerat i medlemsländerna senast den femte december i år (2011). Förslaget har fått blandad kritik av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna uppsats är att presentera bemanningsdirektivet, resonera kring hur det kan komma att påverka svensk arbetsmarknad och diskutera det förslag som den svenska utredningen lagt fram. Sammanfattningsvis kan konstateras att de inhyrda får bättre villkor medan skyldigheterna blir mer långtgående för arbetsgivarna.
Uthyrning av arbetstagare blir allt vanligare i Sverige och jag har därför valt att behandla orsakerna till varför en arbetsgivare väljer att hyra in personal. På grund av den ökade användningen av bemanningsföretag har också en debatt om återanställningsrätten uppstått. Ytterligare en avsikt med uppsatsen är att utreda det rättsliga förhållandet mellan återanställningsrätten och arbetsgivarnas bemanningsalternativ. Flexibilitet och mindre ansvar motiverar varför arbetsgivare hyr in personal och så länge arbetsdomstolen inte får möjlighet att uttala sig i fall där arbetsgivarens handlande varit otillbörligt kommer bemanningsföretagen fortsätta att vinna över rätten till återanställning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Magdalena LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsdirektivet, bemanningsföretag, bemanning, återanställningsrätt
language
Swedish
id
2202827
date added to LUP
2011-11-14 14:43:21
date last changed
2011-11-14 14:43:21
@misc{2202827,
 abstract   = {EU har länge arbetat med införandet av ett regelverk för bemanningsanställda. För bara några år sedan infördes Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Detta direktiv ska vara implementerat i medlemsländerna senast den femte december i år (2011). Förslaget har fått blandad kritik av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna uppsats är att presentera bemanningsdirektivet, resonera kring hur det kan komma att påverka svensk arbetsmarknad och diskutera det förslag som den svenska utredningen lagt fram. Sammanfattningsvis kan konstateras att de inhyrda får bättre villkor medan skyldigheterna blir mer långtgående för arbetsgivarna.
Uthyrning av arbetstagare blir allt vanligare i Sverige och jag har därför valt att behandla orsakerna till varför en arbetsgivare väljer att hyra in personal. På grund av den ökade användningen av bemanningsföretag har också en debatt om återanställningsrätten uppstått. Ytterligare en avsikt med uppsatsen är att utreda det rättsliga förhållandet mellan återanställningsrätten och arbetsgivarnas bemanningsalternativ. Flexibilitet och mindre ansvar motiverar varför arbetsgivare hyr in personal och så länge arbetsdomstolen inte får möjlighet att uttala sig i fall där arbetsgivarens handlande varit otillbörligt kommer bemanningsföretagen fortsätta att vinna över rätten till återanställning.},
 author    = {Engström, Magdalena},
 keyword   = {Bemanningsdirektivet,bemanningsföretag,bemanning,återanställningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att hyra eller att inte hyra - om bemanningsdirektivets påverkan och debatten kring återanställningsrätten},
 year     = {2011},
}