Advanced

Den individuella lönesättningen i en väl fungerande lönebildning

Löwenberg, Albin LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har löneförhandlingarna i Sverige skett på central nivå mellan framförallt LO och SAF. Lönebildningen i Sverige har dock förändrats i grunden efter flera decennier med kraftiga lönekostnadsökningar på grund av bland annat löneglidning och statlig inkomstpolitik vilket bidragit till inflation och problem för den svenska ekonomin. År 2000 instiftades Medlingsinstitutet med uppdraget att medla i arbetstvister och övervaka att lönebildningen sker i en samhällsekonomisk balans. I 46 § MBL står det stadgat att Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning. En lönebildning som är väl fungerande karakteriseras av reallöneökningar och sysselsättningstillväxt genom en kostnadsutveckling som inte överstiger den i... (More)
Historiskt sett har löneförhandlingarna i Sverige skett på central nivå mellan framförallt LO och SAF. Lönebildningen i Sverige har dock förändrats i grunden efter flera decennier med kraftiga lönekostnadsökningar på grund av bland annat löneglidning och statlig inkomstpolitik vilket bidragit till inflation och problem för den svenska ekonomin. År 2000 instiftades Medlingsinstitutet med uppdraget att medla i arbetstvister och övervaka att lönebildningen sker i en samhällsekonomisk balans. I 46 § MBL står det stadgat att Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning. En lönebildning som är väl fungerande karakteriseras av reallöneökningar och sysselsättningstillväxt genom en kostnadsutveckling som inte överstiger den i konkurrentländerna, samtidigt som den inte ska ge upphov till konflikter på arbetsmarknaden. Dessutom ska en väl fungerande lönebildning utjämna skillnader i lön mellan könen och vara förenlig med den förhandlingsform som parterna väljer.

Utvecklingen sedan 1980-talet har gått mot en lönebildning som till stor del sker genom förbundsavtal där en pott förhandlas mellan arbetsgivare och fack på förbundsnivå som sedan delas ut lokalt och individuellt. Det är även vanligt med helt sifferlösa avtal utan någon fastställd löneökning i avtalen, lönen bestäms istället i samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. I uppsatsen kommer dessa fenomen först och främst betecknas som en individuell lönesättning.

Syftet med uppsatsen är att reda ut hur en individuell lönesättning kan innefattas i en väl fungerande lönebildning – eftersom den individuella lönesättningen antas föra med sig effekter som påverkar en väl fungerande lönebildning. Den största konsekvensen är att det finns mindre möjlighet att samordna avtalen på lokal nivå vilket kan medföra stora lönekostnadsökningar. Uppsatsen kommer även att utreda om en maktförskjutning skett till arbetsgivarnas fördel till följd av en alltmer decentraliserad lönebildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löwenberg, Albin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Individuell lönesättning, en väl fungerande lönebildning, Medlingsinstitutet, fackförening, arbetsgivare, lönebildning
language
Swedish
id
2204488
date added to LUP
2011-11-16 09:54:30
date last changed
2011-11-16 09:54:30
@misc{2204488,
 abstract   = {Historiskt sett har löneförhandlingarna i Sverige skett på central nivå mellan framförallt LO och SAF. Lönebildningen i Sverige har dock förändrats i grunden efter flera decennier med kraftiga lönekostnadsökningar på grund av bland annat löneglidning och statlig inkomstpolitik vilket bidragit till inflation och problem för den svenska ekonomin. År 2000 instiftades Medlingsinstitutet med uppdraget att medla i arbetstvister och övervaka att lönebildningen sker i en samhällsekonomisk balans. I 46 § MBL står det stadgat att Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning. En lönebildning som är väl fungerande karakteriseras av reallöneökningar och sysselsättningstillväxt genom en kostnadsutveckling som inte överstiger den i konkurrentländerna, samtidigt som den inte ska ge upphov till konflikter på arbetsmarknaden. Dessutom ska en väl fungerande lönebildning utjämna skillnader i lön mellan könen och vara förenlig med den förhandlingsform som parterna väljer.
 
Utvecklingen sedan 1980-talet har gått mot en lönebildning som till stor del sker genom förbundsavtal där en pott förhandlas mellan arbetsgivare och fack på förbundsnivå som sedan delas ut lokalt och individuellt. Det är även vanligt med helt sifferlösa avtal utan någon fastställd löneökning i avtalen, lönen bestäms istället i samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. I uppsatsen kommer dessa fenomen först och främst betecknas som en individuell lönesättning.

Syftet med uppsatsen är att reda ut hur en individuell lönesättning kan innefattas i en väl fungerande lönebildning – eftersom den individuella lönesättningen antas föra med sig effekter som påverkar en väl fungerande lönebildning. Den största konsekvensen är att det finns mindre möjlighet att samordna avtalen på lokal nivå vilket kan medföra stora lönekostnadsökningar. Uppsatsen kommer även att utreda om en maktförskjutning skett till arbetsgivarnas fördel till följd av en alltmer decentraliserad lönebildning.},
 author    = {Löwenberg, Albin},
 keyword   = {Individuell lönesättning,en väl fungerande lönebildning,Medlingsinstitutet,fackförening,arbetsgivare,lönebildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den individuella lönesättningen i en väl fungerande lönebildning},
 year     = {2011},
}