Advanced

Effect of habitat heterogeneity on marine epibiont

Oscarsson, Rebecka (2011) BIOY36 20111
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Vilka mangroverötter vill marina djur helst bo på?

Stora delar av världens tropiska kuster är bevuxna av mangrove. Här vadar träden i vattnet och skjuter hela tiden ut nya luftrötter för att ta över ytterligare en bit hav. Inte så många skulle få för sig att snorkla på en sådan här plats. Gör man ändå det möts man, åtminstone i Karibien, av en explosion av färger och liv. Alger och mängder av fastsittande djur såsom svampar, sjöpungar och ostron lever på mangroveträdens rötter.

I Karibien växer det röda mangroveträdet närmast havet. Dess rötter kan se lite olika ut. Ibland delar de sig i flera förgreningar efter att ha vuxit ner under vattenytan. Jag gjorde mitt examensarbete i Morrocoys nationalpark, Venezuela, och målet var att ta... (More)
Vilka mangroverötter vill marina djur helst bo på?

Stora delar av världens tropiska kuster är bevuxna av mangrove. Här vadar träden i vattnet och skjuter hela tiden ut nya luftrötter för att ta över ytterligare en bit hav. Inte så många skulle få för sig att snorkla på en sådan här plats. Gör man ändå det möts man, åtminstone i Karibien, av en explosion av färger och liv. Alger och mängder av fastsittande djur såsom svampar, sjöpungar och ostron lever på mangroveträdens rötter.

I Karibien växer det röda mangroveträdet närmast havet. Dess rötter kan se lite olika ut. Ibland delar de sig i flera förgreningar efter att ha vuxit ner under vattenytan. Jag gjorde mitt examensarbete i Morrocoys nationalpark, Venezuela, och målet var att ta reda på om det finns någon skillnad på de raka och de förgrenade rötterna: föredrar algerna och djuren att sitta på en viss sorts rötter?

Jag använde avsågade kvastskaft som en imitation av riktiga rötter och fäste dessa under vattenytan på olika platser i mangroveskogen (att marina djur och alger koloniserar kvastskaft lika gärna som rötter visste man sedan tidigare). Hälften av kvastskaften spikades ihop till grenade strukturer medan resten fick vara raka. Jag dokumenterade tillväxten av djur och alger med undervattensfoton. Min hypotes var att sammansättningen av olika arter skulle skilja sig åt mellan grenade och raka ”rötter” eftersom de grenade rötterna är ett mer varierande habitat. Olika sorters djur kan till exempel tycka om att sitta gömda under grenarna eller på ljusare ställen ovanpå grenarna.

En av de djurgrupper som koloniserade kvastskaften var hydrozoapolyper, djur i samma grupp som maneterna, som ser ut som små genomskinliga träd. Framförallt på en av de undersökta platserna satte sig dessa mer på de grenade kvastskaften. På en annan plats växte mer trådformade alger på de raka kvastskaften än på de grenade. Under de tre månader som experimentet pågick hann bara enstaka större djur, som sjöpungar och svampar, sätta sig på kvastskaften. Det som växte var mestadels olika sorters alger.

Även om mina resultat inte visade någon generell trend syntes en skillnad mellan raka och grenade kvastskaft. Det vore av intresse att göra ännu ett experiment, under en längre tid och med kvastskaften djupare ner. Då skulle kanske andra arter tillkomma. Mangroveskogar är mycket viktiga ekologiskt och ekonomiskt, men fortfarande relativt outforskade. All kunskap vi kan få är värdefull för deras bevarande.Handledare: Juan Cruz & Anders Persson
Examensarbete 30 hp i MARINbiologi 2011
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Abstract
Effect of habitat heterogeneity on marine epibiont assemblages associated with mangrove roots

In coastal forests of red mangrove, prop roots extend into the seawater and serve as substrate for assemblages of algae and sessile marine organisms. These assemblages exhibit extreme variability on very small special scales – two neighbouring prop roots might be colonized by completely distinct assemblages.

As an explanation of this extreme variability, the habitat heterogeneity model was evaluated. This model assumes that a habitat with high structural variety provides more niches than a homogenous habitat, and should therefore harbour greater diversity. Some red mangrove roots divide into bifurcations under the surface while others grow... (More)
Effect of habitat heterogeneity on marine epibiont assemblages associated with mangrove roots

In coastal forests of red mangrove, prop roots extend into the seawater and serve as substrate for assemblages of algae and sessile marine organisms. These assemblages exhibit extreme variability on very small special scales – two neighbouring prop roots might be colonized by completely distinct assemblages.

As an explanation of this extreme variability, the habitat heterogeneity model was evaluated. This model assumes that a habitat with high structural variety provides more niches than a homogenous habitat, and should therefore harbour greater diversity. Some red mangrove roots divide into bifurcations under the surface while others grow straight. Applying the habitat heterogeneity model, the bifurcated roots can be seen as more heterogeneous habitats and should be colonized by assemblages different from the ones on straight roots.

Two types of artificial substrate units (ASU’s); bifurcated and simple, were submerged in the mangrove forests of Morrocoy National Park, Venezuela, during 3 months time. Cover of taxonomic groups was estimated from photos taken in the field. The habitat heterogeneity model was not generally supported by the study, but two taxa did exhibit significantly different cover on bifurcated ASU’s compared to simple ones. At the end of the experiment, assemblages on the ASU’s consisted mainly of a mix of cyanobacteria and filamentous algae. Epifauna such as tunicates and sponges appeared only on a few of the ASU’s.

Conclusively, the results indicate that habitat heterogeneity might be one of the factors causing the great variability between epibiont assemblages on mangrove roots. More experiments on the same subject would be of interest. Mangrove forests are, despite their great ecological and economical importance, still relatively unknown systems. All new knowledge could be of use in their conservation.Advisor: Juan Cruz & Anders Persson
Degree project 30 credits in Marine Biology 2011
Department of Biology, Lund University (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oscarsson, Rebecka
supervisor
organization
course
BIOY36 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
English
id
2206025
date added to LUP
2011-11-22 11:21:34
date last changed
2013-03-06 13:57:29
@misc{2206025,
 abstract   = {Effect of habitat heterogeneity on marine epibiont assemblages associated with mangrove roots

In coastal forests of red mangrove, prop roots extend into the seawater and serve as substrate for assemblages of algae and sessile marine organisms. These assemblages exhibit extreme variability on very small special scales – two neighbouring prop roots might be colonized by completely distinct assemblages.

As an explanation of this extreme variability, the habitat heterogeneity model was evaluated. This model assumes that a habitat with high structural variety provides more niches than a homogenous habitat, and should therefore harbour greater diversity. Some red mangrove roots divide into bifurcations under the surface while others grow straight. Applying the habitat heterogeneity model, the bifurcated roots can be seen as more heterogeneous habitats and should be colonized by assemblages different from the ones on straight roots.

Two types of artificial substrate units (ASU’s); bifurcated and simple, were submerged in the mangrove forests of Morrocoy National Park, Venezuela, during 3 months time. Cover of taxonomic groups was estimated from photos taken in the field. The habitat heterogeneity model was not generally supported by the study, but two taxa did exhibit significantly different cover on bifurcated ASU’s compared to simple ones. At the end of the experiment, assemblages on the ASU’s consisted mainly of a mix of cyanobacteria and filamentous algae. Epifauna such as tunicates and sponges appeared only on a few of the ASU’s. 

Conclusively, the results indicate that habitat heterogeneity might be one of the factors causing the great variability between epibiont assemblages on mangrove roots. More experiments on the same subject would be of interest. Mangrove forests are, despite their great ecological and economical importance, still relatively unknown systems. All new knowledge could be of use in their conservation. Advisor: Juan Cruz & Anders Persson
Degree project 30 credits in Marine Biology 2011
Department of Biology, Lund University},
 author    = {Oscarsson, Rebecka},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effect of habitat heterogeneity on marine epibiont},
 year     = {2011},
}