Advanced

Bevisbörda och beviskrav vid finansiell rådgivning - konkreta argumentationsråd hämtade ur rättspraxis

Nilsson, Johan LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Arbetet behandlar hur bevisbördan och beviskravet placeras vid rådgivning. De typer av rådgivning som framförallt aktualiseras är skatterådgivning och finansiell rådgivning. Utgångspunkten har varit den rättspraxis som finns på området men även lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter har varit viktig, även om ett konsumentperspektiv inte har tagits. Ur rättspraxis har de skäl domstolarna använt kartlagts för att analysera vad domstolarna fäst vikt vid gällande bevisbördefrågor. Denna analys har utmynnat i argumentationsråd för vilka aspekter som är viktiga att beakta i en tvist, och för inom vilka områden extra vikt bör läggas då det är möjligt att erhålla ett sänkt beviskrav. Min utgångspunkt har varit att finna argument... (More)
Arbetet behandlar hur bevisbördan och beviskravet placeras vid rådgivning. De typer av rådgivning som framförallt aktualiseras är skatterådgivning och finansiell rådgivning. Utgångspunkten har varit den rättspraxis som finns på området men även lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter har varit viktig, även om ett konsumentperspektiv inte har tagits. Ur rättspraxis har de skäl domstolarna använt kartlagts för att analysera vad domstolarna fäst vikt vid gällande bevisbördefrågor. Denna analys har utmynnat i argumentationsråd för vilka aspekter som är viktiga att beakta i en tvist, och för inom vilka områden extra vikt bör läggas då det är möjligt att erhålla ett sänkt beviskrav. Min utgångspunkt har varit att finna argument för att sänka beviskravet.
De områden inom rådgivningssituationen uppsatsen behandlar är avtalets uppkomst, vårdslöshetsbedömningen och kausalitetsfrågan. De rättsliga frågorna för situationerna har lämnats utanför arbetet. Istället har bevisbördans placering och beviskravet i varje situation utretts. Målet har varit att finna allmängiltiga principer som kan användas utanför rådgivningens område. Att just rådgivningssituationen har valts beror på att det är ett komplicerat händelseförlopp med många moment där beviskrav och bevisbörda aktualiseras. Det hade varit möjligt att analysera ännu fler moment i en skadeståndstvist gällande rådgivning, men då mitt fokus har legat på att skapa ett så praktiskt användbart arbete som möjligt har jag endast studerat de områden som är centrala när en tvist mellan rådgivare och rådtagare uppkommit. (Less)
Abstract (Swedish)
This masters thesis is about the burden of proof and evidence requirement when a conflict occurs between an adviser and a receiver of an advice. The situations I will focus on are tax advices and financial advices. The most important source of information is court decisions, but relevant legislation will also be looked into. From jurisprudence I will find the underlying causes and use them to give concrete advices how to argue about the burden of proof and evidence requirement in a conflict situation concerning counseling. When I look at the conflict my point of view will be from the receiver of the advice position.
The areas I will look into are when a contract is concluded, when negligence occurs and causality. All juridical questions... (More)
This masters thesis is about the burden of proof and evidence requirement when a conflict occurs between an adviser and a receiver of an advice. The situations I will focus on are tax advices and financial advices. The most important source of information is court decisions, but relevant legislation will also be looked into. From jurisprudence I will find the underlying causes and use them to give concrete advices how to argue about the burden of proof and evidence requirement in a conflict situation concerning counseling. When I look at the conflict my point of view will be from the receiver of the advice position.
The areas I will look into are when a contract is concluded, when negligence occurs and causality. All juridical questions will be left out of this work. Instead all focus is placed in how the burden of proof and evidence requirement in each specific situation. My goal has been to find general principles that you can use outside the counseling area. I picked the counseling area because complicated situations often forms there and since the conflict can be split down into smaller areas, and the burden of proof and evidence requirement is something you have to take into consideration in all those small areas, it is possible to learn a lot from counseling. There are more small areas that could have been included in this work, but I have only focused on the questions most important for the counseling conflict. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
The burden of proof and evidence requirement regarding financial advisory services - argumentation advice drawn from case law
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt (en. private law), skadeståndsrätt, avtalsrätt
language
Swedish
id
2206184
date added to LUP
2011-11-24 16:54:26
date last changed
2011-11-24 16:54:26
@misc{2206184,
 abstract   = {This masters thesis is about the burden of proof and evidence requirement when a conflict occurs between an adviser and a receiver of an advice. The situations I will focus on are tax advices and financial advices. The most important source of information is court decisions, but relevant legislation will also be looked into. From jurisprudence I will find the underlying causes and use them to give concrete advices how to argue about the burden of proof and evidence requirement in a conflict situation concerning counseling. When I look at the conflict my point of view will be from the receiver of the advice position.
The areas I will look into are when a contract is concluded, when negligence occurs and causality. All juridical questions will be left out of this work. Instead all focus is placed in how the burden of proof and evidence requirement in each specific situation. My goal has been to find general principles that you can use outside the counseling area. I picked the counseling area because complicated situations often forms there and since the conflict can be split down into smaller areas, and the burden of proof and evidence requirement is something you have to take into consideration in all those small areas, it is possible to learn a lot from counseling. There are more small areas that could have been included in this work, but I have only focused on the questions most important for the counseling conflict.},
 author    = {Nilsson, Johan},
 keyword   = {civilrätt (en. private law),skadeståndsrätt,avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bevisbörda och beviskrav vid finansiell rådgivning - konkreta argumentationsråd hämtade ur rättspraxis},
 year     = {2011},
}