Advanced

Förskjutning av civilprocessens funktion

Mekonen, Isac LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Vad är civilprocessens funktion och är det möjligt att observera en pågående förskjutning av densamma?

I den svenska funktionsdebatten förekommer olika uppfattningar rörande vad civilprocessens funktion är. Uppfattningar som är präglade av rättspolitiska värderingar. Examensarbetet visar att funktionsresonemangen trots den angivna omständigheten tjänar väl när man ska värdera effekterna av olika lösningsförslag, i synnerhet på processrättens område.

Examensarbetet visar även att en av de handfulla påstådda funktionerna, konfliktlösningsfunktionen, vars dogm är autonomi för parterna, i allt högre utsträckning får ökad betydelse, i såväl materiellrättsligt som processrättsligt hänseende.

Denna betydelse framträder i synnerhet i... (More)
Vad är civilprocessens funktion och är det möjligt att observera en pågående förskjutning av densamma?

I den svenska funktionsdebatten förekommer olika uppfattningar rörande vad civilprocessens funktion är. Uppfattningar som är präglade av rättspolitiska värderingar. Examensarbetet visar att funktionsresonemangen trots den angivna omständigheten tjänar väl när man ska värdera effekterna av olika lösningsförslag, i synnerhet på processrättens område.

Examensarbetet visar även att en av de handfulla påstådda funktionerna, konfliktlösningsfunktionen, vars dogm är autonomi för parterna, i allt högre utsträckning får ökad betydelse, i såväl materiellrättsligt som processrättsligt hänseende.

Denna betydelse framträder i synnerhet i debatten om gränserna för partsautonomin i civilprocessen. I debatten härom framkommer skiftande uppfattningar. En av dessa är att den centrala principen om att överenskommelser i processuella frågor utan lagstöd är ogiltiga, förlorat giltighet. Principens syfte är att säkerställa ”det demokratiska inflytandet över rättsutvecklingen och rättighetsskyddet”. Examensuppsatsen bekräftar visserligen att den svenska rätten rör sig i en sådan riktning, men att det är för långtgående att påstå att principen är obsolet enligt gällande rätt. (Less)
Abstract
What is the function of civil procedure and is it possible to observe an ongoing shift of the same?

In the legal debate the answers to the former question are often influenced by political values. Nevertheless, this paper shows that discussing this question is important to evaluate different legal methods, particularly in the area of procedure law.

This paper also shows that one of the suggested functions of civil procedure, the theory of the conflict resolution function, which emphasizes that the contracting parties remain autonomous, is becoming increasingly important. As a result, material law, as well as procedural law, is changing.

In particular, the significance of the theory of conflict resolution function is manifested... (More)
What is the function of civil procedure and is it possible to observe an ongoing shift of the same?

In the legal debate the answers to the former question are often influenced by political values. Nevertheless, this paper shows that discussing this question is important to evaluate different legal methods, particularly in the area of procedure law.

This paper also shows that one of the suggested functions of civil procedure, the theory of the conflict resolution function, which emphasizes that the contracting parties remain autonomous, is becoming increasingly important. As a result, material law, as well as procedural law, is changing.

In particular, the significance of the theory of conflict resolution function is manifested in the debate about the limitations of the autonomy of the contracting parties in civil procedure. One opinion in this debate proposes that the key principle, which says that agreements between the parties which are not legislated are null and void, has lost its significance. The purpose of this principle is to safeguard the democratic influence over legal development and the protection of rights. This paper confirms that Swedish legal development is heading such a direction, but the principle is not yet obsolete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mekonen, Isac LU
supervisor
organization
alternative title
Shift of the function of the civil procedure
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
2206505
date added to LUP
2011-11-28 11:52:53
date last changed
2012-03-01 06:06:31
@misc{2206505,
 abstract   = {What is the function of civil procedure and is it possible to observe an ongoing shift of the same? 

In the legal debate the answers to the former question are often influenced by political values. Nevertheless, this paper shows that discussing this question is important to evaluate different legal methods, particularly in the area of procedure law. 

This paper also shows that one of the suggested functions of civil procedure, the theory of the conflict resolution function, which emphasizes that the contracting parties remain autonomous, is becoming increasingly important. As a result, material law, as well as procedural law, is changing.

In particular, the significance of the theory of conflict resolution function is manifested in the debate about the limitations of the autonomy of the contracting parties in civil procedure. One opinion in this debate proposes that the key principle, which says that agreements between the parties which are not legislated are null and void, has lost its significance. The purpose of this principle is to safeguard the democratic influence over legal development and the protection of rights. This paper confirms that Swedish legal development is heading such a direction, but the principle is not yet obsolete.},
 author    = {Mekonen, Isac},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förskjutning av civilprocessens funktion},
 year     = {2011},
}