Advanced

Barnpornografibrottet efter 2010 års reform

Relfsson, Cecilia LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats behandlas den svenska regleringen av barnpornografibrottet och vad den omfattar efter 2010 års lagändring. Syftet med uppsatsen är att belysa om syftet med lagändringen har uppnåtts, att göra all befattning olagligt för att mer effektivt kunna bekämpa barnpornografi. Uppsatsen ger en detaljerad redogörelse för de ändringar som gjorts sedan regleringen infördes 1980. Utöver det tas även vissa kringliggande områden upp för att ge ett bredare syn på barnpornografi som fenomen samt det brottsbekämpande arbetet. Polisens arbete, ideella organisationer samt behandling av dömda personer är faktorer som även de spelar en viktigt roll för brottsbekämpningen. I uppsatsen görs även en komparativ jämförelse av Sverige och Norges... (More)
I denna uppsats behandlas den svenska regleringen av barnpornografibrottet och vad den omfattar efter 2010 års lagändring. Syftet med uppsatsen är att belysa om syftet med lagändringen har uppnåtts, att göra all befattning olagligt för att mer effektivt kunna bekämpa barnpornografi. Uppsatsen ger en detaljerad redogörelse för de ändringar som gjorts sedan regleringen infördes 1980. Utöver det tas även vissa kringliggande områden upp för att ge ett bredare syn på barnpornografi som fenomen samt det brottsbekämpande arbetet. Polisens arbete, ideella organisationer samt behandling av dömda personer är faktorer som även de spelar en viktigt roll för brottsbekämpningen. I uppsatsen görs även en komparativ jämförelse av Sverige och Norges reglering av barnpornografi.

Många av de frågor som behandlades i 2010 års lagändring har varit föremål för diskussion i tidigare förarbeten. Detta gäller främst definitionen av barn och möjligheten att ha en fast 18-årsgräns. Men även frågan om brottets placering i brottsbalken samt vilka undantag från det straffbara området som är motiverade. Faktorer som begränsat vissa förändringar har varit möjligheten till bevisning samt legalitetsprincipen. Syftet har sedan den utökade kriminaliseringen 1999 varit att alla befattning med barnpornografi ska vara straffbart. Det som påverkat lagstiftningen i stor utsträckning är den tekniska utvecklingen. Datorer och Internet har medfört att bilder kan produceras och spridas enklare och billigare, över gränser och samtidigt vara anonym. Förändringarna har medfört att lagstiftningen måste uppdateras och befattningsformerna anpassas för att omfatta all befattning. Senaste ändringen, införande av tittandeförbud, genomfördes för att omfatta de fall då bilderna inte aktivt sparats ned på datorn och därigenom inte kunde anses vara innehav. Utöver det infördes en strikt 18-årsgräns i definitionen av barn för befattningsformen skildring, förtydligande gjordes av omständigheter som gör brottet grovt, ändring av preskriptionsberäkning med mera.

Uppsatsen visar på att trots att lagändringen 2010 medfört viktiga ändringar är den praktiska effekten antagligen av mindre betydelse. (Less)
Abstract
In this essay the Swedish regulation regarding child pornography is discussed focused on parts included in the regulation after the amendment 2010. The purpose is to discuss if the intention with the new amendment has been achieved, that is to criminalize all types of behaviors related to child pornography for enabling more effective crime prevention. The essay presents a thorough review on what changes have been made since the regulation was introduced in 1980. Also, some areas related to this will be presented with the intention to give a broader view of child pornography as a phenomena and the law enforcement. The work of the police, non-governmental organizations and treatment of convicted persons are all factors which are important... (More)
In this essay the Swedish regulation regarding child pornography is discussed focused on parts included in the regulation after the amendment 2010. The purpose is to discuss if the intention with the new amendment has been achieved, that is to criminalize all types of behaviors related to child pornography for enabling more effective crime prevention. The essay presents a thorough review on what changes have been made since the regulation was introduced in 1980. Also, some areas related to this will be presented with the intention to give a broader view of child pornography as a phenomena and the law enforcement. The work of the police, non-governmental organizations and treatment of convicted persons are all factors which are important for crime prevention. The essay also presents a comparative study between the Swedish and the Norwegian regulation of child pornography.

Many of the issues in the amendment of 2010 have been discussed in earlier legislative history. This especially concerning the definition of children and the possibility to base the definition on a strict 18-year limit. But also the questions of which chapter in the Penal Code the regulations should be placed and in which situation it should be permitted to handle or to hold etc. child pornography. Different aspects that have affected some of the changes of the legislation have been the principle of legality and the ability to prove. The purpose with the extended legislation 1999 was to make every interaction with child pornography unlawful. The technical development has made it necessary to update the legislation. Computers and Internet have made it easier to produce and distribute material at a very low cost, across borders and still remain anonymous. The most recent amendment made it unlawful to look at child pornography; this since looking at images online, on the Internet, could not be considered to hold child pornography and was therefore lawful. The amendment also changed the definition of children, a clarifications was made regarding the aggravating circumstances, changed the period of limitation, among others.

This essay will show that the amendment of 2010 has made some important changes on paper but the practical change is limited. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Relfsson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
The child pornography crime after the reform of 2010
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
2221728
date added to LUP
2011-12-02 09:36:45
date last changed
2011-12-02 09:36:45
@misc{2221728,
 abstract   = {In this essay the Swedish regulation regarding child pornography is discussed focused on parts included in the regulation after the amendment 2010. The purpose is to discuss if the intention with the new amendment has been achieved, that is to criminalize all types of behaviors related to child pornography for enabling more effective crime prevention. The essay presents a thorough review on what changes have been made since the regulation was introduced in 1980. Also, some areas related to this will be presented with the intention to give a broader view of child pornography as a phenomena and the law enforcement. The work of the police, non-governmental organizations and treatment of convicted persons are all factors which are important for crime prevention. The essay also presents a comparative study between the Swedish and the Norwegian regulation of child pornography.

Many of the issues in the amendment of 2010 have been discussed in earlier legislative history. This especially concerning the definition of children and the possibility to base the definition on a strict 18-year limit. But also the questions of which chapter in the Penal Code the regulations should be placed and in which situation it should be permitted to handle or to hold etc. child pornography. Different aspects that have affected some of the changes of the legislation have been the principle of legality and the ability to prove. The purpose with the extended legislation 1999 was to make every interaction with child pornography unlawful. The technical development has made it necessary to update the legislation. Computers and Internet have made it easier to produce and distribute material at a very low cost, across borders and still remain anonymous. The most recent amendment made it unlawful to look at child pornography; this since looking at images online, on the Internet, could not be considered to hold child pornography and was therefore lawful. The amendment also changed the definition of children, a clarifications was made regarding the aggravating circumstances, changed the period of limitation, among others. 

This essay will show that the amendment of 2010 has made some important changes on paper but the practical change is limited.},
 author    = {Relfsson, Cecilia},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnpornografibrottet efter 2010 års reform},
 year     = {2011},
}