Advanced

Upplev stadsbyggnad

Ståhl, Gustav and Ulfskans, Jonas (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Examensarbetet visar hur man kan använda en Virtual Reality-studio i projekteringsarbetet inom stadsbyggnad. Rapporten pekar på potentialen med VR-användning i stadsbyggnadsprojekt. Arbetet har identifierat fyra utvecklingsområden för en VR-studio inom stadsbyggnadsprojekt; som kommunikations-, samarbets-, skiss- och presentationsverktyg. Såväl svensk som internationell forskning har visat på fördelar med VR-användning. Framförallt är möjligheten att uppleva resultatet av ett projekt, långt innan första spadtaget tas, något som visat sig underlätta projektering. Arbetet är skrivet i samarbete med konsultbolaget Tyréns som i Malmö har installerat en VR-studio, vilken av Tyréns beskrivs som ett mycket kraftfullt verktyg. Idag används... (More)
Examensarbetet visar hur man kan använda en Virtual Reality-studio i projekteringsarbetet inom stadsbyggnad. Rapporten pekar på potentialen med VR-användning i stadsbyggnadsprojekt. Arbetet har identifierat fyra utvecklingsområden för en VR-studio inom stadsbyggnadsprojekt; som kommunikations-, samarbets-, skiss- och presentationsverktyg. Såväl svensk som internationell forskning har visat på fördelar med VR-användning. Framförallt är möjligheten att uppleva resultatet av ett projekt, långt innan första spadtaget tas, något som visat sig underlätta projektering. Arbetet är skrivet i samarbete med konsultbolaget Tyréns som i Malmö har installerat en VR-studio, vilken av Tyréns beskrivs som ett mycket kraftfullt verktyg. Idag används VR-studion ofta inom husbyggnad, medan användningsområden inom stadsbyggnad inte är kartlagda. Gjorda iakttagelser bygger främst på enkätundersökningar, intervjuer och studiebesök. En kartläggning av personalens erfarenheter och idéer visade att de i nuläget inte använder den nya tekniken fullt ut i projekteringsarbetet. Personalen såg VR-studion som en utmärkt plats för presentationer och grupparbeten, men möjligheten att använda ren virtual reality verkade vara onödigt i projekteringsprocessen. Framtiden för användning av VR-studion inom stadsbyggnad har stor utvecklingspotential. Anpassade program kommer att kunna korta ner arbetstiden för en miljökonsekvensbeskrivning från tre dagar till tre minuter. Redan nu kan VR-studion användas som ett kommunikationsverktyg som hjälper personer med olika kunskapsområde att överbrygga kompetensklyftor. Verktyget lämpar sig väl även för grupparbete, för att visa tankar och idéer för många. Virtual reality kan användas i biografsalonger med 3D för utställningar av stora allmänhetsintressanta projekt. Projekteringen kan göras mer effektiv vid arbete i en gemensam modell. Ett skissverktyg i VR-studion kan fungera som en virtuell sandlåda där förändringar ger direkta resultat. En samlad bedömning är att VR har en stor potential och effektivitetsvinster när det på sikt utvecklas och etableras fullt ut på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhl, Gustav and Ulfskans, Jonas
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vr, gis, bim, stadsbyggnad, urban design
language
Swedish
id
2222415
date added to LUP
2011-12-02
date last changed
2018-10-18 10:20:08
@misc{2222415,
 abstract   = {Examensarbetet visar hur man kan använda en Virtual Reality-studio i projekteringsarbetet inom stadsbyggnad. Rapporten pekar på potentialen med VR-användning i stadsbyggnadsprojekt. Arbetet har identifierat fyra utvecklingsområden för en VR-studio inom stadsbyggnadsprojekt; som kommunikations-, samarbets-, skiss- och presentationsverktyg. Såväl svensk som internationell forskning har visat på fördelar med VR-användning. Framförallt är möjligheten att uppleva resultatet av ett projekt, långt innan första spadtaget tas, något som visat sig underlätta projektering. Arbetet är skrivet i samarbete med konsultbolaget Tyréns som i Malmö har installerat en VR-studio, vilken av Tyréns beskrivs som ett mycket kraftfullt verktyg. Idag används VR-studion ofta inom husbyggnad, medan användningsområden inom stadsbyggnad inte är kartlagda. Gjorda iakttagelser bygger främst på enkätundersökningar, intervjuer och studiebesök. En kartläggning av personalens erfarenheter och idéer visade att de i nuläget inte använder den nya tekniken fullt ut i projekteringsarbetet. Personalen såg VR-studion som en utmärkt plats för presentationer och grupparbeten, men möjligheten att använda ren virtual reality verkade vara onödigt i projekteringsprocessen. Framtiden för användning av VR-studion inom stadsbyggnad har stor utvecklingspotential. Anpassade program kommer att kunna korta ner arbetstiden för en miljökonsekvensbeskrivning från tre dagar till tre minuter. Redan nu kan VR-studion användas som ett kommunikationsverktyg som hjälper personer med olika kunskapsområde att överbrygga kompetensklyftor. Verktyget lämpar sig väl även för grupparbete, för att visa tankar och idéer för många. Virtual reality kan användas i biografsalonger med 3D för utställningar av stora allmänhetsintressanta projekt. Projekteringen kan göras mer effektiv vid arbete i en gemensam modell. Ett skissverktyg i VR-studion kan fungera som en virtuell sandlåda där förändringar ger direkta resultat. En samlad bedömning är att VR har en stor potential och effektivitetsvinster när det på sikt utvecklas och etableras fullt ut på marknaden.},
 author    = {Ståhl, Gustav and Ulfskans, Jonas},
 keyword   = {vr,gis,bim,stadsbyggnad,urban design},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplev stadsbyggnad},
 year     = {2011},
}