Advanced

Nu eller Aldrig – Skilsmässor ur kvinnors perspektiv i Kosovo

Krasniqi, Vlora LU (2011) SOCM11 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp kvinnors erfarenheter kring skilsmässa. Jag finner det intressant att studera vad som gjort att dessa kvinnor tagit steget till att skilja sig, samt hur föreställningar om parrelationer, kärlek och familj hänger samman. Kosovo är ett utvecklingsland och det är därför intressant att se varför skilsmässor har ökat och vad som får kvinnorna att ta steget till skilsmässa.

Metod: Studien är baserad på narrativ metod. I de kvalitativa intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide med fyra övergripande teman. Insamling av materialet har skett via intervjuer med respondenter och under samtalets gång har följdfrågor ställts som varit relevanta i det unika... (More)
Syfte: Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp kvinnors erfarenheter kring skilsmässa. Jag finner det intressant att studera vad som gjort att dessa kvinnor tagit steget till att skilja sig, samt hur föreställningar om parrelationer, kärlek och familj hänger samman. Kosovo är ett utvecklingsland och det är därför intressant att se varför skilsmässor har ökat och vad som får kvinnorna att ta steget till skilsmässa.

Metod: Studien är baserad på narrativ metod. I de kvalitativa intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide med fyra övergripande teman. Insamling av materialet har skett via intervjuer med respondenter och under samtalets gång har följdfrågor ställts som varit relevanta i det unika mötet.

Teori: Studiens utgångspunkter är skilsmässa, familj, kärlek, individualisering och modernisering. Jag anser att dessa begrepp har varit till hjälp i analysen av materialet samt i besvarandet av syftet och frågeställningarna.

Resultat: Resultatet visade att det fanns delade uppfattningar om familj, relationer, kärlek och skilsmässor bland kvinnorna. Dock visar resultatet att majoriteten av kvinnorna har genom förbättrade ekonomi, influenser från andra länder samt genom kvinnors ökade rättigheter, fått högre krav och förväntningar på hur äktenskapet ska vara. Det framkommer även att enligt kvinnorna skiljer de sig på grund av nyvunnen känsla för självständighet, bland annat genom förbättrad ekonomi. Kvinnorna i studien har en stark självbild liksom identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krasniqi, Vlora LU
supervisor
organization
course
SOCM11 20112
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
skilsmässa, Kosovo, kvinnor
language
Swedish
id
2225417
date added to LUP
2012-01-16 08:38:02
date last changed
2012-02-17 13:28:33
@misc{2225417,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp kvinnors erfarenheter kring skilsmässa. Jag finner det intressant att studera vad som gjort att dessa kvinnor tagit steget till att skilja sig, samt hur föreställningar om parrelationer, kärlek och familj hänger samman. Kosovo är ett utvecklingsland och det är därför intressant att se varför skilsmässor har ökat och vad som får kvinnorna att ta steget till skilsmässa.

Metod: Studien är baserad på narrativ metod. I de kvalitativa intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide med fyra övergripande teman. Insamling av materialet har skett via intervjuer med respondenter och under samtalets gång har följdfrågor ställts som varit relevanta i det unika mötet.

Teori: Studiens utgångspunkter är skilsmässa, familj, kärlek, individualisering och modernisering. Jag anser att dessa begrepp har varit till hjälp i analysen av materialet samt i besvarandet av syftet och frågeställningarna.

Resultat: Resultatet visade att det fanns delade uppfattningar om familj, relationer, kärlek och skilsmässor bland kvinnorna. Dock visar resultatet att majoriteten av kvinnorna har genom förbättrade ekonomi, influenser från andra länder samt genom kvinnors ökade rättigheter, fått högre krav och förväntningar på hur äktenskapet ska vara. Det framkommer även att enligt kvinnorna skiljer de sig på grund av nyvunnen känsla för självständighet, bland annat genom förbättrad ekonomi. Kvinnorna i studien har en stark självbild liksom identitet.},
 author    = {Krasniqi, Vlora},
 keyword   = {skilsmässa,Kosovo,kvinnor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nu eller Aldrig – Skilsmässor ur kvinnors perspektiv i Kosovo},
 year     = {2011},
}