Advanced

En åtgärd för ökad öppenhet i Göteborgs Stad

Ingolfsdottir, Linda LU and Anderberg, Anna LU (2012) STVA21 20112
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Inrättandet av Sveriges första whistleblowermottagning har framkallat åsiktsskillnader mellan den politiska majoriteten och oppositionen i Göteborgs Stad samt fackförbundet Vision. Vår uppgift har varit att klargöra varför det råder motsättningar kring en institution vars syfte är att förebygga oegentligheter i en kommun. Vårt material består av offentliga dokument och intervjuer med kommunpolitiker, ordförande för Vision, förste stadsjuristen samt projektledaren för whistleblowermottagningen.
Vi har analyserat motsättningarna utifrån dels ett institutionellt perspektiv, dels ett individuellt perspektiv. Det institutionella perspektivet föredrar institutionella förändringar för att underlätta individens möjligheter att visa civilkurage.... (More)
Inrättandet av Sveriges första whistleblowermottagning har framkallat åsiktsskillnader mellan den politiska majoriteten och oppositionen i Göteborgs Stad samt fackförbundet Vision. Vår uppgift har varit att klargöra varför det råder motsättningar kring en institution vars syfte är att förebygga oegentligheter i en kommun. Vårt material består av offentliga dokument och intervjuer med kommunpolitiker, ordförande för Vision, förste stadsjuristen samt projektledaren för whistleblowermottagningen.
Vi har analyserat motsättningarna utifrån dels ett institutionellt perspektiv, dels ett individuellt perspektiv. Det institutionella perspektivet föredrar institutionella förändringar för att underlätta individens möjligheter att visa civilkurage. Det individuella perspektivet förespråkar istället praktiska kunskaper och egenmakt hos individen.
Sammanfattningsvis har de två teoretiska perspektiven inte fullständig kunnat klargöra för varför det råder motsättningar utan vi har även uppmärksammat andra förklaringsfaktorer. Vi har därtill kommit till insikt om att ett öppet samhälle, där individen har möjlighet att agera whistleblower utan efterföljande repressalier, kräver ett samarbete mellan samtliga aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingolfsdottir, Linda LU and Anderberg, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av motsättningarna kring den nyinrättade whistleblowermottagningen
course
STVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Whistleblower, Civilkurage, Motsättningar, Göteborg, Whistleblowermottagning
language
Swedish
id
2276612
date added to LUP
2012-02-17 10:43:03
date last changed
2012-02-17 10:43:03
@misc{2276612,
 abstract   = {Inrättandet av Sveriges första whistleblowermottagning har framkallat åsiktsskillnader mellan den politiska majoriteten och oppositionen i Göteborgs Stad samt fackförbundet Vision. Vår uppgift har varit att klargöra varför det råder motsättningar kring en institution vars syfte är att förebygga oegentligheter i en kommun. Vårt material består av offentliga dokument och intervjuer med kommunpolitiker, ordförande för Vision, förste stadsjuristen samt projektledaren för whistleblowermottagningen.
Vi har analyserat motsättningarna utifrån dels ett institutionellt perspektiv, dels ett individuellt perspektiv. Det institutionella perspektivet föredrar institutionella förändringar för att underlätta individens möjligheter att visa civilkurage. Det individuella perspektivet förespråkar istället praktiska kunskaper och egenmakt hos individen.
Sammanfattningsvis har de två teoretiska perspektiven inte fullständig kunnat klargöra för varför det råder motsättningar utan vi har även uppmärksammat andra förklaringsfaktorer. Vi har därtill kommit till insikt om att ett öppet samhälle, där individen har möjlighet att agera whistleblower utan efterföljande repressalier, kräver ett samarbete mellan samtliga aktörer.},
 author    = {Ingolfsdottir, Linda and Anderberg, Anna},
 keyword   = {Whistleblower,Civilkurage,Motsättningar,Göteborg,Whistleblowermottagning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En åtgärd för ökad öppenhet i Göteborgs Stad},
 year     = {2012},
}